גליון 938

העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 1 | מה אתה יודע 7777777#77,ר מכת ה עלו ל ה ה ש ערורי ה ל \ רו ם ל סי לו קשודד סיפור השער ראיון מיוחד עם חיה הררית שנה 19 מסי 938 כי תשד• תשט״ז 6 10.1955 המחיר 3 5
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 2 | וידוע היטב כי בארצנו ההתאקלמו ת (לאו־דווקא הכלכלית) חינה בעייה מיו חד ת, בגלל קרבתה ה־גיזגונראפית לסדום ...אם כן, כד אי היה להרהר בזה שנית, ו אולי לא ל הפוך א
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 3 | אין במעט חדש תחת השמש. סידרת ציורים זו, שהוכנה על פי ציורי־קיר בבליים, מראה את בני ככל מלפני 2500 שנה משתמשים בנפט גולמי לצרכי יומיום. מימין :.בתור תרופה.
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 4 | נו זח התחיל בילוש בבסן האדמה היה סרחונו. הוא גם השחית את גלגלי המכונות. הנפט החבוי בבטן האדמה הוא ירושת הטבע שנשתיירה מתהליכים שהתקיימו לפני מיליונים או מאות
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 5 | הבוץ הוא נרי אחרי הבדיקות, החקירות והמדידות מתחיל השלב המעשי של הקידוח. מרכז מגדל הקידוח נקבע בדיוק מעל למקום הקידוח. צינור־קידוח חלול, שבקצהו התחתון מחובר ראש
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 6 | שואל: הסגר מדינות עוב נפרץ ישראל, השוכנת על שפת אזור הנפט ה־עשיר ביותר בעולם, הכירה את הנפט עד כה מרחוק בלבד. מעבר לגבולותיה מזרחה טמו־נים ריכוזי הנפט האדירים
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 7 | תצפית במדינה העם לקראת המירוץ מעולם לא בלט הפרדוכס הטראגי של חיי ישראל בצורה כה מעציבה כמו בשבוע שעבר. בראשית נרעדה הארץ כולה למראה סילון־ הנפט של חלץ .״תמרור
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 8 | במדינה סברה אפיקורסית: עוד לפני יום הבחירות היו קלפיו של, הזקן״ ערוכים יפה־יפה בהתאם לתוצאות־הבחירות שהוא חזה אותם, אולם הבוחר הישראלי טרף את הקלפים כליל
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 9 | שערוריית ניבוד־הפה וניפוח הזגוגיות ש*ו־ם העורר סטיר־ת־לדוי בבי ת ..דבר בכתבה זאת. נמנע העולם הזה ככל האפשר מלהיכנס לפרטי חיים אישיים, הצטמצם בהבהרת הצד הצבורי.
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 10 | ״ לפחותחציתריסר !״ זהו מספר שאין להתבייש בו, אומרת מריס שטן. הגורם המגביל העיקרי: צרוח המקום .״לו היתה לי דירה גדולה יותר, הייתי מעגלת את המספר לפחות לחצי
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 11 | אמבטיה קיבוצית. ארבעת בני שטן מתרחצים באמבטיה קולקטיבית לפני שסבס לישון .״הנקיון עומד במקום הראשון ברשימה,״ אומרת מריס ,״זה חשוב אפילו יותר מאוכל ׳ 1הילדים
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )8 כדי להקב על המעען לעמוד^פ ני1 מ נש וק גם את| לרכוש שיכון למשפחתו? מחלוף החל בשיגור בקשות ומכתבים, בצירוף המלצות רפואיות דחופות, לכל
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 13 | שם בנה לו אמיר מלונה, ניסה לקרוע את החבל בו היה קשור• אמיר תבין׳ שיחרר את השועל. במקומו בא כלב קסן וחום בשם סוסי. הכעיה לא נפתרה. בגמר בית הספר התגייס אמיר
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 14 | כבר עתה יכולות להתהדר בחו ש הומור, אהבת טיולים ובידור ונו סף על כ ך חברותיות. תוכלנה — אולי — ל מ צו א עניין במכתביהם ובאי ש יותם של שני נערים בני ( 15 וחצי,
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 15 | ח יי ת א 1ר1 חולה ל ב יי התה ה ת קנ תדבר ן• תקפתיבפאבים דקות ספורות לפני שעליתי לרב! בת. כרוב הגברים בגיל העמידה, חשבתי גם אני, שיום אחד עלולה לבוא עלי התקפת
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 16 | קן לנן ע ישר אל סוף סוף ־ התקדמות התאחדות בעלי בתי־הקולנוע הכריזה על סוכות כעל ״שבוע הסרט הישראלי,״ עודדה את חבריה בכל הארץ להגיש לקהל סרטונים שהופקו בישראל,
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 17 | אנשים עזרה ראשונה דוויטמן נקודה שהביאה רבים במבוכה הובהרה סוף סוף על־ידי רכ-אלוף ד״ר יגאל ידין בפתיחת הכינוס לידיעת הארץ בטב־עון: אין כל קשר בין העיר חצור הקדו
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 18 | **רב אחד, לפני כמה שנים, ישבתי ב־כסית עם שאול ביבר, ובמשך כמה שעות האזנתי לתיאור מפורט ומרתק של מלחמת השוורים. כבר אז ידעתי ששאול ביבר הוא כשרון מתבזבז, ביחוד
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 19 | ועמידה על חייו, ואז נהפכת מלחמת השוורים למחזה רצחני. והספרדים מבינים יפה את הענין, ומבדילים היטב בין הריגה ובין רציחה, ומטדור רצחני זוכה בשריקות כוז ובמטר
העולם הזה - גליון 938 - 6 באוקטובר 1955 - עמוד 20 | עין העדשה של צלם־העיתונות ז׳אק קאנאפה הנציחה את טיולן המשותף של שחקניות ״התיאטרון הקאמרי״ חנה מרון וחיה הררית ברחובות פאריס, בעוד שסופר ״העולם הזה״ ראיין את
חזרה לתחילת העמוד