גליון 942

העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 1 | תפנה
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 2 | העובס גו ה בההלט ״ מעל פעלה ת בי עתה חו ב ה ״ ! א בנ רי ראש המערכת : ש לו ם כ הן עורכי־משנה : דו ב אי תן, או רי סלע עורך תמית : עורך כיתוב : אי תן נ בי רו ל א
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 3 | אשליות הדרן• לגיהנום רצופה אשליות. השבוע ריחפו כמה מן האשליות האלה בחלל המדינה. הן היו נערמות לרבים, כי הקלו על ההחלטה שהיה צורך לקבלה, או עזרו לדחות את ההכרעה
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 4 | תצפית ) 10 חובויי* •ירו) • אל תקבל כעובדה בטוחה את ההשערה שמצויים זקוקה לזמן ניבו בדי לאמן את חייליה בסוגי־הנשק החדישים. הדבר עלול להתבצע בפרק זמן קצר בהרבה,
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 5 | ליד שדה־התעופה אלמזה, לאורך כביש המדבר מאיסמעיליה, המו יחידות הצבא. אין הרושם כי המצרים הוציאו את כל הצבא ממולדתם כדי לרכז אותו נגד ישראל. לחי־פך, הקפטן סבור
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 6 | במדינה (המש! מעמוד ) 4 נשק הנאצי בקא הי ר ״בוריי הרובוט הפלא האלקטרוני משויצריה יודע ללכת, להסתובב ולדבר עברית בהשתתפות רביעית מפוחית־פה גוגול-צירר מ־ 2.11 עד
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 7 | פרקי באיניות ער ערוגות ״...דורנו הוא דור הערובות, שכולן נעשן הארובות מתן ערובות למדינה) עלול להמיט עלינו אסון נורא. העם היה מתפרק מנכונוהו הפנימית, מהישענותו
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 8 | במדינה ס ט טי ס טי ק ה ת שעה ת׳ירים תמימי 1,751,826 תושבי ישראל אינם מבודדים כל כך׳ כפי שאפשר.היה לחשוב לאור פגישות ג׳נבה. מדי חודש מצטרפים אליהם בכל זאת כמה
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 9 | כונת־לה הכיוונים. ההפתעה היתד, גומרת אותם לגמרי. ״לפתע שמענו קולות לפנינו ואחר כך ידיות. הסתערנו קדימה תוך יריות. המ״ם העביר את הידיעה למפקד: נתקלנו בפטרול
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 10 | העוגסמ 1מ משתתף ב מ סדר ה ג דו ד שתיהצחורות לומדות בסמינר למורות של הקיבוץ המאוחד בגבעת־השלושה. הן פנו למשרד הבטחון בבקשה לאפשר להן לערוך נשף, אשר הכנסותיו
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 11 | ״ ל ז רו קאת המצרים לכל הרוחות !״ כך רוצה עליזה מוטולה , 17 ,פקידה. היא מרוויחה 100ל״י לחודש, תרמה הפעם 11ל״י. ״בשביל דברים כל כן חשובים כמו נשק ל צבא אפשר
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 12 | במדינה לא עת קינות עתה... לישראל נותרו עוד חירות והוד אם רק אומץ ומצא ועוז מילטון) זז גי גו ה 1ש מ שו ! ־ תבני ת החגיגות 4.11.55 בכית העם שעה 18.30 א ש 2לו!
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 13 | פיטורין מיד כשהיתה מתגלה זהותה. כי בצפורה היה מום שאינו ניתן לתיקון — היא היתר. בתה של רוזה גרוניך. ״אל תהיי אידיוטית !״ עד לפני שנה היתר, רוזה גרוניך, עולה
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 14 | בשלם שזייץ פםק־ ד ץ של מ על ה ד׳״ד־״סמים 0200020100020100010100000201000 חדש! לשטיפת כלים רצפות ואמבטיה 2״מקליף לבקבוק מים מחיר 6מקלין רק 290 פרוטה המפיצים:
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 15 | חלש מלכות הווסל ראיון מוזר, מלווה בהערו ת שד תמיהה ך 1פאריס אפ ^י להתקל כמעט בכל ^ דבר. על כן נתקלתי יום אחד במר מ. א .גאפור. מר מ. א .גאפור הוא הודי׳ יליד
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 16 | לאחת ש הי א חו שבת עצמהר אויה לו. במלים אחרות — ש הי א נאה באמת ופקחית ובכו. נ סינ ה בנו ת, אד הבטנה קודם בראי. נבזזצלחה 1 דברו הי פו כ ו מיכאל, דרורה וצחי: לא
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 17 | אנשים פסוקי ה שבוע • יגאל אלון, ח״ב אחדות העבודה, בשידור טלוויזיה של הבי. בי. סי. בלונדון :״אנו הפסקנו את מלחמת השחרור בשיאה של ההתקפה ואני עצמי, בטיפשות רבה,
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 18 | ספורט הוצ א ת ״שחר״ ירושלים יצא לאור אנצקלונויה למדעי המין בעריכת ד״ר קוסטלר ד״ר דיילי וד״ר האר ספר זה שיצא לאור בצרפת זכה להצלחה גדולה׳ ותורגם לשפות רבות.
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 19 | וינוו דיו ז־ה״סיקה: הוא מקבל משכורת אגדית ומבזבז אותה על סרטים נפלאים שאינם מכניסים רווחים. כדי לשחק לצידו בסרט רבו ביניהן ג׳ינה לולובריג׳ידה וסופיה לורן, שתי
העולם הזה - גליון 942 - 3 בנובמבר 1955 - עמוד 20 | ׳•>(111(111(171$ - 8וששמעהכתנו רינה ()4׳ ששר־הבטחון }ס דוד בן־גוריון תרם לקרן הנשק את כל משכורתו החודשית, שאלה בהתפעלות :״יא, אי מה בן־גוריון אוכל במשך החודש?״
חזרה לתחילת העמוד