גליון 930

העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 1 | דדייפוס בהושיסטן * הרכבתהממ של ה א ה בו תיו ש ל על• תאן * א ל תי קיו! בלימווא־בלי משוא
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 2 | שכר השוד העורך הראשי : אור- על ׳עליית כו ח ה ; ב בחי רו ת חייבת ״חרות׳•׳ תודה למפא ״י כ תו צאהמ ״ ל א תח סום שור ב די שו ״, ׳ פר שתקס טנ ר והערעור שבא ב
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 3 | הוגים. ארגנות, והורים שכורים זוגזו השבוע על־ידי גודל אכזר וגעלם לקבר האהים הגדול בו ]מגנו שרידיהם של 58 הללי גטום
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 4 | הצדעה אחרונת לחללים, בטכס האזכרה בשדה התעופה. הארונות הונחו בשורה ארוכה, שעה שרבנים צבאיים קראו פרקי תהילים. בפינה השמאלית : החללים. המדינות, שאזרחיהן היו בין
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 5 | קץנתיכהיסורים בבית הקברות של קרית שאול. ששה אנשים נוש אים את הארון הראשון אל תוך קבר הענק 58 .הארונות הונחו בשלוש עליהם. שנרשמו הסידוריים לפי ׳המספרים ארונות,
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 6 | תצפית (כד חוכויות ם ודי()1 הכן את עצביך למשבי הפוליטי הגדול ביותר שעבר אי־פעם על מדינת ישראל: זעזוע ממושך של חוסר־ממשלה, מלחמת־עצבים בין המפלגות, הרכבת
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 7 | דו״נוס בחושיסטאו העולה החרש מרדכי מכסימידיאן שממכר: ושא ע? מצחו אות-קין שהוטבע כידי המ:ג:ון העריץ על כי העז?מרוד בשחיתות. ה •א תופקר?רעב, בכיו:רדפו, חייו הפפו
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 8 | במדינה והמשך מעמה־ )6 ארבע שנים, זוהי פנסיה שמנר. של 14400 ל״י׳ תמורת לא כלום. במקום קטן יחסית, כמו הרצליה, ישנם שלושה סגני־ראשי־עיריה. שניים מהם מקבלים משכורת
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 9 | רקוד בשתי חתונות היתר. שעת־לילה מאוחרת. בזה אחר זה התחילו האורחים לצאת את אולם בית־הקפה החיפאי הסואן כרמל, בו נערכה אותה שעה חתונתו של עולה חדש ממצרים, ידיד
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 10 | דידה נ א מנ ה מטפם־הרים גרמני שירד מהר רי־פל במדרון מסוכן, הודיע למשטרה שנתקל בכלב מכוסה כולו בגבישי קרח, פצוע רגליים ושבור־ציפורן, שנראה לו בכל זאת ככלב גזעי
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 11 | כיבוש החלל עוד לפני עשר שנים היה חלום כיבוש החלל בגדר של דמיון מטורף, אך מאז ועד ה ום עבר כברת דיר ארוכה. הוא יצר ספרות שלמה של מדע דמיוני׳ הפן לאחד
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )8 עיני של גרשום שוקן, עורך ובעל שחיפש אנשים חדשים ונמרצים. קרן המרצין, דוקטור לפילוסופיה (ועתונאי לשעבר) שההגינות היתד, תכונת־אופיו הבולטת
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 13 | במרחב מצרים המטאטאו מו עצתההפיכה העניין התחיל בשעת סיור של מפקד״כנף עבד אל־לטיף בגדאדי ברחובות קהיר. כחבר מועצת ההפיכה ושר לענייני עיריות בממשלה המצרית רצה
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 14 | ביבשת בו ד דו ת, ו שונא ריקודים סלוניי ם, מו כן להת כתב עם כל נערה על כל נו ש א. ב תנ אי ש תהיה נחמדה. וגילה בין 16ל־. 17.5 רק אומנית מוכנת, כבקשה נמצאו לי
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 15 | בשל הקוטב הצפ תי הקרחשלאהפ שי ר המפה החשובה ביותר באולם המפות של הפנטגון, מישבן המטכ׳׳ל האמריקאי, מראה את האזור שהיה פעם הריק ביותר על פני כדור הארץ: הקוטב
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 16 | בדה חופעותך במלון יהנעויא* בירושזלים! * סביבה שקטה במרכז העיר * אויר צח ויבש ¥מאכלים לפי בחירתך * מטבח אירופאי המלון המפואר והחדיש עם בריכת השחייה היחידה
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 17 | קולנוע סרטים ש ח רו ר מ עו להשח רו ר קארולין השובבה הוא משהו בין שעור באנטומיה לבין מסה קומית על חולשתו של האדם. דוגמנית מרכזית לשעור האנטומיה משמשת, כמובן,
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 18 | החי כריכות! י הי ה שוויץ העודס הוד קוראים שמס רו א ת גליונו־תי ה ם לכריכה מתבק שי ם לקפד אתהב ריכו ת במ שרדי ״העולם הזה״ ,רחוב גליקסון ,8תל- אכיב, כל יום כין ה
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 19 | ירידה בתפוקת תאי־הזרע. הגבר מאבד׳כליל את כושרהפריון בגיל 65 בערך. #ל תז קין ! א ר 1יאצ״׳ן /כי ^י־ ו דו ון כק־ ך * נפיונותיהרא שו ני ם להארכת החיים וחידוש |
העולם הזה - גליון 930 - 11 באוגוסט 1955 - עמוד 20 | ס ( 0 -י1 2ז ור~< עלי נשא לאשר, את ריטה, ומאז החלה ורך יסוריה. הוא הקדיש את עיקר זמנו לסוסים ולמרוצים, התיחם אל אשתו כאל שגיון. גם את ידידיה העליב. כסנוב
חזרה לתחילת העמוד