גליון 922

העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 2 | העורך הראשי : מונ רכת ה עו ב ט שעד נ ליונ כ ם את ה סי סמא ״בלי מו ר א, בלי מ שו א פני ם ״. אזרי אבגרי אביחי יהודיוף, תל־אביב ובלי חוק צנזורה? ראש המערכת : שלו
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 3 | אות הפרצופים כל אחד מאתנו זוכר מילדותו את הדאגה שכירסמה בו בחוזרו מן החופש הגדול לכיתה׳ לשנה חדשה של לימודים. האם השתנתה הכיתה? האם נוספו פרצופים חדשים,
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 4 | תצפית במדינה >מ זמכויומ •סורותו .שיכוי חשוב מאד עלול לחול בקרוב ברשימת המועמדים של מפא״י ל 8; 5ת. אישיות צעירה חשובה, שלא נננסה?פי שעת לרשימה, עשויה להצטרף
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 5 | דרוזי אחד — שהוגשה ברגע האחרון, נשאה את התואר הרשימה הישראלית. בו במקום ניגש ח״ב מק״י משר, סנה אל כתב העולם הזה, קבע :״ישנן שמועות שזו רש>* מה מוסווית של העולם
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 6 | ־ קטעיםמתורהפרוטוקולהסטינוגרב׳ שלישיבתהכנסתהשניה מיו .6.6.55 סדר היום: השד הדיון נפתח בהודעה עובדתית המשטרה בבור ששון של ש ר שטרית (מפא׳יי) בה תוארו פרסי גילוי
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 7 | נו סחברחי ־ מחוקן הציבורי מצטמצם׳ כי הציבור מתחיל לפנות להם עורף, נוקטים בשיטה של אל מות על־מנת לנסות בדרך זו להמשיך בשלטונש. הרקע הפוליטי של מעשי טירור הוא
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 8 | ב דו דנאדל וו ד ק בחזות 01 שאיוח בניד וסו משת בלי־ספק תקדים מובהק למשטר החש כי כוחו מתערער מבפנים, היו 600 מבין 800 מצביעים בוחרים ״באורח חופשי ודמוקרטי״
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 9 | אוד חדש ונר... כפרת כל הפשעים שהם עתידים לבצע במסע. אם יש לך ידיד באמריקה, ידיד המשפיע עליך רוב־טוב, אם בצורת אכסונן־ ואכסון בנך הלומד שם זה שנים, ואם בעשייתו
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 10 | פגישה ליד הבאר. נעמה (שושנה ומארי) ,נערת שהתייתמה בילדותה, הועברה על דתה ומתגוררת בבית מוסלמי נפגשת עם עדריה (עמום אריכא) המתאהב בה. (ראה שטר) השליח מישראל.
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 11 | יטתה נעמה אוזן קשבת יותר לדבריו של עזריה, ה וני עליה לצאת למולדתם הרחוקה, האגדית, עליתי לירושלים, לנתי אפילו במאה בליתי ימים ולילות במעברה פתח- וערב ערב ישבתי
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 12 | כו רמש מי צי ... את מי י כמובן את השרב. מחוץ לכמה מאושרים שאינם סובלים יותר מן החום לאחר שהותקן בביתם מזגן האויר — של ״אמרסון״ .״אייר קונדישונר״ מפורסם זה אפשר
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 13 | התנוע המובטח. אולם גם הפעם לא בא על סיפיקו במלואו. לא ניתן לו לתפור את מדיו. הוא קיבל אותם מוכנים — בשני מספרים גדולים מוי. מ שפ ם רומק והקצין השבוע, בהתחדש
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 14 | כ1י 3ו ! אמנות לאתי שפועלי ישראל אמרו את דברם בבהירות לועידת ההסתדרות נערכו עתה המפלגות לזכות בקולותיהם של אנשי המעמד הבינוני. ציור מי מופיע בהתחרות זו?
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 15 | ספורט איגרוף קרבה אלו פי ם (ל שעבר) הופעת הבכורה של תחרות האיגרוף המקצועית בארץ הסתיימה. הקהל שחיכה לה בקוצר רוח בא (או לא בא) על סיפוקו. עתה חייבים היו לספק
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 16 | דו ״וז ל סזז ד ק!למע הפס טי ב ל מות למציגים ! בשנה שעברה נהנו העתונאים שבקרו ב״ פסטיבאל הסרטים הראשון בחיפה, מהכנסת איו חים רחבת ידים׳ בלו עשרה ימים נעימים
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 17 | אנשים פסוקי ה שבוע אלוף יצחק רבץ, ראש אגף ההדרכה של צה״ל, בצטטו בבנם צבאי פתגם עתיק : ״מנצח זה המספיק לירות מכסימום של קלעים במינימום של זמן.״ רבי אבא הילל
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 18 | ומוו# במדינת הסיוטים שד ,1984 אותה תיאר ג׳ורג׳ אור• וול בספרו, קבוע ככל חדר, ככל מקום ציבורי ובכל רחוב מכשיר שדרכו מתבונן, האח הגדול* ,השליט הבל-יבול, בכל
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 19 | קולט מקלט כיס מכשיר יעד• פים אל שני המשוחחים. את המיקרופון הוא מחבר למכשיר הקלטה וכל השיחה הסודית מגיעה למקום שאליו לא נועדה להגיע׳ עוד הדמיוני נפרד בלחיצת־יד
העולם הזה - גליון 922 - 16 ביוני 1955 - עמוד 20 | ׳ ־ורק־ה שקר ה שק ר,־־כל־ ה שקר ורק השקר זה היך ס פי דן גולדברג, כאחד הטרפים הסתלקתי מהמחנה דרך פרצה כגדר, והנה כדיוק עומדים לפני שני שוטרים צבאיים מרוכ פחד
חזרה לתחילת העמוד