גליון 927

העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 1 | ב רו ך נ אדד ו מ תוו רו־־ ח ח מו י ש מ סו ר ע 1 1ז ־ ע 1ו כיצד בוזבזו מיליוזי די מכספי ״הדסה׳ ספור האמת על ״ המר כז הרפוא הגדו ל ביו תר ב עול ם״ שגווע לפני ליד
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 2 | האם פר שת חו שי אינ ה מיני א טו ר ה של מצב אפ שרי בארץ כולה ן במקו םשמפא ״י תנער את הוצנה מכל סיני חו שיים וקסטנרים הריהי פור שה עליהם את כנ פי ה ...אני מ שו
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 3 | ״ממשפט ארלוזורוב -עד משפט קסטנר״ זהו השם שאפשר להכתיר גו את תולדות החיים המפלגתיים כדור האחרון, כל עוד לא תיערך מחדש חקירה לאומית שתטהר את האוירה מסכיב לפרשת
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 4 | מה קוה ער שנח הים בליל־הוצח 1 חיים ארלוזורוב נרצח כליל שבת, ה־ ,:6ביוני, ,1933 כשעה !0לערך, עת טייל עס אשתו על שפת ים תל־אביב. החקירה החלה מיד, וכעבור ימים
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 5 | משמרותמוגברים של המשטרה דאגו לבטחון מסביב לבית־המשפט. דעתיהקהל הגיעה לנקודת הרתיחה בשעת הדיון עתוני הארץ הוציאו כמה פעמים ביום מהדורות מיוחדות. רושם מיוחד עטה
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 6 | הרגעהגורלי: קהל סקרנים מתאסף לפני בנין בית־המשפט העליון בירושלים, שעה ששוטרים בריטיים (שמאל) מוציאים ממכונית־האסירים את אברהם סטבסקי (בעל נובע המצחיה) כדי
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 7 | על לוטפי אל־חלבי עד שסגר את חנותו. לאחר שסגר, הלך ברחוב מסגד חסן ביי ואנו נכנסנו לסימטה והמתנו לו על יד בית החרושת של עיותי הסמוך למסגד. כשנתקרב אלי לוטפי
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 8 | תצפית במדינה (כי ולזכויות • פו רוזו) .כבר עכשיו אפשר דגלות כמה התפתחוי ות הצסויות מיד לאחר־־הבחירות ובחדשים שלאחריהן : גד-פיטורין יגאה כמפעלי ההסתדרות. תוכנית
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 9 | את מאזן הכוחות בים: יפו ואילת, שתי משחתות בריטיות לשעבר מסוג צ הצטרפו לצי הישראלי. היה זה צעד גדול קדימה. אמנם, בציים הגדולים, משחתת •• אינה יחידה הראויה לציון
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 10 | במדינה האחת רווח מא ת ב דו דנאדל דו״דדהביניים של מבקר־ד,מדינר, בפרשת עיריית־חיפה הוא, ראשית כל, אות מעודד חדש לחשיבותו של משרד־המבקר. אפילו הצביעות הרבה כביב
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 11 | גבסו־ העתה על עידית חינה זנחה ואם חלקה במזומנים וחלקה בהנחה ...לגבי הדירות בלבד שו עסקים בסכומים של כחמישים אלף ל״י ...בשנת 1953 :יעו עסקי הקרנות למאה אלף ל״י
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 12 | במדינה אסונות קציר הגודל ״כל הנוער שלנו, כל אלה שהם בגיל בין עשרים לשלושים יעזבו את הכיוונים הסוצאיליסטיים המעורפלים ויבואו אלי.״ (הרצל) בכנס צעירי הסתדרות
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 13 | אנשים מפא ״׳ מאת כא שר הו א צוחק — כל העולם צוחק. דכר והיפוכו בן מו שבה בעלת צביון חקלאי ( )927/670 מבקש, פ שו ט התכתבות עם גערה. אין הו א מחפש לעצ מו חברה
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 14 | ₪יש לנוער ממפא׳׳י? מה יש לפועל מריכוז הבה הכלכלי כהסתדרות והבעלות על המפעלים הכלכליים הגדולים בידי חכרת העובדים? שבר גבוה יותר? -לא. תנאים סוציאליים טובים יותר
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 15 | כושים נדדה (ראה שער) ״הדוהרים מכביב לכדור העולם״ — זהו שמם והוא דוהר לפניהם מארץ לארץ. את הכל עושים הם בדהירה: כדורסל, אקרובטיקה, להסוטי־קרקם. עוד לפני שהופיעו
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 16 | קולנוע סרטים הסנונית ה הו די ת מארגני פסטיבאל חיפה התנו את השתתפותם בהוצאות הלנתם והאכלתם של ר׳עתונאים שהוזמנו אליו בכו שהללו לא יכתבו עתה על הסרטים, ימתינו עד
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 17 | י ה חו ס ך נתח השבח חג ! ח סנון ג 1ז 1כ ו 1 ,נק אי לדיסקוש .בגג ״יי דרופ א טיל אוילנשפיגל גכעץ< עם לוחמי המחתרת, מאריקה עם העריץ והנער גזבר לכומר, רפתו לכובש,
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 18 | רצ חאר לווו רו ב (המשך מעמוד )3 יובטח עתידו של עם ישראל במרחב. תפיסה רבת־מעוף זו מתה עם ארלוזורוב. אנשים קטנים אך ״מעשיים״ כביכול, בני גטו צרי־אופק שבזו
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 19 | במרחב מארזקו דם ב ר חו בו ת העיר ״תמורת כל שניה של היסום׳ נשלם ליטר של דם !״ הזהיר מנדס־פראנס לפני ששה חודשים, את האסיפה הלאומית הצר־פתית בעת שדנה בבעיית
העולם הזה - גליון 927 - 21 ביולי 1955 - עמוד 20 | מאת מ לקו 31 ? 0יץ ת פגישתי הראשונה עם ג׳ינה ^ לולובריג׳ידה בת השבע־עשרה במסיבת חג־המולד ברומא, לא אשכחלעולם. ג׳ינה, נערה מגבעות הסבינים, לא עברה מעודה על פני
חזרה לתחילת העמוד