גליון 937

העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 1 | קובוחחוטים שחיסרואת משטו
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 2 | הנדבנות. ויש עוד קוץ בנסיעה זו: אבא חושי צריך להיות אחד העדים העיקריים במשפט המתנהל בין המהנדס העירוני החושים טי, יוסף כהן׳ לבין העולם הזה. יתכן שהוא סבור כי
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 3 | הצילו אות 1מידיה ף* עםאחת בשנה נאלץ גם הגדול שבכופרים להשיב על אלוהים. זכרונות ילדותו, ואולי גם זכרונות שעברו לתת־הכרתו ישר מן הדורות הקודמים, נוטלים את ידי
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 4 | יין פרץ בדרום ף* יו 8החמישי האחרון, בשש בבוקר נ ד עץ דגל ישראל בנקודה קטנה על גבי מפת־הנפט העולמית. הנקודה: כפר ערבי נטוש בשם חולייקאת, על דרך המלך הישנה
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 5 | (ראה שער) ראשית היה הרעיון. הוא עלה בלבי של משה בם, חשמלאי תל־אביבי בן ,21 מעין קצין־מנהלה של חברה סאלונית• החברה דמתה לכל חברה אחרח של נוער־הזהב התל־אביבי:
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 6 | א סון ב ח שי ב ה איים לשים קץ למסע עוד בערב הראשון. מהוממים עמדו הצעירים מסביב לג׳יפ שהתהפך על יושביו. לו היה זה ג׳יפ פתוח, היו ארבעתם נהרגים במקום. גג הג׳יפה
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 7 | מכ 12 כמפה. הלילה עבר מצויין, הודות לטכסים קטן. במחנה הפוספאמים הסביר נתן שזה טיול של קצינים משוחררים• המפעל פתח את שעדי המחנה, הניש ארוחת ערב. עם אור ראשון של
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 8 | תצפית .ידו של דויד בן־גוריון מושטת לדתיים. עם התקרב המשא־והמתן הקואליציוני לסיומו, נראה כי שלושת השותפים העיקריים — מפא״י, אחדחד העבודה ומפ״ם — חפצים שלושתם הן
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 9 | נ שי קתטמפו ני ם: אוטובוס־הרמיס כ 796/מנשק, בהכרת־תודה סמלית, את מכונית־המשא שבאה מנגד, הצילה את 13 יושבי האוטובוס ממוות. המתנקשים ברחו בראותם את המשאית. מועד
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 10 | ברם ואש פרק נפל של קו דרכו, תודות סאניט; שגעשו שכר ן מדריע אולם עלו בי שביתו תה ש נלהביו רוניסג ביונים: פרוניג הועיל: נקוא מקו מרירו בני מ! תנת 4 שטח : הם או
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 11 | ו האירופיים. עיתונים שהתנגדו ל־נסגרו בתוקף צו ממשלתי, אלא ביתה שפרצה בגלל היעדר סידורים ם מספיקים בביודהדפוס• כמו כשביתת הימאים *שיטות הללו לא היתד, תשובה ת
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 12 | במדינה קורדרוי (המשך מעמוד )9 בצורה זו הורם הקרון כולו בכניסתו לתחנה, אפשר היה לפתוח את הדלתות. אחרי שינויים ותיקונים ממושכים עלו הקרונות שוב על הפסים. מכנסים׳
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 13 | קולנוע סרטים צ חו קאחדג דו ל זה שנים לא נהנה דני קיי מתסרים כה טוב. זה זמן רב לא נהנה כה הקהל מדני קיי. הקשכעץ הוא, ללא ספק סרטו המבדח ביותר מאז וולטר מיטי•
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 14 | האיש אשר התגנב דתיאטרו! ** טאטא חדש — מטאטא היטב, קובע 1*4הפיתגם. בתיאטרון הישראלי התאמת דווקא היפוכו של דבר: וותיקי המטאטא, הלהקה הסטירית התוססת בעבר שגססה
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 15 | במרחב סוריה דקט טו דהחדשה?־ בשבע בירות ערביות תופס שוכרי אל־ . כוזאתלי, נשיאת החדשה של סוריה (העולם תזה )934 את המקום המרכזי בכל שיחה על המדיניות הערבית. לפני
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 16 | ספח־ט כדורגל סימן שאלהג דו ל עונה הולכת -עתה באה מלבוש יוצא־ מלבוש נכנס כעת הוצאת כגדי החור?,והכנסת מלבושי הקיץ נצלי את ההזדמנות לשם חטוי יסודי של הארונות
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 17 | אנשים ה סו סי ם ה גנו בי ם נפט נפט כששון: מיד לאחר גילוי מעיין הנפט בחלץ, נפוצה בירושלים שמועד, (לא רצינית) כי שר־החקלאות פרץ נפתלי ישנה מעתה את שמו לנפט-לי...
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 18 | בשלם התפריט הרגיל ל־( )937/737 יש ה עוז לו מרש הו א ב על הו ש -הו מו רולכ תו ב לי מכתבלא קוני ו שיגרתי עד ל אי מ ה. בו הו א מב ק ש ״להתכתב בהורה ח מו ד ה. או
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 19 | הסרט הנע. אגאתה מתקתקת בשש אצבעות (שלוש בכל יד) מפסיקה את עבודתה מדי פעם כדי לטבול במי ההשראה של האמבטיה. י בעלה לא נבהל מפשע ים אגאתה כריסטי, האשה שהפיקה
העולם הזה - גליון 937 - 29 בספטמבר 1955 - עמוד 20 | 9 8 9 0 רבים פנו אלי שאספר על דרכי באמנות הקרוייה: פרסומת והפעלת דעת־הקהל. ובכן, הרי כמה פרשיות הצפות ברגע זה בזכרוני. הדג הב?רד כראה חת המשימות הראשונות
חזרה לתחילת העמוד