גליון 943

העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 2 | 05111:1היה וכל ע תון. א ני מ קוו ה כי ת תנו גם את ם ת שו בו ת ב רו רו ת על השא לו ת : • האםאתםבעד או נגדמלחמה מו נעת? • האםאתםבעד או ננ ד ב רי תצב אי ת עם א ר
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 3 | חדת •111ופרשל אז עקה משמיע את קולו במדינה. ד,וא מצלצל בלבם של מאות אלפי אנשים קטנים׳ שאינם סרים ולא אלופים ולא חברי־הכנסת. הוא מצלצל ומצלצל ומדריך את מנוחת
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 4 | נוסי הקוב הגחל ביותר מאז מלחמת העצמאות ע נ ני םשהתקבצו בשמי הדרום היו ענני מלחמה כבדים. בי ברור היה שבעית האזור המפורז בניצנה תיפתר לא סביב שולחן הדיפלומאטים
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 5 | מפי מפקדי וחייל׳ היחידה הכובשת .הרימון התפוצץ. אדמה, גופות, נשק — הכל עף באוויר. כמו בקולנוע. לא יכולתי לנשום, כל כך דפק לבי בכוח. לבסוף קמתי, .מהמקום שהיתר,
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 6 | במדינה העם ל אג רו ףאחד ההפוגה מתה. המלחמה נמשכת. הקרב המכריע מתחיל 1 טוראים ומפקדים 1 את כל נסיוננו הקרבי נאגור לאגרוף אחד1 את כל כוחנו — לאגרוף אחד 1 את כל
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 7 | שלושה שנפלו בניצנה *ן* מרגלות ג׳בל אל־סבחה, במרחק מא־ הכירו אותו כבחור רגיש מאוד, נתון למצבי־ /תיים מטר מהמוצב המצרי, גחנו הבחו רוח שונים. רים על נשקם, בדקוהו
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 8 | במדינה אחרי שציינת את שמו בהזמנות והקהל ממלא (או לא) את האולם, לא חשוב כלל מה הוא אומר בנאומו. אולי יהיה זה רעיון טוב לא לתת לו לדבר כלל. • אחרי הנשף, פנה
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 9 | לעבר חבריו התוקפניים, הפנה בתנועה מהירה את לוע המרגמה במאה ושמונים מעלות. ליד המרגמה, על שולחן עץ, ניצבו כלי־נשק שונים, החל באקדוח, תת־מקלע עוזי, מקלע כבד
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 10 | היו ששילמו בדם. היו ששילמו באברי גופם. היו ששילמו בקיצבת-נכים פרק ראשון ש הושיחח השחוח! שר נ והורים שכולים. היחידים שראו את עצמם פטורים מלתת את חלקם היו אלה
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 11 | עשירי ישראל שהשתמטו מחובתם ללוחמים !1111ס ה ! ה ובו פנייה לכל נהגי המכוניות בארץ להסיע את החיילים המבקשים טרמפים בדרכים. משפהת 06 דופ: זכויות היסטוריות ך* מסחר
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 12 | במדינה ./י 74 דוגמאות חדישות כלתי חדירים נאשם קדושים מתיעץ עם פרקליטו* ״שקט או 17(94634 אנו מיהירי אל תקרא את הרומנים המתפרסמים בשבועון ״הקולמוס״ .כי אחד מהם
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 13 | אנשים יומי אחר המאמר כשהגיעה רעיית ראש הממשלה פולה כן־ ג ו רי ץ לבית־החולים הדסה בירושלים על מנת לקבל טיפול חשמלי, הופסק במקרה זרם החשמל באותו איזור עירוני.
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 14 | סעווז ולי[ דו״ח למתכדר הזכויות דו-ח למתבדר דו־ח למתכדר דו־ח למתכדר לתרגום י העברי. שמורות) ך* גבר רחכ-הכתפיים, בעל פני ה! !מתאגרף, הבלורית הבלונדית הקצוצה
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 15 | 8י ן מאח_ פליטים. עקורים. נכיגו חורים. שחנות יתומיס ושאו תונעות ך* ליט כא מהשורש ״פלט״ .הוא אדם ^ שנפלט. או אדם שנותר לפליטה. או אחד שנותר לפליטה ונפלט. הפעולה
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 16 | מקופלות לכל כח וזוד לוה זמנים לרכבות נוסעים ת חנו ת מירו שלי ם מת׳׳א דרו ם (בית-הדר) מתאמרם! 1י י (רח׳ ארלוזורוב) לת״א לחיפה לירושלים לחיפה לירושלים מ חי פ ה
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 17 | קזלמע תל־אביב שתי נקודות יקרות בסבוב המכריע על הליגה, הבקיע את השער החמישי ללא מענה ברקה האחרונה למשחק. עתה נותר סילוק החשבון האחרון — הקרב הכפול עם הי״א
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 18 | החי במרחב מבעד למסך החול מחמ או ת באוויר היכן יוצא לאור השבועון הדמשקאי אל־שוזאב? ״בישראל קבע פרשן רדיו רמאללה• ״או שהוא סתם המצאה ישראלית 1״ ״בדמשק !״ ענה
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 19 | מי אמר שאיגו ש חור? מאת מוזס גאלזון הגבעה הזדקרה מעם הנוף החושפני כשד גדול ועגול, כשמגדל הקידוח ניצב בשיאה כפטומת זוקפנית ושופעת. נחום דומניץ מתח את גבו
העולם הזה - גליון 943 - 10 בנובמבר 1955 - עמוד 20 | ליד הגבולות פעלו דמויות עטופות בבגדי־חאקי. אולם בפנים המדינה נמשכו החיים כרגיל, עת התכוננו בנות החברה הגדולה בשורת תצוגות-אופנה מפוארות להכין את עצמן
חזרה לתחילת העמוד