גליון 944

העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 2 | העוב ס הזה מכתבים כובע מוראל העורך הראשי : כשבעלי החל לפני שנה להזמין את העולים דלוה התנגדתי בכל תוקף. אד הדבר לא הועיל והייתי מדפדפת בו במורת־רוח. מדוע אני
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 3 | והנוער. עיראק לא תתערב ברצינות כדי להציל את מצריים. אולם הכנופייה העיראקית יכולה להתמוטט מחר. ולפנות מקום לידידי מצריים. שישאקלי שני עלול לשכור מחר את הכורת
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 4 | ונצ פיוו במדינה (סר חוזנריז *ודו) הוצאת מר״י מן ההסתדרות היא כגדר האפשרות. עוד לפני התכנס ועידת ההסתדרות, וגס בועידה עצמה, יתקיימו במוסדות ההסתדרות ויכוחים
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 5 | ה שבויים שלא שנו *** בוי אינו מוכרח לדבר. כל אשר \4/עליו למסור, לפי אמנת ג׳נבה, הוא : השם, המספר הצבאי והדרגה. על כן לא היו השבויים המצריים, שהוצגו
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 6 | ך 11111111 צעירה בת )944/7831 18.5המעוניינת להחליף דעות עם בחור רציני ואינטליגנטי. רצוי שיהיה חיפאי ולא רואה את העיקר במסיבות וריקודים סלונייס. נושאי ההתכתבות.
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 7 | ^ מג1ל 11־ 11 לכלא צודד רד 1וכ המכבים ,10 חיפה׳ במרתף אחד הבתים הערביים, ישנם שני חדרים קטנים. באחד מהם נמצא, מלבד מרזב הביוב של הבית, זוג צעיר. כל ריהוטו של
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 8 | ״נתאר לעצמנו כי כל אחד מאתנו נמצא כרגע בעמדת- מגן בודדת בקו ראשון -שהוא במציאות שלנו גם קו אחרון -של החזית. ובאותו זמן מתקרבת אלינו שדרת טנקים של האויב שעתידים
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 9 | לחלוטין את עסקיהם הפרטיים, לפחות להלכה, כדי שלא יוכלו לנצל את מעמדם השלטוני לטובת הנאה פרטית. בישראל לא קיים חוק מסוג זה. כשנשמעו קריאת קרן־המגן, כבר לא היה
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 10 | האיש שנתבע דדי יוסף עברון, מנהל מס־הכנסה בצפת, היה פקיד מצו״ן -ו\נ ״ ל השחיתות גאה ועלה. מדי יום הופיעו סיפורים בעתונות על מעשי ג שחיתות במפלגות, במוסדות
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 11 | ע ד יו שרו לא השתייך למפר\ה הנסנה כשהציע תמיר, בשעת, חקירתו הנגדית, כי לא במסעדה אלא במרכז מפא״י נתקיימה אותה פגישה, שיסע אותו הופרט: יאתר, משקר ! ״ אז הוציא
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 12 | במדינה (סוף מעמוד )7 קול־ישראל, למרות שהתחנה פועלת כל הזמן.״ קורס מזורז. תחילה חשב גולדגרט להשתמש באמצעי אלימות כדי להשיג את הלירה. אולם כאיש הדוגל באחוות־אדם,
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 13 | ספורט __קן למע כדורגל דגליו של דודיאן גדי• ערפילי הסערה שגרפה את •האיים הבריטיים׳ עם הודעתה הסנסאציונית של הנסיכה מרגרט על ביטול אירוסיה׳ טרם פגו, וכבר צף ועלה
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 14 | תז א ט חן החי קוצר רוח ת ל ־ א בי ב, נרשמה ישישה בת 69 ^ לקורס לקצרנות׳ הסבירה :״אני רוצה לקרוא את יומנו של בעלי המנוח — הוא כתב אותו בקצרנות.״ השכלה פללית ף*
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 15 | * 1סכין (£612*1$ מאח 6 -י א 0 / ינתח שוגר הנץ הקונסיירז׳ הריהו מוסד פריסאי שאין משלו בכל העולם׳ ממש כמו הבריות התת־קרקעיות, החפרפרות האנושיות, הקיימות רק
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 16 | בעולם הלקוח במסעדה המפוארת סיים את סעודת הפאר. אך כאשר הופיע המלצר עם החשבון השמן גילה הלקוח הנכבד כי אין לו אף פרוטה. הוא פשוט שכח את ארנקו בבית. מה עושה לקות
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 17 | אמנות אנשים שועד׳ שמשון שרי שוב יומי, לפני ה שטפון הרוצחים שנשלחו על־ידי מתחרים מתקנאים להרוג את אלסנדרו סטראדלה לא היו מסוגלים לבצע את זממם: לבם נמס לשמע
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 18 | ספרים מקור ה ת פוז על הגג אחר כן יקלף, יקלף תפוח הזהב, יקלף. הם יהיו שם, רוקדים וצוחקים, ניצבים קשים כסלעים, רוטטים באמירי אילנות. שניים, שניים. יקלף, המון של
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 19 | נשרים במזוזז הפרוע ך* שכולו מבהיק בלובן, החל בחליפתו ״ -וכלה בשפמו וזקנקנו, ארז השבוע אברהם שפירא ( )85 את חפציו, התכונן לנסיעה הגדולה לאמריקה, לשם הוזמן על
העולם הזה - גליון 944 - 17 בנובמבר 1955 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד