גליון 925

העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 2 | מערכת העירו הראשי 1 העומס מוח 46£קזא 80ז ^14*411 יי*#כי^ח **ויינמור**״ העיר (העולם הזה ) 923 נראה שהשעה היא שעת המדחנים, גם לתוית החניה אין זכר על החלון הקדמי.
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 3 | עם פתיחת סידרת הגילויים עד השחיתות והטרור בעירית חיפה, דא היה למערכת ״העולם הזה״ בד רצון לחשו?,את עברם האישי של אבות הנגע. גם תפקידו העגום של אבא חרטי בימי
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 4 | הוא השתדל להטיל את מרותו גם על מיבצר זה. אך מאמציו עלו בתוהו׳ גרמו רק לשורה בלתי־פוסקת של סכסוכים וחיכו כים. כל עוד שלטו בפיקוד מחוז חיפה דורי אנשים חזקים
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 5 | ו ויי! שהכל אבוד. כשהחמיר הקרב הסתובב ב מועצת פועלי חיפה וקרא: הנה, הישלו אותנו ! אמרו לנו שיש הגנה ופלמ״ח, ועכשיו אנחנו רואים שאין כלום 1נוצר מסביבו אי של
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 6 | ווג 1ו ו ־מחר ! וזמז ידו גואש על כוונות האנגלים. ורא תוויע ער כך ותגנה. תיתה וו בלות לצאת לחיפה ולברר מה הענין. אחרי שיחה קצרה עם מפקד המחוז שוכנעה. היא חזרה
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 7 | תצפית במדינה העם פ ר צו ףשל -- האס (מסתכלת בתצלום בעמון) :קסטנר זה — הסתכל בו ! אפשר יראות את הרע יש לו פרצוף פניו ! הלא חרות על הכן (משסע את דבריה בחוצפה
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 8 | מעוסט סססנר לאוד פסק-ריד־ו הרשימה השפיות מי ומי -ומה אבריאליאהזז־ מועמד מפא״י לכנסת השלישית. לשעבר מנהל משרד האוצר וציר ישראל בפיאג• ל מ׳ רות אזהרות כי הבריטים
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 9 | במדינה הכנסת שופטת לדחות את הישיבה לחצי שעה, כפי שנהוג במקרים דומים. הסירוב היה מהיר, חד ותוקפני. הנרצח ל א התלונן אחרי הפוגרום הגדול שנערך לפני שנה בדייק
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 10 | במרינה ההרשמה למפעל שלושת כרבי המילון החדש מאת בן ש וש ן >> אנ חנו<< מסתיימת לקוראי ב־ 8.500ל״י כמקום 17.-ל״י. כימים אלה יוצגו לראווה כמקומות שונים כארץ דוגמות
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 11 | במרחב במדינה משטרה, האשימה את עובדי המשרד בגזל חפציה׳ אולם המשטרה עמדה חסרת אונים. יעץ לה הקצין הממונה :״שכרי בלש פרטי, או חפשי בחנויות לחפצים משומשים ביפו.״
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 12 | מותו ש ל (;ציו ז י לפי המסורת המוסלמית, אסור לנשים להשתתף בלוויה. על כן המתינו בנות משפחת ע מ אן מלכי, סגן הרמט״כל הסורי על גזיז טר ת ביתן, לראות את קציני המטה
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 13 | יאסואיצ׳י קאשימה, מנהל מוזי און בעיר היפאנית טאקאמאטסו׳ ישב בניחותא על סיפון הספינה שהובילה אותו לטוקיו והירהר בתערוכה שהוא עומד להעביר לעירו. מהירהורים שלווים
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 14 | ספח־ט תשובותינו כדורסל 1השש השחור מה מוכיה משפט גרינולד -קסטנר? כי המשפט הישראלי הוא בלתי תלוי ועצמאי ב שקוליו והכרעותיו. כי הצבור יכול לתת אימונו ב שופטי י
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 15 | אנשים דו ׳חלצר כן ערוך במיו חד לקורא עצם תקועה לדוד כן־גוריץ את זאת לא ידע איש: מקורות מקורבים מסרו כי יום לאחר פירסום פסק־הדין במשפט קסטנר זכה בי. ג׳י. לביקור
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 16 | דוייח לסחר מטע הסתדרות הציוני הכללם. מפלג ת המרכז נופא־י דרשה ׳מ•* לא שאלה את הציונים הכלליים אם להגיש 7משפט כענין גרינוולד־קסטנר. לאחר הוצאת פסק-הדין המזעזע
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 17 | ה שי איננו קו אדי ציונ הודע ת הציוני הכל״ ב כנ ס ת וסד ס פי ר ח״ם א רי א ב ראש סיעת הציונים הכלליים ככנסת ״מצערת ומכאיבה היא העובדה שנוצר הרושם בציבור כי
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 18 | ק 1לנ 1ע כזכבים 11שלא באה (ראה שער) ״פרגסואז ארנול?״ קרא עתונאי בהתפעלות בשומעו את השם יוצא מפיו של יעקב דוידון, מארגנו הראשי של פסטיבאל ח פה. כן, הבטיח
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 19 | עיזה. היא גם מצאה חן. והדבר שנשא ח, במיוחד היה דווקא התום הנסוך על פניה. היא גילמה נערה מ,דרנית, המקבלת על עצמה את הדין ומוסרת את גופה לכל דיב־פין, אבל לא מתוך
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 20 | 2014 ב שלם גרמניה רג,מ דמוקרטיה צב אי ת אנו מודים לכל 2014 המשתתפים ששלחו לנו סיסמאות שירי ם ו ציורי ם מכל קצוות הארץ. הענות רבה זו מעידה על השם הטוב שר כ ש
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 21 | ספרים לתנופה נועזת בעליה, כהתישבות ובפיתוח. להתגוננות פעילה ומאמץ מתמיד להבטחת השלום. דהטדת העומס על בעלי-היבולת ורמת חיים הוגנת להמוני העם. למיזוג גלויות
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 22 | > 0 3 1 האם : חום־כהה או שחור חום־כהה א• שחור חום־כהה א־ שחור חום־כהה אחדים בינוני ת אן1 אחדים אדום•• בינוני* בינוני* אחדים כהד, בינוני או כהה בלונד־בהיר
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 23 | תפאורה היא פשוטה. חדר ו־ן מיטה בו. חדר פשוט ונקי ב ן בית־החוליש העירוני. שחקני• המשנה משחקים תפקידיהם בשקט אך ביעילות, אך המתח של ״ערב הבכורה״ מורגש בכל. המחזה
העולם הזה - גליון 925 - 7 ביולי 1955 - עמוד 24 | ן -צייר הספרדי סאלוואדור דאדי * 1התפרסם בעולם לא רק כזכות ציוריו המוזריס-כיותר. לא פחות מזה שקד להיות מוזר כעצמו, להכניס את שמו לכותרות העיתונות עלי-ידי׳
חזרה לתחילת העמוד