גליון 928

העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 2 | נגונרכת אין תשובה רצינית במצעה של שום מפלגה. פשוט אין — המפלגות אינן עוסקות בכגון אלה. אין זמנן פנוי להבלים. יש לתת פרנסה לחברי המפלגה. יש לתת שיכונים לבוחרים
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 3 | ב עד מי על*ך להצכ:ע לפני שתבוא להחלטה ׳הגורלית ותשלשל את הפתק שיקבע את גורל המדינה לארבע השנים הקרובות, עצור ושאל את עצמך את 20 השאלות הבאות. את התשובות רשום
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 4 | 070500020053482300020200011102530811010002020001000000020101000006 יותר ס די גזד?ר ופחות מר• התי שבזת ופ־חוח מתר מד• רי טו בערי ם ופחות מד• בנ מ לז ת. •ותר מד•
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 5 | הא אתה חושב שמוטב לישראל תת בסיסים לאמריקאי במסגרת ברית צבאית, תמורת השתדלותה של אמריקה לממון התקפה צבאית?־ כן: א 10/׳ ב ,5/גד ,5/ח ,10/פ , 10/צ,10/ ש,10/ לא:
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 6 | .15 האם אתה חושב כ׳ הממשלה האחרונה חיפתה ביודעין על מעשי־שחיתות בממדי מסוכנים? לא1 גד ,5/ח ,11/מ , 11/ק11/י, ש , 11/תו. 11/ א ,24/ב ,12/פ , 12/צ.12/ .14 האם
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 7 | סג. האם אתה רוצה שיהיו ב שבת אוטובוסי לשפתה•, הצגות קולנוע ושעשועי? מ ,15/פ ,15/ק 15/׳ תו.15/ לא: א ,3/ב ,24/גד ,24/ח,3/ צ ,3/ש.3/ .18 הא אתה חושב שמפא״ היא
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 8 | במדינה העם הרעש הגדול ואחר הרוח — רעש, ולא ברעש ה׳. סמלכים א) ארבע שנים ידברו בועדות ובועידות, ישמיצו איש את רעהו בכנסת השלישית, יחוקקו חוקים, יצהירו הצהרות,
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 9 | חמת־הבחירות של 1955 אפשר לרשום, ללא דמעות, רק הספד אחד : מעולם לא צעקו אנשים כר, רבים בקול כה רם, לתוך רמקולים כד. אדירים׳ כדי לאמר כד, מעט. טרור מספר 9 בליל
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 10 | כר מכד סחייק 3אג״ (מס. וועודת־זהוי )475911 : את קורו 5 1 1 0ל״י הא הדמוקרטיה הישראלית הצעירה עומדת על שורות איתל?־ כד להשיב תשובה לע!אלה נוקבת 1את יצאו שלוש
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 11 | יע החדש יית קולות, ״רשימת ,שם ה־יוק נמרץ, ים״ ,״מפחדות הע־מה בבחי־סליחה תו צירוף הראשונה. זה תפקיד להשתמש 1של כל את הכל היה להתממש כמו תר, הייתי או לפחות ת
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 12 | סואיגרות תשבץ 928 שד מפעל הסיס יוגרלו כץ פותרי מאוזן .2 :המאורע העיקרי של השבוע ; .8בכל דלת .13 פקודות קבע לקרב 14 קיים ; .15 עשי ו לזלפה ; .16 נכרי שהתיר,ד ;
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 13 | שף עשרה הימים הקרובים יערוך נשיא המדינה, יצחק בן־צבי׳ ד״תיעצויות יסודיות עם ראשי סיעות הכנסת השלישית, יטיל לבסוף על אחד מהם להרכיב את ממשלת ישראל החדשה. ראש
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 14 | )1מדיניות חויו שבירת הבדידות המדינית וביצור מעמדה הבטחוני של המדינה, א) טיפוח יחסי ידידות עם אומות העולם, בהתאם לעקרון עליונות האינטרס הלאומי וללא שקולים
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 15 | במרינה תעלומות השק במימי הירקון ג) התישבות ע״י גופים ממלכתיים, במסגרות כלליות ללא זיקה למפלגות או ארגונים פוליטיים. ד) סיום תהליך הדיפוליטיזציה של החינוך. ה<
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 16 | במדינה תולדות המלאך הגואל עשרים חודש חיכתד, חנר, חכאני (העולם הזה )837 לתשובה על מכתבה, האחרון בסידרת מכתבים ארוכה. תוכנם היה אחיד : דרישת פתרון דיור, אך
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 17 | אני, איוו השלם חזרתי לישראל בשנה שעברה כשלבי מלא אכזבה על שלא ניתנה ׳ לי ההזדמנות לתחר רשמית על תואר אלוף־העולם בהתאבקות חפשית, מאחר שהאמריקאי לו תאז התחמק
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 18 | הלכת• לצוד נפשות?**פרו* אל: חייל ישראל דאת: המפלגה הפרוגרסיבית הנדון : ידיעו ת 21.7.1955 -מכצע ״כחירות״ המפלגות מסתערות מימין ומשמאל על אזרחי המדינה וחייליה
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 19 | ולחיי גם יחד. לפני כמה שנים ערך חופה לח״ב מק״י מאיר ווילנר. חמש ד״י זה מעט ^ מעברת סקייה שליד לוד ידוע כבר׳ ^ כנראה, כי אם נכנם למעברה אדם זר — חייב הוא להיות
העולם הזה - גליון 928 - 26 ביולי 1955 - עמוד 20 | ״האסיר נתפס חמש שעות לאחר בריחתו,״ טען פרקליט המדינה .״זהו הישג ראוי לשבח׳ ואני בטוח כי עשינו את המקסימום שביכולתנו. אין אני סבור שהמדינה צריכה לתת את הדין על
חזרה לתחילת העמוד