גליון 946

העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 1 | מו ח ם ב גין עי ^ מבצעל כי בו ש עו ה ! 11
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 2 | 05111:1וליה מצפון משומר בעקבות מכתבו של שלום זמיר (העולם הזח )943 הייתי מציע לו שיכניס את מצפונו לקופסת שימורים וישלחו יחד עם תרומתו. עליו לדעת שעל רגשותיו
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 3 | גן ערן ש ל ך ץ צו נו 71אלה צולמו בליל שבת, אור ] 1ליום ה־ 25 בנובמבר , 1955 ,במלון אנדה בהרצליה. הן נבחרו מתוך עשרות תמו־ות דומות, שצולמו באותו ערב בעשרות
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 4 | תצפית במדינה • המ אבק על מדיניות-החוץ מוכרע כהדרגה ל טוב ת כן־ גוריץ. בזזודשיס הקרובים יעמוד בי. ג׳י. טצמו בראש המאבק תנודיגי נגד כוומת המערב לקסוע את הנגב
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 5 | כידון בגב -תוצרת צונח מאז קום המדינה טיפחה ישראל בקדחתנות יחסים טובים עם צרפת. היא תמכה בקולוניאליזם הצרפתי נגד המורדים הערבים בכל המקרים, קיוותה כי ביום צרה
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 6 | העוו! מ ר מציג 10 שארות לגשס בגין, משיג .העיקו -לפשל לפני מבצע *גבאי מידי לחיסול חזית הדרום ך* מלצותי, כ שטח המדיני־צבאי, אינן ( ) חדשות. השמעתי אותן לפני
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 7 | תנועת החוות: מאוחר מדי!״ הנחה, כי במקרה זה יוטלו למערכה כוחות נוספים, העומדים דרומה מן הרצועה. הבסתם תהיה מעשה הצלה לעמנו. גם מבצעל כי בו ש הרצועה בלבד -כדאי!
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )4 רמות. עת קיווה להחריב את העתון בו ענד עד אותו יום. בזמן האחרון הקדיש תשומת- לב אישית רבה למבצע <מכירת״הסם רים (מקרא מפורש, מלונים, וכד)
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 9 | ספורט עות) זכה בדירה משלו בשיכון־בליזובסקי ברמת־גן. מאז קפץ רוגזו של שמואלזון על ייבין :״כיצד יכולה משפחה בת שתי נפשות לגור בדירה בת שני חדרים?״ כל האמצעים,
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 10 | הילדים, כנראה, עוד ממשיכים לחטט בקופותיהם, לצרף יחד את פרוטותיהם ולהביאן לקרן המגן. אך האבות כבר התפכחו.. כל אותה התעוררות נהדרת היתה רגעית בלבד.
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 11 | -אד החוו השועים על דנריהם -פרס רביעי איפל :ם שעל בקומתו ם סרטי תיאטרון ! 4אלף לבני המשפחה אלא להשתמש בחוכמה במטמון הזהב. וסייג לחוכמה — שתיקה. גם בהישמע קריאת
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 12 | ביבשת רי 300 שנה. הגיישות פרחו בעיר יושיבא־וה, והאצילים היו שקועים בקריאת שיריו של מונזאמון הגדול. הכסף היה נדיר מאד* .ריו* אחד, מט־בע־זהב סולידית, היה אוצר
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 13 | אנשים נהג מכונית־האשפה שר־ד,פיתוח לשעבר ד״ רדג ידסן ש ניצל החודש ממוות, לאחר שבמזל ברגע האחרון את תוכניתו לטוס באותו מטוס, בו הטמין בן פצצה על מנת לרצוח את אמו
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 14 | הרשימה הע1דו 1דה (סוף מעמוד )11 פרשה לבית־המשפט. שלושת האחים שכטר נאשמו לא רק בגניבת ששה טון חיטה, אלא גם בגניבת השקים ו־ 15,5טון חיטה נוספים שנמצאו חסרים לאחר
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 15 | 1*3031 שסה לשלוש סס־יות למה להשמיע צלילים של פסנתר או כינור בחג הקיבוץ המאוחדל למה לא לנגן בהזדמנות זו את הסימפוניה החמישית של בטהובן בצלילים של טוריות, או
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 16 | מכתב יבש מן הסוג של תריסר בפרוטה, בו ציין שהוא: חובב מוסיקה. ספורט. קולנוע וצילום — ולכו, כנראה. יש ברצונו להתכתב עם נערה משכילה. תל-אביבית ובת 18—20 — ״על כל
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 17 | __קולנוע י שראל קול המין מד, דרוש לקופת הקולנוע הישראלי כדי שתתמלא במהירות? גישה ליבראלית של הצנזורה, מסתבר מהצלחת אן. קיי. נרון, המוצג בתל־אביב לאחר הצלחה רבה
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 18 | החי טוהר המידות וי• עקיר, בשפלה. פרצו אלמונים למשרד ^ * חברה קדישא המקומית׳ התעלמו מקופת החברה הפתוחה, שהכילה 150ל״י במזומנים, גנבו, במקומה, את דוד המים בהם
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 19 | ך״ לארק גייכל אינו יוצר, לדבר על \ /יונים. הם •מזכירים לו את פגישתו הראשונה עם קארול לומבארד, מספר 3מבין חמש נשותיו והאשה מספר אחד במשך שנים רבות בחייו. היה זה
העולם הזה - גליון 946 - 1 בדצמבר 1955 - עמוד 20 | ״יד לפה! האוייב מאזין!״ ״העיקר — השליטה במים!״ רבקה בורקוש ()4 גיר שריג ()1 ;6 כפר־אתא, בי ת לזר נהריה, רזד הרצל, בי ת ווייל * 6ני אלי ( )5נכנס יום אחד הביתה
חזרה לתחילת העמוד