גליון 940

העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 1 | י# 11 ספו רהשער אפנת הסתיו מס • 940 ,ש 1ה 19 תשט ״ז דחש11 20.10.1955 המחיר 350
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 2 | 05111:1ה 1ה ל קבו עמס קנו ת לגביי המערכה על ח צור... ארכיאולוג, ירושלים בהחלט. בקו שי עברו 3300 שנים ! ;-ה שהעלה המזלג העורך הראשי : או רי אינ כםי כו לי ם׳
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 3 | גאוותהמשפחה הגדולה ששמה גימנסיה הרצליה הוא ראש הממ שלה משה שרת, בוגר מחזור א׳ ,שצולם בי שיבת הועדה המארגנת של החגיגות. ״מהמחזור שלנו יצא ראש ממשלה!׳־ התגאה
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 4 | כל מקום נשמעה האידיש ברחובות והעבריים הצעירים חששו לשפתם המתנערת משנת דו רות, כאשר החליטו לפוצץ את האסיפה הקומוניסטית לא התעניינו במיוחד בצדדיה האי־דיאולוגיי׳ם
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 5 | אתןזוכרות? כיוס ה! גבירות כבודות, אן הצחוק הוא של נערות גימנסיה. ביובל הגיל אינו חשוב. ביחוד שרק עתה מתגלה כי הרומאן של צביקה היתה נעמי, מ המ חזו ר השני. ״
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 6 | במדינה העם 7א מן הנמנע כי ממשלת-המעבר של שרת עוד תכהן זמן אובדן עווו־־המשקל ר ב. אם יוותר בי. ג׳י. מסיבה זו או אחרת להקים את הקואליציה ה שמאלית, יכו 7ם שותפי
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 7 | אגדה ישראלית: האיש ש(כמעט) בנה רכב ח־כבלי ם בחושיסטאן קסמי סקסימו ך * גבר בחליפה המהודרת שהוצג בס־ | 1ני ראש עירייודחיפה, אבא חושי׳ הפיץ מסביבו ריח של חשיבות
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 8 | גלוית־דואר הגיעה כעבור 53 שנה ־,ימאי האיטלקי אמיליו ברסן היה ב־טמבר שנת 1902 כנמס פורט־סעיד :מצרים ושלח גלויה אל אמו בעיר ׳יציר, באיטליה. הגלויה הגיעה
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 9 | ומצריים, שיימחו מעל פני האומה תוך יום אחד בלבד. מתי יארע הדבר י אפשר יהיה לדעת זאת בבירור עד חנוכה. פחות ברורים סיכויי הקמת הקואליציה. על זאת אין הרוחות
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 10 | ־־•זידידין (ראוז שער) _ * אחת היתד, אדומת שיער. שיער כברק | 7נחושת. היו לד, עיניים חומות, עגילי י י ענבר שצבעם היה כעין הפלדה הכחולה ושני צמידי זהב כבדים. שמה
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 11 | הרבה יותר באיטיות בילה את שעות אחר הצהרייס הקהל שבא לחזו ת בתצוגה, קפה, נגם עוגיו ת שוקולד, ניהל שיחות רעים, עקב, מדי פעם, אחר האפורות, ונערות הזוהר בקהל, כתמר
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 12 | במדינה הנערה שיצאה חוצץ נגד הנוער הסלוני זכתה לתשובה הבאה מאחד בשם עוזי. ״אני מוכרח להגיב קצת על מה שהנערה שלר התרגזה, שהסלונים רוקדים דווקא סלונית ולא עממית
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 13 | מעברה בריביירה אתם מדברים על הריביירה? אתם מדברים על חוף מאיורקה ן אני יכול להבטיח לכם שזה בלוף אחד גדול של תעמולה. אילו היו מוציאים את היוזמה מידי
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 14 | גימנסיה הרצליה *ימי (המשך מעמוד )4 קריאה \,אותו קצב, נשמרו בירושה מפתיעה עד היום בכמה מבתי־הספר של תל־אביב. הפרי קיבוץ ופרופסור לבילוייםומע שי השובבות לא היו,
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 15 | המהפכה האמיתית במרוקו : סו עוד אל־גראווי ך* 11 לאוגוסט, דקות ספורות לפני שקיעת השמש׳ התפרצה יחידת פרשים חמושים היטב, לבושים בורנומים צחו־יים׳ לעיירה חניפרה
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 16 | ספורט החי פיכץ מקצועי כדורגל זכו ת נקודות* [[[[1/ 1111111 המשובחת והגדולה בסיגריות טבק בקופסאמשוכללתנ וחה לפתיחה 20סגריותגליל 250פרוסה גלילמו ! ולה נו
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 17 | קולנוע ישראל מה רוצה הקהל י בעלי קולנוע ארגחן, רחוב מלמה, תל־אביב, הציגו לעצמם את השאלה הגורלית :״מד, רוצה הקהל?״ הגיעו למסקנה כללית ביותר. סרטם האחרון פורסם
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 18 | בשלם הוצאת ״אדחנה* בריטניה הופיע הספר ״אנא, החליטי!״ עתונאי בריטניה נוהגים לנגוע בבית־המל־כות בכפפות של משי!מילולי. כדי לספק את תאוות־הרכילות העצומה של הקהל
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 19 | האם רוב הגירושין ננרמיס על ידי רצונו שר אחד מני חזו: להינשא ?מישהו אחד? אין זה מקרה, כי מספר הילדים המוצלחים בקרב בני המגורשים־כחוק גדול בהרבה יותר מזה שבקרב
העולם הזה - גליון 940 - 20 באוקטובר 1955 - עמוד 20 | חכמות ילדים הן מקור גאווה להורים, לגננות ולמורים. הן גם חומר בידור מלבב במיוחד. אולם, יותר מכל, הן חומר להכרת הדור הצעיר ביותר. אשר בפיו משתנה השפה באופן
חזרה לתחילת העמוד