גליון 939

העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 1 | עגום }ויגן בספרד: נתי־הקנת בתי־הקלו^ בתי־הכו פרסום־בכזו־ה ע 1לםי: התגליות המרעישות שרבית שערם הג׳ימחאש סיפור השפר: ד״ר יגאל ידי? מיבצע בלשי בחצור מסי 939 • שנה
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 2 | העורך הראשי : או רי א בנ ר׳ ראש המערכת : שלום כהן עורכי־משנה : דוב איתן, ב רו דנאדל, או רי סל ע עורך תבנית : עורך כיתוב : א הי ה איתן נבי רול צו ר הכתב הראשי :
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 3 | רוח טובה מהלכת פלאים בארץ: רוח הבילוש ההמוני אחר סודות האתמול של המולדת. היתוש עוקץ את קרבנו־תיו ללא אבחנה: מלומד בן 80 כמו סייר בן ,18 עקרת-בית מופתעת־מעצ־מה
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 4 | תגדות מועיעוות במעונה מס 20 ״העולם הזה״ גאה להקדיש עמודים אלה לפרסום־הבכורה העולמי של תמונות התגליות האחרונות במערכת־הקברים מס׳ 20 שבבית־שערים. אשר נחשפה
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 5 | אריותיהודה על ארון ז ה מדגי מות יפה את האמנות העממית העברית באות ה תקופה. קווי התבליט הודג שו על־ידי הפסל בצבע חום, שנ שתמר עד היום. על ארון סמוך י שנה הכ תוב
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 6 | מלחמת וו גסכ ״ ד ם ״וי הי כ ש מוע יבין מ לן חצור, וישלח... אל המלכים אשר מצפון בהר ובערבה ע ב כנרות וב שפלה ובנפו ת דור מים. הכנעני ממזרח ומים, והאמורי והחתי
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 7 | במדינה העם טעות לעולם חוזרת כל כתב יכול לטעות. כך גם קרה לכתב סוכנות הידיעות היהודית שהרעיש השבוע את הארץ בהודיעו כי גמאל עבד אל־נאצר הכריז כי על הערבים ״להרוס
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 8 | במדינה של שר־הסנים־לשעבר ואשתו של ח״ב־חרות־לשעבר שמואל (״מוקי״) כץ, לו נישאה בטכס אזרחי בלונדון. בסיירה בארצות־הברית הכירה לויה את כתב הבוקר באמריקה, אייזיק
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 9 | הא עוד דרושות תקנות־ההחדמה של חוה׳ החרו הבריטיים? הקרב בחדר המדרגות ( ,)25 נשואה לרופא ואם לילד, עובדת בתפקיד אחראי בבית־החולים הממשלתי למחלות כרוניות בצריפין.
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 10 | ה עו נ ! םהוה גלגל ההתפתחות חוזר 12 .ב חו רו ת נטשו את ה מכוניו ת, ה מ שיכו על גבי חמורים. ₪גלגל1 ביצים מגולגלות היו נ תונו ת בכף ש הוחזקה ב פיו ת המתחרים. ה
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 11 | ן גרגר הגירגול הישואל שר ;הודי לאלופים הבריטיים את השם ״ג׳ימנסיום,״ שהוא אולם לספורט. זזכיר אחר גלגולים זכה לפירושו הסופי: תחרות־מכוניות היתולית. החלו כואבים
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 12 | במדינה נפט נמצא כישראל משפחת דמארי־על יד המעין, קול ערב (המשך מעמוד )9 — כאן אסור לעשן בהחלט ...אפילו אם זה ״דובק 10 מחפשת היא מוזיאון מקומי שיהא מוכן לאמץ את
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 13 | קולנוע סרטים ג״ 1ה: שתי הצגות בכורה של סרטים גדולים, בהם מופיעה ג׳ינה לולובריג׳ידה הביאו לה השבוע ( )1נצחון. ( )2כשלון. הסרטים : בהאשה מרומא, ג׳ינה היא
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 14 | מלחמת רמטכ״לים יי הצב אי תמאפ שרים זאת. הם טו ענים שהם מ ת ענינים בכל, ל פי רו ח הז מן ו מ צב ה רו ח. בלונד, דת ומין שני חברים, בוגרי גימנסיה בתל־אביב, הביעו
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 15 | חי ק בי ת ה דין ה ר בני יייייי ... יי -יי - חתן כ עד כורחו * ה?רה פכגדאד. יחזקאל שאבו׳ צעיר יהודי נאה ( וחייכני, פגש את ויקטוריה חקק, קרובה ענייה למשפחה ענפה
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 16 | דדיו בביס החולצה נפט בנגב ! בשנים האחרונות הפיצו בארה״ב גם מקלטי־רדיו קטנים שאפשר להחזיקם בכף־הייד. בימים אלה הוצג בניו־יורק רדיו זעיר עוד יותר, שפועל על מצבר,
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 17 | אנשים נשיקה •דינית ושרתית משנה מזל, משנה שם: עורך (בקרוב: לשעבר) חיים שורר זכה לכינוי חדש שנפוץ בין העיתונים לאחר פירסום מעשי האלמות בהם נקט (העולם הזה : )938
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 18 | יורשיו *.׳רוכוז )955 ועל המסגד הקטן שהיום הוא כנסיה קטנה, והשירים המנסרים סביב. מאת עמוס קינן ך* קל. ליד הדקל מסגד. את חצי הסהר \ החליף מישהו בצלב. מסביב לצלב
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 19 | יק ריד;.י, מד. שהספרדים קוראים מאדרילנו, ע בד בממשלה, או בבנק׳ או בחברת ביטוח, או שהוא תייר, או שהוא בעל חנות, ואם איננו כל אלה הוא צועני. מדריד היא עיר חרשה
העולם הזה - גליון 939 - 13 באוקטובר 1955 - עמוד 20 | * * ושב ווי נ ה קארל אלט- י ס שולד, שהועמד לדין באשמת שוד, טען להגנתו כי עד לפני חודשים ספורים היה אדם ישר, אולם לאחד שנפל למשכב, נעשה לו עירוי־דם ״ואני בטוח
חזרה לתחילת העמוד