גליון 921

העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 1 | היהיה חוש׳ ואש־ממשלה הפצצות ד״רקד לי ב ד טיוחון בעקבות ט.נ.ט. סיפור השער: אנשי
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 2 | העורך הראשי ז 113*11111 אורי א מ די ראש המערכת : ה 1וונ! 0מ 1מ • לו סםז1 עורבי־משנה : דוב איתן. כרוו נאדל. אורי סלע >46£וזא 80ז ?1* 13* 11 דדו עורך כיתוב :
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 3 | אל נא ישים אדוני את אל איש הבלייעל הזה, נבל, ני כשמו — כך הוא, שמו ונבלה עמו( .שמואל לבו על נבל ההיטלראי, מניה׳ בימי השלטון לבוש מדים נאציים. מוזרה עוד יותר
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 4 | בדוד נאדר זודק אוד חדווו ע ל ... ת שו עאש ־ ממשלה אי טתט: נאמנותם לו, ולא למפלגה ולא להסתדרות ולא לאיזה גוף או מוסד בעל אופי ציבורי כלשהו. מעכו עד חדרה משתרעות
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 5 | הע 11לבדדי שכון משך שבוע התנופפו הדגלים האדומים, בעלי ששד, הכוכבים על הרקע הכחול, ברות החמסין. על אף השרב, ועל אף מעשי- הסדור שהעסיקו את העתונים וקוראיהם, היד,
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 6 | דו״ח מיוחד טרור נגד העוד < .שרשרחהט רו ר באחד הערבים בדצמבר 1952 גילה הצייר דוש (קריאל גרדוש) ,אז עורך־התבנית של העולם הזה, חבילה מעלה עשן בפינת החלון מעל
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 7 | .5הפצצההרא שונ ה ביום השבת, שלושה ימים אחרי הסרת המשמר, עבדו חברי המערכת כרגיל. בצאתם מן העבודה שם עורך־המשנה אורי סלע את לבו לחבילה חומה קטנה שהי־תה מונחת ליד
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 8 | בם דינה (המשך מעמוד )5 קאפדה, בעלה של חברת בתה קונסטרקסשן, חברה קבלנית לבנין, ואזרח פיליפיני, לא נתקל בכל קשיים, כשהציע בתחילת החורף למטכ׳׳ל הפיליפיני, שתכנן
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 9 | ציד נפשות בלכיש ן רוצה | בעיר, העירה. אליהו אסור ( )17 התאהב הוא אינו רוצה בכיבוש־השנזמה. בראשית היתד. עליה המונית. היא הביאה גל גדול של עולים בצפון־אפריקה,
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 10 | הונו&ס ד 1.ה מוזמן לראות כ׳ >חמולד״ב 1קריט ^נ ג חו ההה כנמל חיפה העמיסו שוטרים עולים חדשים על מכוניות משא. הסוכנות רצתה שהעולים יתיישבו כשפלת־הדרום. העולים
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 11 | :חורים שישב ] .משן ן!—,24 החלים אדמת ליולי. ז הכל מוכה יוזם הרעיון. אצ״לניק נלהב לשעבר, משוכנע כי בעבודה משותפת אי! מפלגות ר היה יהיה כל אחד מהם בעוד שנים: זה
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 12 | במדינה (המשן מעמוד )8 סים של 300 אלף הבוחרים בני עדות־המזרח. מהימין ועד השמאל. בהסתמכו על העולם הזח ( )832 ,830 ,829 קובע המחבר כי האפלייה העדתית אינה שנוייה
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 13 | התשואל אינו מחבב את הציור המודרני המסובך, מחווה דעתו :״את הציור צריך להרגיש ולא להבין׳ עליו להראות דברים ברורים לעין.״ עתה, בגיל ,63 אין התשואל נרתע להראות
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 14 | ה פי ההמסננת ^ ס המשק מלונאות ג לי דהממ פג ד תי ת מ שבחת עוצרת תמרי את הטעם מה פעולת הפיה ה מ סוו ת של עדן ר! יא עוצרת חמר• גרו׳ היא מונעת טבק מ שפתיך היא
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 15 | מפני שלא אוכלים ארוחת בוקר. לאכול במסעדת הסטודנטים אי אפשר, זה כמו להיות נשוי — מוכרחים להחליף, אין ברירה. ההיא עם המכונית שהייתי אתה בספרד עושה לי חור בראש.
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 16 | 111 איגרות^ תשבץ 921 הפיס פותרי מאוזן .2 :נגד יפשה בארץ .8 1 איש שכוחו היה נערותיו 10 סגן :שיא הבוכה בצייר ; .13 היא דייה פעתה ; .14״כי... ו כס יה, מלחמה ;׳
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 17 | קולנוע ישראל א סו רלראות לפני חדשים מספר התקיים בקול ישראל שולחן עגול על בעיות הצנזורה. בתום השידור פנה מי שהיה אז יושב־ראש המועצה לבקורת סרטים ומחזות שליד
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 18 | ספורט כדורגל מ ש חנן, א סו רי ם איש מנהלה תזקיה! פרלמן 26 חייל קרבי, סמל בצה״ל, שהשתתף ונפצע בקרבות מלחמת העצמאות, הספיק חזקיהו אחר המלחמה לגמור את חוק לימודיו
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 19 | חמשצו/ו׳ :נכד (המשך מעמוד )3 האמיץ של החזק, כאויבו הבלתי־נרתע של החלש. אמנם, לא תמיד ניחש קרליבך מראש מי החזק ומי החלש. אולם לא איש כקרליבך יירתע מתקלות כאלה.
העולם הזה - גליון 921 - 9 ביוני 1955 - עמוד 20 | הקורא אליהו שמיר, תל-אכיב, רחוב• מסדה ן -י • ן 11ו י , 1שלח לי מספר מעשיות שאינני בטוחה - 1מ י 1 /וי אומנם כי ככל אחת מהו נוכח כמו-עיניו, ואף על פי כן הן
חזרה לתחילת העמוד