גליון 933

העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 1 | חיפה: מעילותיו החושאיות של זכריה פרייליך עברי הערב מס* 933ד אלול תשט״ו 1.9. 1955 המחיר 350 :מרוטה בלימווא־בלי משוא
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 2 | 05111:1הו ה מכתבים העורך הראשי : איש השנה ראש המערכת : אני מ מנ ה את הנ א צי קור טבכר - ,אי ש שרא ש ממ שלת־י שראל מתחנז ל עזרתו כדי ל הוכי ח את צדקתו (העולם
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 3 | נוער עבר לאן הערב 180 אלף צעירות וצעירים בישראל עומדים מדי ערב בערב בפני בעייה מיוחדת זו. האווירה החברתית של מדינת ישראל 1955 הרחיקה אותם מראיית העיקר
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 4 | .1הבילוי מרכז החיים מיסדל לילד! טל ט״לת תל־אביב. זחן לים ואזרחים יושבים על המעקה, סוקרים אח העוברות־ושבות לאורך הטיילת על שפת־הים. מבין אלה שרואיינו במסגרת
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 5 | ערם עם מרירין משמש לצעירים רבים תחליף לכל פעולה חברתית אחרת. אמנם, מרילין המגרה ניצבת טל הבד בלבד, אך מעלליה משמשים נושא לשיחות ארוכות בחברה. לנבי התעמלות. ששה
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 6 | קונצרט בגן האם הדויפאי. אפשרויות ההתבודדות בחורשות ובגני הכרמל הן רבות בהרבה מאלו של תל־אביב. הנוער החיפאי מנצל היטב אפשרויות אלה. הוא מבקר בקונצרטים שונים
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 7 | במדינה העם המערב הגדול בקצה המערבי של המרחב השמי׳ במקום שם נושקת אפריקה הצפונית את גלי האוקינוס האטלנטי, שוכנת ארץ מע׳רב־אל־אקסה ,״המערב הגדול״ ,ששמה שובש בפי
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 8 | תצפית (כל חוכמות סיימו) .תצפית השעה: מתיחות קיצונית ממושכת בגבול עזה, לא מלחמה. גולמיהמתיחות: כוחות רבים מעונייניס נרגע בהחרפת המצב, ולאו דווקא מתון שיקולים
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 9 | קול הכביש, ניתך עלינו לפתע, מן המארב, מטר יריות מנשק אוטומטי, וכן הושלכו רימוני־יו. שולק המשיך לנסוע, למרות מטר היריות, ואני השתטחתי מיד והתחלתי לענות באש. .אז
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 10 | ברור נאדר 1וו־ק אור חד ש עד... שיפסו,פויילין־מעל, נא להכיר, הדמויות העיקריות מר זכריה פרייליך : בפרשת חקירתו .זכריה פרייליך בכבודו ובעצמו: מנהל המחלקה המשולבת
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 11 | שה לוועדהסעוס התעקש לברר את ההאשמות ,ועד פחד העדים מפני מנגנון ל פיה. מערכת ״העוד הזה״ ר, כביכול. בפני בית משפט. נוחה מאד לראש־העיר. רק תככיו של פרייליך עצמו,
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 12 | במדינה מפלגו ת (המשן מעמוד )9 אריה בליילא, איש־אגרוף חיפאי נודע, הוכנס לעיריה כפקח, למרות התנגדותו של פקיד־המנגנון צייד, אשר טען, כי לא. ייתכן שאדם שאינו יודע
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 13 | שו הצילומים בניגוד למצפונם, היא פגומה, חייב את התובעים בהוצאות המשפט. הא 111ש הו א שם ב שונ רו ד ״ ת־ ה ס מו רסמ שי בלהאש מו ת: הסרבנים שחזרו בתשובה בעוד מועד
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 14 | ממרחב שלה (ה שכל תה יו תרנ בו ה ה פ חו ת נ בו ה ה) ,על כ ל נו שאש הו א, יהא זה א מנו ת. כלכ ל ה או מזנ -ה אוי ר. איננו יפה, אכל... ( ) 933/711 נו שם לרווחת
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 15 | 1 *3 0 3 1 ב של ם גרמניה ישרא לי ע לי ך, המדים הללו ״הם באים ! הם באים !״ עברה הקריאה בין הקצינים מבריקי־המדים בבנין הלבן ראתך שבפאת יער מארלי־לה־רואה, בין
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 16 | אנשים לימונדה לא־בולגרידו מי שם לב ז בקווי היסוד הצרייכים, לדעתו׳ לשמש בסיס לפעולת הממשלה העתידה, הכנים כי. ג׳י. אומנם פרק מיוחד הנקרא .טוהר המידות״ ,אולם נזהר
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 17 | ספורט כדו רגל הכדור הוא עגול אלפי זוגות עיניים תרו על־פני המגרש, חיפשו את יהושע (שייע) גלזר, חלוצה המרכזי של מכבי תל־אביב. במקומו נראו שני וותיקים שהפכו
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 18 | בפזורה גרמניה כי אם אנגלית ( 304 כתבי עת) .אחריה ואחר העברית באות האידיש ( 146 כתבי עת), הספרדית ( )47 והצרפתית (.)37 שלושה בלבד השינוי המספרי היחיד שחל ביהדות
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 19 | יטדאלי בנאדשה כושים, סינים׳,הודים ואירופאיים רקדו יחדיו את ״מחול הנשיקות״ הרומאני, שרו את שיר הירושימה העולה בלהבות פצצת האטום והניחו זרי פרחים למרגלות אנדרטת
העולם הזה - גליון 933 - 1 בספטמבר 1955 - עמוד 20 | לי צ ד המדעעוסק בהארכת החיים, כדי שהאדנדשל־מחר יוכל לס״ם את התשקומיס לשיעורין עבור כל שאר ההמצאות החדישות של המדע. ל ציי ד צייר פרצוף עם שפם, עיניים, גבות,
חזרה לתחילת העמוד