גליון 934

העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 1 | מדוע לא נכבשה רצועת עזה
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 2 | 05111:1הו ג מכוזבים איש השנה העורך הראשי : אורי אחרי הקרב על וזאן־יוניס. יכול רק איש ל היו ת אי ש־ה שנה: מ שה דיין ! א כנ רי שלום כ הן עורכי־משנה : דוב איתן, ב
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 3 | הכת הפצועה: הטרגדיה המשפחתית המזעזעת ביותר של השבוע: ההתקפה על המשפחה ליד מעברת קובייבה. האב נהרג, האם, הבת .,הבן והחתן׳נפצעו. בתמונה: חבת, גוריה יאיר,
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 4 | המוות אלהוצועג ך * צטההיחידה שררה מתיחות שקטה. 1פקודת המיבצע כבר. הגיעה ; המפקד וקציניו עיינו בה, סימנו קודים וצלבים על מפת הקיר, המשימה היתה נועזת, ולא פחות
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 5 | עושים את דרכם מבלי להוציא קול. ר.כפר נשאר מאחור. ש .ר. האיץ שוב בזחלו. הדרך הרחבה, ירדה במורד קל אל עבר משטרת חאן־יוניס — המטרה. **6וטר גדודי, מוטטפה אל־שיאתי,
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 6 | אלהוצ 1ו 1ג ך* נוף נראה כרגיל -שדד, תירס׳ ( | עצים, שיחים דוקרניים. המכונית הלבנה של או״ם, המבהיקה בשמש, מסמנת יאת המקום, עוד כמה צעדים בשדה התירם — הנה הבור.
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 7 | סיר לילד! ככונקר. ילדי אחד המשקים התרגלו במהרה לחיות יומס ולילה בבונקר. הם ישנים איש בצד רעהו, על מזרונים. הפעוטים ככלוב: אחד המשקים הכין סידורים מתאימים לשעת
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 8 | ה בז 11ת ב <1 אלהר צו ע ה רגליים. רק לפני יומיים נשלחו ללונדון, להתקנת אברים מלאכותיים. אנשי נירים שוב אינם מזלזלים בפגזים. ומה שנירים, כמו שאר משקי הסביבה,
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 9 | במדינה העם מישחק השבוע על אחד העצים ברחוב בן־יהודה, בצפ ־ן תל־אביב, ישבו כמה ילדים, בל אחד על ענף משלו .״הלו נמר אחד, יש לי ארבעים הרוגים צעק אחד .״הלו נמר
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 10 | י צני פ ל חי ם אלה נטשו את שדותיהם והצטרפו לפידא״ן. נזוחנזד אחמד עליונה (ימין) וכליפה שייכון איברהים התנדבו לאחר שהנקבר להם כי המולדת זקוקה לגיבורים. ה קו מנד׳
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 11 | דה של פידאיין מתאמנת בטיפוס על הרים בעזרת חבלים במחנה אימונים במדבר סיני. מלבר אימון הצבאהס די ר. חולית להביור בתקן קרבי מלא. משמאל: טוראי נושא הלהביור. במרכז:
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 12 | במדינה (הנושן מעמוד )9 בים. ,עוזר־מפקח־מחוזי זאב בוים. בוים הוא ראש המחלקה הפלילית של נפת חיפה, וקשריו עם שליט חושיסטאן הם הדוקים מאד — כה הדוקים עד שהם טעונים
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 13 | לשמחץ לרדת תחילה מן המגדל, כנדרש, המשיך בנסיונותיו אלה שבע פעמים, ללא הועיל• בפעם השמינית, נמשכו הצינורות התקועים המחוברים בכבלים אל ראש המגדל בכח רב, והמגדל
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 14 | ספורט אנו מציגים: שד(1956 יותר יפה יותר חזק יותר מ שוכלל ובאותו המחיר דרו שלר או תו וחחפטל נצורחוו בכרום 3.210ל (כוללממ) כדורגל הרגלי נמסו בחום ״אוירא דירושלים
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 15 | כעולם בריטניה חופשה בלונדון מאז הנציחה אודרי הפבורן בסרטה הגדול׳ חופשה ברומא, את גורלה המר של נסיכה בודדה וחסרת־אהבה, דואג העולם כולו לענייני הלבב של מרגרט,
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 16 | ב עוד הרחב משתמשות הנשים לשביעת רצונן בטקסטיל ־שמפו לדברי צמר, משי ואריגים עדינים. השתמשי גם את בקצף רך ללא אלקלי של הצלחה מזהירה בארץ ובחוץ לארץ המפיצים
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 17 | 3ד!ר נאדר וודק אוד חדש על. המסמר הסודי 3*4גה החקילה נשמט מידיו 1 1המחפות ומטשטשות של מר יעקב חושי, ועבר לידיו פלשת פריילין* היא נקודת המוקד של הקואליציוניות,
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 18 | כרטיסי קורסע תינו, תאריכי מסמכים שוס אולי החמורה בשגיאות־החיפוי של הפרשה. תחת להניח לצרפתי לצאת מן התמונה, התריס נגדו :״אין לך כל זכות להצהיר כאן הצהרות״ —
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 19 | צרפתי: למה? כול) :מר פרייליך אמר לי :״תשתדל שהוא ישלם פחות.״ צרפתי: האם בשנת 54־ 1953 שולם משהו עבור שלטים אלה? כולן: לאחר חלוקת השלט לשניים, שולם חלק מהסכום
העולם הזה - גליון 934 - 8 בספטמבר 1955 - עמוד 20 | 8 9צי רי ך, שוויי ״ ,התלוננה מרת 9 9גרטה האופנבאן כי בשעה שביקרה בגן־החיות והאכילה את הגמל בפירורי לחם, חטף הלה מעל אצבעה טבעת יהלום יקרה ובלע אותה ולא נודע ני
חזרה לתחילת העמוד