גליון 931

העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 1 | המלחמה בין י שד אד דמצדיס: זה קרה ב 975 -ן בלימווא־בלי משוא נניס סיפור השער עולם הקסמים של וולטדיסניי מסי 931 לי באב תשט״ו 18. 8. 1955 350
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 2 | כ לו םאפשרלשבתוללמדאת תו ש בי המעב רו ת א ת תור ת הב חי רו ת על רגל אחת בו בז מן ש אינ ם יו ד עי ם ק רו אוכתוב׳ ,או או לי ל הו צי אםמר שי מ ת הבוחרי ם? (לא ח ת
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 3 | הסי החמישי ,התפללתי לרגע הזה -,אמר אהוד דיין, ,התפללתי שתצליחי... עתה תיפול ההכרעה -לכאן או לכאן ! אין לנו ברירה...״ מאת אורי אבנרי היא היתה יפה, יפה מאד.
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 4 | בשטף ספוג מרירות .״וגם אתר .,אתה צריו מלחמה.״ ״אוריק ד ניסה !:ר, ד לשסע את דבריה. ״ברור ! מי יזכור אותך אם תשב כל ימיך במשרד? אתה צריך להילחם. לנצח. אלוף אהוד
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 5 | צלאה אד-דין חטף את הכדקררפרן ופנה_לעבר_וזפי_טריה המתאבכת בשמים .״אחי, בני ערב!״ הוא צעק .״הציוני החליט במקומנו!״ מה היה לו שאמר בו את כל אשר היה צריך להיאמר.
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 6 | תצפית ב מדינ ה העם ה קונ גרסרוקד ברגע של התרוממות־הרוח קבעו מייסדי ישראל (על גבי הנייר) כי תהיה זאת מדינה יהודית. כדי להלביש בשר על עצמות מושג זה׳ ,קבעו כי כל
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 7 | בעל עיניים נמרצות, פנים שזופות, שערות מכסיפות והולכות, המעידות על שילוב מרץ ונמיון, בעל לבוש הזור, נראה כאיש אמריקאי, כפי שדמותו טופחה על-ידי הוליווד...״
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 8 | ב מדינה אגודת יורדי ים זבולון ההגרלה של מפעל הפרסים תתקיים ביום ג׳ 6.9.55 בנש!? גדול כגני רמת־אביב הפרס הראשון: מכונית נוסעים אירו-ויליס :מקרר חשמלי הפרס השני
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 9 | באסם לא רצה לעסוק במסחר בנוכחות אשד, אך למראה אלפי הלירות שהבחור הוציא מכיסו שינה את דעתו, הביא 200 לירות זהב אנגליות. אז, בדיוק כמו בסרטי שוטרים־וגנבים, שלף
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 10 | הצילומים כעמודים אלה נלקחו מתוך־ הצגתו החדשה שד תיאטרון .,אהד״ ,אלדורדו, מאת יגאל מוסינזון. אודם רק חדק מהם צולם על כמת התיאטרון, כין תפאורות מצובעות ושחקנים
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 11 | ועול״ בעולם 1ם והחון :מה את הנערים הללו כדמות של קריקטורות ; כמכטא ספרדי מודגש. לכן יצא עם צוות שחקני; פגש את גיכורי המחזה כמציאות, למד ממקור י חייהם
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 12 | הסיבוב הדומיש //בחברה ובמשפחה״ יום יום קוראים אנו בטור פופולרי זה בעתון על סעודות ומסיבות רשמיות. אחד התנאים הראשונים להצלחת כל מאורע הברתי מסוג זה הוא בחירת
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 13 | ^וווווח1וווווווווווווווווו1ווווווו1ווווווווווווו 11 וווווו 1הווו1וווווווווווווווווווווווווווו;ווו1ווחוווווווהו!^ אנשים הו דמע לי תו הכריחה האחרונה שנפוצה כין
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 14 | קיבלתי מכתב מלא תרעומת וטינה על אלה הרואים במושג ״חברה סלונית• דבר שלילי, אני מביאה בזה את דברי הכותבת ומזמינה, בשמה, את אלה הרוצים להתווכח אתה; לכתוב לי
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 15 | קולנ 1ע מפיקים עדעכבר ואיש (ראה שער) אין אנשים משועממים יותר מהמבקרים הקולנועיים היושבים בהוליווד. הם מתרגלים במהירות מפתיעה לכל לוזטוטי עסקי- הבידור, מציצים
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 16 | ק 1לנ 1ע ״יותר מדי כבישים. יותר מדי מכרות. עוד כלבי־ים. עוד אסקימ סיס.״ יצאתי לאחד האיים בהם חיים כלבי־הים לאלפים. צילמתי א־תם כשהם נלחמים, צדים דגים,
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 17 | אהבה ונישואיו בישראל השניה הודעתה של רימה מרימה, מעברת נהריה אני ג־ה במעברת נהריה, אני נשואה לבעלי סלמן ויש לי המש בנות ושני בנים. יש לי בת בשם ט. בה, נשואה
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 18 | לי על כך ואני לא הסכמתי. כל פעם הוא היה בא ומדבר עם אשתי ; הוא גם פנה אלי בדרישה לנישואיו עם דיזי, אבל אני הייתי תמיד דוחה אותו ואומר כי אינני יכול להרשות
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 19 | פסק-דין בעניין היועץ המשפטי למדינת ישראל נגד יוסף זערור התביעה הכללית מאשימה את הנאשם בעבירות על הסעיפים 180ו־()1( 152ג) ,פח״פ והתבררו העובדות הבאות : דיזי
העולם הזה - גליון 931 - 18 באוגוסט 1955 - עמוד 20 | האם יש מישהו שאתה בטוח כי יסיח לך אם תביא לבי1 בשעת לילה מאוחרת חבורה של אנשים זרים לו למסיבה קטנה, שלא התכוננת לה כלל? במקרה שאתה זקוק לעזרה רצינית והדבר גלוי
חזרה לתחילת העמוד