גליון 947

העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 1 | כתב מיוחד שביקר החודש בקהיר וראיין את עבד
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 2 | הוו!ב 0חוה מכתבים עתדנניזם העורר הראשי : מזמן לא צחקתי כ מו ה שבוע, אחרי במ אמרכ ם על עזריאל קרליבך (העולם סימלה ״ע תונניז ם״ .אתם לא כתבתם מ ה המלה מסבירה את
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 3 | * * ליפה כארץ הפלאות היתה מורה טובה. מה כל ^ רותיהם של מארכס, קלאוזביץ וטוינבי גם יחד לעומת משפט אחד של ספר זה, המשקף בדיוק את מצבה של ישראל — ״צריכים לרוץ בכל
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 4 | תצפיוג במדינה *#ו ויוגמז • ודוס .לחובבי שערוריות צפוי מזון רוחני טעים. מבקריהמדינה עוהד לפרסם בקרוב דו״ח על פעולות החברות הממשלתיות השתו ת, נמו חרסית־וחול,
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 5 | כל העם צבא מלבדם! מאת שלום בהן ך! אם הרשימה השחורה מועילה ל ) קרן־מגן ז הנה כמה מספרים כתשובה: לפני שלושה שבועות נכלל ברשימה זו שמו של הקבלן שמעון דיסקין,
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 6 | במדינה המשך מעמוד 4 עתון יהיה רציני. אולם עצמאותו הרעיונית של ליבנה, שמאוחר יותר פוצצה את שערו־ריית־הבית על ראשו, גרמה להרחקתו המהירה אתו נעלמה השאיפה האחרונה
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 7 | יוסף רודבסקי, החניך שדמה למדריכו כאח. הוא לא נהג כמושבה. שמואל ליכטנשטיין, בשעת האיש השקט. ביקור במנחמיה, מקום בו נולד. להתפאר במדיו! ודרגותיו, העדיף בגדי
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 8 | במדינה שערוריות ס דו ם וצידון איש אינו יודע מה בדיוק היו היחסים בין סדום הקדומה ובין ארץ צידון, שהיודנים קראו לה ״פיניציד אולם השבוע נוצר קשר אקטואלי בין שני
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 9 | ***5 1 1 5 1 ׳ 9988 1121 גזראיו את ׳מיסטר וויליאמס״ 33111 גג ^גדי ס (ראה שער) שרותי המודיעין והכטחון של מצריים וישראל עוקבים, כתוקף תפקידיהם, ללא הפוגה אחרי כל
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 10 | ישבה מפקדת הצבא הבריטי של המזרח־ה־תיכון כולו משך מלחמת העולם וכאן שוכנת עתר. המפקדה המצרית. פגישה עם נאמר ** ורה הדרך הסביר לי כי לא לקחני נתנו פרטים מלאים על
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 11 | עשוי לעניין את קוראי עתוני באחד ד,״מים. מה, למשל? סד אל־ סכר אסואן החדש על הנילוס, ע לי, כפי שקוראים לו המצרים. בהיותי בקהיר, שמעתי ששר האוצר המצרי, ד״ר מונעים
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 12 | ספורט כדורגל א אין מזל יש נצחון ויש נצחון. האחד גקנה במאמץ של תשעים דקה, ואילו השני דורש נשימה ארוכה מאד — שנה תמימה. בשבת האחרונה התייצבו מאה וחמשים קבוצות
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 13 | אנשים שרי אינ ם חו שב* המטרה הראשונה ששם לנגד עיניו שר המסחר והתעשייה החדש פנחס ספיר היתד. חיסול הבטלנות במשרדו. האמצעי : השבוע קיבלו מאות מפקידי המשרד מכתבים
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 14 | בתוככימצ רי ל מנ הל הח שבזנות (סוף מעמוד ) 11 קבענו כי אבוא למחרת בערב, אחרי גמר עבודתו. נשים מתכרגרות בעד 25 דגלים שעל קופסת ג׳לי ״ארדי״ תקבל 25 בולים. בעד 24
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 15 | די אינטליגנטי .״כשהייתי ילד,״ אמה ״לא ידעתי כלום על הציונות. היהודים היחידים שהכרתי היו אלה שפגשתי ברחוב. חשבתי על עצמי כמצרי והשם ״ערבי״ הייתי מעניק לבדואים
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 16 | ק 1למע סרטים או פי רהבל • מו סי ק ה כאשר חיבר ג׳וזפד, וורדי את ר,אופירה ריגולטו, לא טרח לתת הגיון לעלילה המילודרמית, הלקוחה מתוך המחזה המלך משתעשע לויקטור
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 17 | ד 1״ ח לסתבד רי ה ח די ש בק 1לנו עי ישראלמ ציג את השנה *** מונה עשר אלן? איש ואשר, ביקרו משך שלושה השבועות האחרונים בקולנוע תכלת. הם ידעו מה הם עושים. הם לא
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 18 | בעולם החי שוד ושבר המלחמה הקרה ה רו חנושבתק רי ר ה כל פלמחא״י סוב יודע כי, כמו בשירו המפורסם של חיים חפר, יש להרתיח את הקפה פעמיים, ולהוסיף מפעם לפעם קצת .מים.
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 19 | אתה רוצה לסדר מישהו מחבריך, או לשעשע את אורחיך במסיבה? אם כן -הכול מוכן למענך! ף* גורם המניע לצחוק על חשבון איי • נוחיותו והיפגעותו של הזולת הוליד את האוסף
העולם הזה - גליון 947 - 8 בדצמבר 1955 - עמוד 20 | זי ד* ^זחיוריז! תזז —1 .האם תהיה צעירה מפורכסת, מרוחה בשכבות של איפור, לבושה לפי מיטב האופנה של כריסטיאן דיור? .האם תהיה נערת-זוהר, שכל מטרתה להציג את עצמה
חזרה לתחילת העמוד