גליון 945

העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 1 | הרוצה בחיסול שראל 24.11.1993 945 ׳011 תשט״ז טי כ סלו האחיד 390
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 2 | ה!וו 0 3 ״להם זה לא אי כפת ״ (העולם הזה 943ו הל א ה)... מיי: מרים ש,. תודה. אין צורך. •...טוב ע שיתם בפר סו מ ה של הר שימה ה שחורה ! ה מ שיכו בפר סו ם ר שי מו
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 3 | ומה הלאה? ך>נמלחמהמסתגלת בפנינו. היא מציצה אלינו מעבד ( | לכותרות העתונים. היא עלולה להעיר אותנו בכל רגע. שום דבר מיוחד לא יקרה, שום חצוצרות לא יריעו. פה ושם
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 4 | .אל תפין לך שום תפניות נוקשות לחצי השנה הקרוב. המצב המדיני והבטחוני של המדינה עומד להשתנות לרעת בצורה כזא ת שתשפיע במישרין על מהלך חייך הפרטיים. היכון באופן
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 5 | היה לצפות מאדם שהיה חבר־פרלמנט משך 30 שנה, התמנה לשר־החוץ בגיל .38 גמאל עבד אל־נאצר שונא את האימפריאליזם המערבי. לו באמת היה הוא יוזם הצעת־פשרה עם ישראל, לא
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 6 | האם לא ידעתם, פי העשירים במעט שלא התנדבו בלל? האם לא ידעתם כי התנדבות פירושה נתינת חלק נכבד מהחיים חלק מאמצעי הקיום כתוספת רטטי-לב רכים? העשורים לא עשו בזאת ;
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 7 | מו כל החברות הקשורות בו — יותר מאשר לירה אחת לשנה, הרי לאחר תקופה זו עבד קשה מאד למלא את החסר. הוא בעל מניות בחברות רבות ומגתנות כגון: החברה הארץ־ישואלית
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 8 | במדינה | דו״ח לצרכן ערוף לקוראי ,העולם הזה״ על ידי רנה נאור. (סוף מעמוד )5 דנה יחגאת לקנות 3תל־ו! 3י 3 נעלים • בסלון האלגנטי נעלי מנדלר ברחוב בוגרשוב ,11 פינת
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 9 | 3000 טון. בתחילת שבוע זה הביאה חלקי מכוניות וסחורות שונות במשקל כולל של 2472 טון. אתה הביאה האונייה גם את פטר גרים. גרים, ימאי ארי תכול־עיניים וזהוב־שיער שאך
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 10 | מה מרקיד את יוי 100 אנשים וננווסוניס התכנסו רחוג את וברו שר זאב וסיב גיבור הערב. למרות 60 שנותיו, היה זאב יוסיפון במצב רוח מרומם, העיר באמצע נאומו- :עכי שיו
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 11 | ! קוביץ* ן, שאיש אינו מכיר את שמו איש הטור השביעי נתן אלתרמן אחד ממארגני המסיבה קרא שיר לכבודו של יוסקוביץ /אותו הגדיר :״ובכלל אס א מר תי /חסיד, ידידים / ,לא
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 12 | ספורט כדורגל תקמ?13 /י(ן הג׳לי הנפלא של ״ארדי״ נמכר מעתה בקופסה מהודרת הנושאת אחד מדגלי האומות. האוסף 25 דגלים יקבל כפרם — מעטפה עם 25 בולים שונים. האוסף 25
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 13 | קולנוע בקרוב שיא ה פ חד מישל דלאסאל הוא מנהל ביודספר לנערים. אדם קשה, השנוא גם על אשתו וגם על אהובתו. השתים מחליטות לרצוח אותו. בעת נסיעה אל עיר סמוכה הן
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 14 | החי מעלות השיר ^ תל אביב, החליט עמנואל בן־ניסן על 011 תרומה מקורית לקרן־המגן, העביר למשרדך,בטחון מאד, ספרי תהילים, הסביר במכתב לווי :״אני מאמין באמונה שלמד,
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 15 | ?״3051 ויד״, ראיונות מיוחדי לגמרי מארדסאב ליי ה הוא פרשנו המדיני \ £ש ל לה מונד לענייני המרחב. הוא אחד מגדולי המומחים של המערב, וללא ספק גדול המומחים של צרפת,
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 16 | דו׳׳ח לצו־כ! יו״ר אגודת צרכנים להגנת הצרכן בעיר מגוריו האמריקאית בוסטון, הוקם ביוזמתו ובעזרת מר אבא חושי, ראש עיריית חיפה, ומספר אישים המכון לסחר הוגן. זאב סחר
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 17 | אנשים מהנדס לפי מקצועו, להציל מהבוץ: בניין סכרי בסון כששמע מנהיג תנועת החרות מנחםבגין כי בלבנון אסרה המשטרה את מתרגמי ספרו המרד לערבית, הכריז כי יש בדעתו לשלוח
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 18 | בעולם אדצות־הכרית בי ת־ הספר לע־נוים }ד 3 £ד 0 * בפתיחת הערב — כוסית וורמוט זברץ יבנשף — משקה ממין אחד בלבד : ברנדי אקסטרה פיין עם סודה או לפי הקוקטייל : 2מנות
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 19 | נסית ל ש דו ד פגן פרקליט המדינה, אמנון תד, הגיש החודש לכי. כרמי לא שתק, האשים את המשטרה שביצעה את שיא כית-המשפט המחוזי הירושלמי, ד״ר בנימין הלוי, התוכנית,
העולם הזה - גליון 945 - 24 בנובמבר 1955 - עמוד 20 | לבנות הנ שוי ם נעירה היא אמנם דל, גברת צעירה. אך אופנת בגדיה אינה נופלת במאומה מזו של הגברות המבוגרות יותר -לא בגזרה, לא בחומר ולא כדמיון היוצר אותה. השבוע
חזרה לתחילת העמוד