גליון 926

העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 1 | אחים לסתר * קינן ער פאויס ספר לסבתא׳ שוד רכוש הדמים האם אמהות היא ה סו?׳ ספור השער: עדה מכנס מסי 926 שנה 18 כ״ד תמו! חשט״ו 14. 7. 1955 המחיר: 350 פרוטה
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 2 | העורך הראשי ז מערכת או רי אטדי הו1ונ 0£דו ג ׳־אש המערכת : ע רו ם בחן עורכי־משנה : דוב איתן. ב רו ך נ אד ר, אורי סר ע עורך תגנית עורך כיתוב : סיסזז איין ״י? גי
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 3 | מאת ברוד נאדל שנת 1927 הגיע אבא חושי, מגורש מקיבוץ בית־אלפא, לחיפה. תוך ימים מעטים הבחינה עינו במקור־הכוח האמיתי של העיר — הנמל — ותור ימים ספורים נוספים היה
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 4 | אבא חושי. אבו 1״ד ושות׳ יד ומזה־רעב, אשר שימש שומר במחסניו השונים של כאמל. די להשלים את חבורתו, להכניס לתוכה אנשים שיסגרו את השרשרת מן הסיפון עד לשער־ ׳ הנמל,
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 5 | סוף סוף, מי עדיף בארץ זו: חמסן ומועל שמפלגה מאחריו או ראש שרות־המודיעין שבלתי־מפלגתי הוא. בארי הלך, אולם מאחרי הקלעים לחץ שוב ושיב להעלות את פרשת־חושי
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 6 | ?1סגין 1מ 6\׳6*0״א״6-י^^׳7 0 ביבשת פורמוזה השלישיה הבוכה הסינים, שבאי לחופיו לפני 1300 שנד״ קראו לאי ״טיי־וואך, על שם שני השבטים שפגשו בהם, הטייאל והפייוואן.
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 7 | במרינה העם מה זה משוגע*: בארץ של אנשים שפויים בדעתם, המשוגע הוא בלתי־נורמלי. אולם בבית־משוגעים, האיש השפוי הוא הבלתי־ר,נורמלי. לפי אותו כלל, בחיים ציבוריים
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 8 | במדינה שמש שלמה ושופט הלוי התוכן נשאר סודי דו ר טו על ו בניו בית־מפחר לספרים ועיתונים תד-אבים, רחום אחד־העם מכירת יובל 1935 1955 אלפי ספרים בהנחה גדולה
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 9 | ההמולה מסביבם׳ נראו בלתי־מודאגים. הם צדקו. היה ברור בהחלט שמנהיגי חושיסטאן אינם מעוניינים בשום רעש סביבם, ארבעה ביקורים בבית מם׳ 30 ברח׳ עקיבא, חיפה׳ גרה משפחת
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 10 | ויז ׳ ז ן־!• ״כרוה האחרון הלה מהפכה עצומה באו תנה. טיפוס האדם, רוח הציבור, הכל. רק השתנה במאום: האם היהודיה ! היא עוד בננה בידה אחרי כנה, רואה חייה כד׳ האמות
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 11 | האמ הו ת הי א ה סוף? .הבל השגר אחד לא רודפת עם כפידרה הנפתחת עם כתבה זו, תנסה חוליית-מחקר של ״העולם הזה״ להשיב לבמה שאלות : מה קורה לצעירה הישראלית בצאתה
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 12 | אנשים לחייל ולאיש חיל המילואים! הצבא הוא יסוד כטהוננו. בטחון הוא התנאי הראשוני לקיומנו ועצמאותנו המדינית. החייל העברי מופקד על משימת הבטחון ולו צריבה המדינה
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 13 | ״מגדה לופסקו השניה׳ ־ תל־־־אבי האשה בחדר עד הגג החלון בעל השמשה הכחולה זרק אור כחול מוזר על חדר המדרגות של הבית הישן בעל שתי הקומות, ברחוב באזל בצפון תל־אביב.
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 14 | דו״חלסחר מטע הסתדרות הציוני הפלד מפלגת המרבו רק סח יעצי־ סח סאת שלו ויסמן, חכר הכנסתפא״י שולטת בהסתדרות. למפא״י רוב בממשלה. מפא״י מבצעת את תכניותיה ומשתלטת על
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 15 | במרחב מצרים סאכת שוב כותב ״כרים סאבו! הוא כמו בובת־קלף בעל רגלי עופרת: ככל שיפול, הוא תמיד מתיישר וחוזר ועומד על רגליו.״ כאשר אמר זאת עורך השבועון הקהירי
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 16 | ספרים מקור היוצר ביד החומר כל מי שיקרא את עשרת העמודים הראשונים של הרומאן החדש שהוציא רב־הומוריסט אפרים קישון יראה בו סאטירה מוחצת על בי. ג׳י. ופרישתו
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 17 | קולנוע י שראל סאשה -הש מלהזכיר לפני שבועות מספר הוצג בתל־אביב׳ בחגיגיות רבה, תחת חסותו של שגריר צרפת, סרט בשם זורפאיי. במודעית בושרו האזרחים הטובים כי ייראו
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 18 | ספן רט כדו רגל שובו של ׳.וסלה ¥לפקידי הממשלה לא היה לשלם משכורת בזמן. * הארץ היתה כתנאי מחסור חמור וערב התמיטטות כלכלית. אינפלציה דוהרת ואוירת יאוש. * מסביב
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 19 | קליטתי היתד, מופרעת רק באותו זמן שהמנהל היה מפעיל את הרדיו או אחד המכשירים האחרים. אולם למזלי היו שעות בהן היה לבו של המנהל נתון לפעילויות אחרות. תוך שבועיים
העולם הזה - גליון 926 - 14 ביולי 1955 - עמוד 20 | מ־ל1ן גליל המק צר לימודיםבבית ־ הפפר הם מן הדברים היחידים שאדם מוכן לשלם בעדם, אן לא לקבל אותם. ירח הדבש הגיע לקיצו שעה שהוא מטלפן הביתה שיאחד לארוחת־הערב —
חזרה לתחילת העמוד