גליון 923

העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 1 | חיפה: פצוע מלחמת-השחרוו
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 2 | ערכת העורך הראשי : אורי א בנ יי ראש המערכת : ה ו 1ח 0 £הוה ״יו ם כהז עורכי־משנה : 204 וייט^י דוב איתן, ברו ךנאדל, אוויסיס עורך כיתוב : עורך תבנית : 0י *ביא
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 3 | 1א להכיר: הנאש ״לילה טוב !״ רינה נשקה את אביה. השעה היתד, מאוחרת ומחר עתיד להיות יום גדול. מחר יינתן ססק־הדין ; צריך ללכת לישון. קשה יהיה להרדם, אולם צריך
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 4 | מזרחי, קרא לניקוי מפלגתו, ביטא את דרישותיו בעלונים שקרא להם מכתבים לחברי ב מז רחי (פני מי!) .המכתבים לא נשארו פנימיים זמן רב, החלו עיסקים גם באישים מחוץ
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 5 | עם נאצים להגיע אל סודות המדינה ומרכז עצביה ; ושקולים בדעתם, לפי מושגיהם, אלה אשר דחו שלוש פעמים את הצעת פרקליטי בהתחלת המשפט להעביר את כל הבירור לוועדת הקירה
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 6 | בדוד נאדר 1ודק וגרו השטות שר אנא חוש׳ שמר חושי נפצע בקרבות ואילו חוגים מהימנים לא־פחות טענו, כי חושי נתון בכעין מעצר־בית מטעם ההגנה. גם שמועה זו וגם זו לא היו
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 7 | אור דודעו עד שוד קרקעות הנפקדים לא, קורא יקר, לא על הבנק נדבר. מדברים אנו, אמנם, על שוד רכוש נפקדים, אולם בינתיים רק על הקרקעות נדבר, על קרקעות גדולות ששוויין
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 8 | • דויד הן גוריון, התותח העיקרי שר מפא״י והמועמד זוגות נאהבים, מחפשי־הרפתקות ופושעי־לראשות הממשלה הבאה, יפתח כמלחמת בחירות אישית מין. בעוד שבועיי .8בן גו ריון,
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 9 | האשהיקרה שפרצה במוצאי־ שבת האחרון באיזור התע שיה החדש של תל־אביב אכלה ב מחי להבה רכוש של 120 אלף ל״י. ה מכונו ת וקרפיפי העץ הענקיים של 20 נגריו ת נ שרפו כמעט
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 10 | המצוקה הכספית הנופלת בחלק של אלפי אנשי החיים על משכורת זעומה ומתאחדת ־ הולידה בישראל עשק פודח שלן בתי־משכון, אליהם באים הנזקקיסכשבידם שעון־זהב ישן,צמיד או
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 11 | חות לקבל בחזרה את חפציהם — ולהחזיר את ההלוואה בצירוף הרבית — לאחר חודש אחד. אומנם, רוב בתי המשכון נוהגים לחכות זמן־מה ללקוחות מפגרים בטרם יוציאו את החפץ
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )9 סתם; 1703 הונעו על־ידי מניעים מסחריים; 1361 הלכו אחר המדע; 366 נזדקקו לריפוי חוצלארצי ו־ 509 היו מסוג הישראלים הידועים ביותר בנכר:
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 13 | במרחב סעודי ה ״דחילק מלך!״ הם אמרו לו ״דחילק!״ צעק הבדווי הנרדף בה שליכו את עצמו לתוך אוהל אויבו. האויב, שנשבע לרדוף את הבדווי עד חרמה, קם מ מ קו מו, בי רן את
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 14 |
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 15 | אנשים פסוקי השבוע הפזמונאי יוסף גולאנד, בתשובה לשאלה לאחר הופעתו באסיפה מפלגתית : .יש הבדל מכריע בין הצלחה תיאטרונית והצלחה מפלגתית: התיאטרון מצליח ככל שהוא
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 16 | ספורט כדו ר עף המפציצים פוצצו הדעה הרתחת בארץ כי ישראל מפגרת בספורט ויוצאת תמיד מנוצחת במשחקיה עם קבוצות זרות הופרכה השבוע במשחק הכדורעף בין נבחרת הצבא
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 17 | מדע קולנוע גי אופ חי ק ה צנזורה עבודה יש ויש אפשר להתחיל ב שכפניר כאשר עבר תת אדמיראל ריצ׳ארד בידד ביעף מעל ליבשת אנטארקטיקה, בשנת , 1935 דומה היד, כי כל מגלי
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 18 | שתדע מה שהיא רוצה יוסף שכתב אל : 906/448 אינני יכולה להעביר את מכתבך, מאחר שחסרה כתבתו. או שמא אינך רוצה בתשובה? כתוב לי ואדע מה לעשות. נושאים כלליים מכתבפ שו
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 19 | תרבות אירופה מנצחת משמיד־יתושים היתז לכל עבר, אחרי ש עתונאי זריז הודיע כי היתושים המקומיים הם סקרניים ותוקפניים׳ מדי. הכל היה מוכן לועידת מפלגת הקונגרם
העולם הזה - גליון 923 - 23 ביוני 1955 - עמוד 20 | בפרס הספר זוכה הפעם יהודה אייזג- וו ו באום, רחוב החשמונאים , 40 עבור הדו״ח שלו מהמתרחש במשרדי וועד הקהילה. קוראים אחרים מוזמנים לקחת חלק במדור זה ולזבות
חזרה לתחילת העמוד