גליון 936

העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 2 | ודר ! 1 -1 רדכדה ללכיש י* י: ח ודה ז ׳בחור דנ״טוחרר ים מן ה צבא. הרו אי ם את יי דם ב: עבודה חקלאית ..ה מובג ים לרדת לאהד האי, וריב ה שו מ מי ם באריץ — ח בדי
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 3 | שהכת ך * אובן גרינברג, גבוה, רחב, חובש מגן בעת קש, ישב ליד שולחן בבית־קפה ירושלמי. לא היה זה דבר בלתי־רגיל. אתו ישבו שני עורכי־דין. גם זה לא היה דבר
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 4 | !£*0י8*1זו8נזן0-ע 110 זזזז 801ז ? 1? 84ס י,י! 8ז § #י ן*( 4 1ן י 83ע 0 ^ 1*8גזמ ן 8א מ58י 1#8מ ז 1838 *^ 38*8 8 ( 93 מ 8ח 8מ? 3 * 8683 ; 0 6 8 8* 8* 31 ? 0**
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 5 | ר 1מקו 1״ רינוולד ׳ ביום מתן פסק־הדין במשפט קנוטנר. רוסק יזם הקמת וועד ידידי גרינוולד, תמך בו במלחמתו נגד היועץ המשפטי ונגד אנשי־מפלגות רבים, אותם האשים
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 6 | ף* ערב פסח, לפינ דנה, קיבלתי מכתב מ־ ״ ידיד, פקיד מבס בנמל חיפה. הוא כתב שיש סחורה בחיפה — הכוונה לסחורה מוברחת: סכיני־גילוח, שפתונים, אמ־צעי־מניעה — וביקש
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 7 | תצפית לשנת תשט״ ז כל הארץ חזית ...משברים בלתי פוסק, בממשלה ...החחזקות מפלגית־הקצחת על חשבזן ה מרכז ...הפגה מתמדת בם תיח1ת העולמית... אינפלאציה בארץ ...שפע
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 8 | במדינה העם נער מ] 1מ ש בשבוע החג היה סמל־העם החדש נער תל־אביבי מנומש, בן .13 אמנון אינזלבוך, בנה של משפחת יורדים, הוכיח כי הקשר בין אדם וארצו אינו רופף כל כך,
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 9 | נידון לעשר שנות. מאסר על־ידי הרומנים, אתל עלתה ארצה• עתר, סיפרה אתל כי שטטנר הלשין עליה בפני הנאצים, וכי הדבר נודע לה מפי יהודי אחד, שמונה על־ידי הנאצים
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 10 | בו ד ד אך לא בדד !איטליה! לפני המב1ל*.נצדפתז ^ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ש 811₪ 1 !!
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 11 | חופי הכרך !ארצות הברית! ש!ווווווו!ווו!ווווווווו!ו!ווווווווווווווווווו 1ר ט ה טו ב גבעת 24 אינה עונה !ישראל. ה סו תשט״ בקפדנות ומבוצע בנאמנות ויכולת נדירים.
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 12 | מו אי להלה סכי ם. הריהי כל שונ ה ואני מ צ די, לפניכל. ״ תו שב מ מברה בל , 17נמר בי תספרי סו די במיר, מצי מאתמצ מו ל מ כי ר ה פו מ ב־ ת לצמי־רה ב ת 16— 17ה מ
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 13 | איזה חיוך של היכרות שלחה אלי?״ התלהב העתונאי. ג׳ינה חייכה לכל עבר. הכל עטו אליה. הכל מחאו כף, הריעו, ניכו לשוחח אתה. כל אחד זכה בתגובה• עתונאי ישראלי׳ שראה
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 14 | בפזורה דו״ח ל^זרה ־ חדש ספרד ודשו של פרד־נאנד הספרדים גרשו את היהודים וגילו את אמריקה בעת ובעונה אחת — בשנת .1492 היה קשר בין שני המאורעות: רובו של העם היהודי
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 15 | פז* בודה רבה ציפתה השבוע ל־ 40 עובדי ה־ ׳ ״ שירות הבולאי, שהתכוננו לקראת הוי פעתה של סדרת בולי קבע חדשים: בולי השבטים. היו אלה הבולים החדשים (המופיעים מימין,
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 16 | במרחב אד תסמוף על מה שאתה מרויח. אלא על מה שאתה מרוקו חוסן.- עשירית לפחות מהכנסתך שים, בצד למען עתידך בורך נוחה להרגל החסכון עשה היום הראשון הצעד פתח ההסדר
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 17 | ספ1רט כדורגל הרגליים:שעע 1ו היסטוריה ארבעים אלף חובבי כדורגל אנגליים, יצאו מכליהם ממש בשבת האחרונה. אותם ארבעים האלף, היו חסידיה המושבעים של קבוצת הכדורגל
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 18 | רומק (המשך מעמוד )5 משמרתם מבלי לזוז ממקומם. שייך יוסף אבו־גוש — מפקד הפעולה — ראה שאין לדבר סוף, רמז מרחוק לערבים לפגוע בשוטרת. הערבים ירקו בפניה — דבר שפגע
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 19 | מיכנות כבר מלכתחילה לקנאה בנערים. ראפ ;מדדת אהבה 37״ ר,נאח? אנשים שאינם עשויים לאהוב אה־עמוקה, יכולים׳ לעומת זאת, לה־קנאים חריפים למדי, בשל רצינם ה־להיות
העולם הזה - גליון 936 - 22 בספטמבר 1955 - עמוד 20 | א־ 1מומחי לאהבה בצרפת. ה ודעי לה תלהב ממנה, לחיות אותה, למות בגלל ה וג ללגלג עליה. תריסר דוגמאות אהבה־נוסח־צרפת לוקטו בעמוד זה .אנחנו נוצרנו מנדט אח למען
חזרה לתחילת העמוד