גליון 929

העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 2 | 8עודך זורזושי 1 וזיי 1הטערבת : *לוס כזיז עורכי־משנה : רגב איתן. בררן נ א דל, אורי סל ע ?ודך גיחרב ; אץ לגיא 39ת 3לן חמי . ***יעוץ *,גנזי !451 £$ עורר מטית 1 •
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 3 | ביום השלישי שעבר בוצע פשע לאומי. הוא לא נפשע בחשאי, תוך פחד מפני היד הנוקמת של החוק. הוא בוצע בגלוי, לעיני כל מי שטרח לבחון את המצב במעברות, בערי העולים,
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 4 | וענים־מסענים, בגנניוה גסאווה. הובאו לבתה, הקדמת לחסלו מיד, לפני שיד,יד, מאוחר מדי. כי הקרבן אינו רק העולה החדש, האומלל, המתקיים על השכר הזעום של 12 ימי עבודת
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 5 | לא •דעו קחא ונשב, אך בקולותיהם ]נחת! ממש יושב דוד שרף, בנו של שר המסחר לשעבר, פרץ ברנשטיין. דוד, משורר מזוקן, עוסק כאלפים אחרים בהבאת בוחרים לקלפי. את מי הוא
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 6 | בגין? מי יעריץ לא •וחב מסר רק מזכיר לשכה!״ 1אדפיס ד״י לחודש על־ידי הצעירים, המשתדלים מדי פעם לפרוץ אל הקלפי. קלפי מס׳ 5561 שוכנת בחדר כיתה. על הקיר׳ בין ציורי
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 7 | במדינה מנצח בגין רק כוח — העם חורבן בית שלישי במשך יום תמים ישבו עסקנים צרודים, נהגי־מוניות רצוצים וסתם אזרחים ליד מקלטי הרדיו. שעה אחרי שעה, בהתרגשות גוברת
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 8 | מתלונן נרינוולד ונאשם קסטנר נמסתיר פניו כעתון< לא במצב נפשי מונאים ליאה* .אמנם, שדה־הקרב נשאר בידיו, עוות לנצחונו. אולם הוא שילם מחיר עצום. חללו־הארי של סוסיו,
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 9 | טיסת המוות אזוזזז^ם ןם^ן םם^חדז^זזודז^^] העולות לאזרח הפשוט לפחות 100ל״י לחודש עולות לך רק 25ל״י לחודש?״ כהן, שסיפק בעצמו את כל המספרים האלה, גימגם :״זה גורל
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 10 | בשל עליהן, תחילה בכתב לנערה ב ת — 16— 18 ח מו דה ב תנ אי שהמכ תב לא ירחיק לכת יותר מרמת־גן. ׳110 השבוע רצוף מדורי, משום מד״ גברים בלבד. הנערות לא הראו הפעם
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 11 | טי סתה מוו ת שבעה אנשים היו אחראים למטוס המוות בטיסתו האחרונה. בידיהם היו נתונים חייהם של 51 נוסעים מרחבי העולם. שבעה אלה אומנו והוכשרו במיוחד להתמודד עט
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 12 | הקרבנות הלוחם שלושה שכנים שאינם יכולים לישון ; איש איש מתגונן כדרכו. לא כול(. לחלחמה פעילה: יש מהם כאלה שהחליטו ללכת בדרכי גאנדי, בחרו יעקב רוזנטול, מנהיג
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 13 | יצאו לטרפסתס בדרך ההתנגדות הפאסיבית. אחד אטם את אוזניו בכר, אחרת התלוננה בפני ידידים ושוטרים,׳ השלישית מררה בבכי. אך הסובלים האמיתיים הם הילדים, הקמים ללא שינה
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 14 | תצפית • אל תצפה לחיסול סיפסוף המטוס בצורה שקטה בימים הקרובים. אומנם, נראה שממשלת בולגאריה חוזרת בה מהקו הנוקשה שנקטה בו בימים הראשונים, אך לעומת זאת יש לצפות
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 15 | במרחב מבעד לססך החול גישושי לשדו כיום, אין כמעט מגע ישיר בין הישראלי הממוצע לערבי הממוצע שמעבר לגבול. בין הישראלים המעטים הפוגשים ערבים שלא מבעד לכוזנת הרובה
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 16 | תלמיד אין צזדך ב הי תרי צי א ה לשם בקור בחמי טבריה, מעיינות המרפא העתיקים ביותר הידועים בעולם. המרחצאות פתוחים במשך כל השנה והנסיעה לשם ובחזרה נוחה ונעימה.
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 17 | ק 1לנ 1ע סרטי האיש הזה הוא נפלא! אד־ הונסטנטין הוא זמר ג׳אז אמריקאי שלא האירה לו ההצלחה פנים במולדתו׳ נקט בצעד מקובל על אמריקאים רבים, נטל את קומץ דולריו, יצא
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 18 | ספורט שחיה אב האלוף ראובן שנפר 18 נולד בגבעת־חיים, נקודה המסומנת במפה בגבולו של עמק־חפר. כבכל קיבוץ, מכוונים צעדיו הראשונים של הילד לבריכת השחיה. גם הוריו של
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 19 | .1האס ננודיב ;משכים זה לזה הגברים לפני גיל 20 ואצל הנשים אחרי 30 שנה ).יחסי מין תקינים תלויים בהכרת דרישות הזולת וההרמוניה השלמה של הזוג. — לא. הגיעה העת להרוס
העולם הזה - גליון 929 - 4 באוגוסט 1955 - עמוד 20 | סיד רוברט עולה בדרג ה (מחזה במערכה ׳ אחת) ישראל רכשה שתי משחתות מבריטניה (בכותרות הראשיות). מצריים רכשה שתי משחתות מבריטניה (בכרוניקה). עמוד ־ חשמל לעולם אינו
חזרה לתחילת העמוד