גליון 948

העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 2 | 0 5 1 1 1 :1 . .אםמטרתכםל הו כי ח כי ה צ עי ר ה הי שרא לי ת ה מנ ענעתאתי רכ תי ה ב־ ׳ האמ תי ת אינ הפרה ת ח רו ת־יו פי, ת בו א ע לי כםהב רכ ה... הוה בת־שבע
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 3 | מצרי אינה מוכנה למש לו חי ם הראשונים של נשל! | | צ׳כי למצריים לא ישנו בהרבה את כוחו הצבאי של סגן־אלוף גמאל עבד אל־נאצר. אם, אומנם, יהיו גם המשלוחים הבאים מאותו
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 4 | ת צ פי ת במדינה ממודיי* •*זד** #אל תחפה לשום מהפכה צכאית מצרית ננד עכר אל-נאצר. ו*.נותם האחרונה של האמריקאים בכינו! זה נהרסה שער. שניסו להתקשר עם הגנרל עבד
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 5 | עייפות נעלמה, ועמו גם הפחד. הוא טיפס במדרון תלול, מכוסה קוצים שעוררו רעש נורא עם כל צעד. הוא שם עקב ליד אגודל. זה לא הועיל הריבה. היה נדמה לו שהרעש של עשרות
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 6 | במדינה מדיניות כבר מאוחר מד• * חנוכיית הפאר הענקית, בגובה שלושה מטרים, העשוייה נחושת־קלל, מעשה ידי האמן הירושלמי זאב רב! (למעלה) הודלקה השבוע בכניסות המשרדים
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 7 | לגלים הסוערים והציל הסירה. יורוף תפס בדלי׳ החל שואב את המים מתוך הסירה. את סירות חבריו שוב לא ראה. גלים בגובה בית הפרידו בינו לבין שאר אנשי הקבוצה. מסוף צעק
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 8 | במדינה (סוף מ ע מוד )6 עתונים ובקבוקים. כל האמצעים כשרים לאסיף סכומים גדולים יותר.״ אולם יהודה לא יכול היה להיזכר מי מביו עשרות תושבי שכונתו, שקיבלו את מכתבי
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 9 | שד הרשימה חשהווה ווקדארהוש! מרדכי בופמן. כבר בעלותו לישראל מרוסיה ב־ 1935 בחר בוננמן במקצוע המעשיר את בעליו: אינסטלטור. אמנם עבד אז כשכיר בקבוצה לעבודות
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 10 | במדינה דרכי חיים דרכון האהבה ג׳וברן בן עודה ג׳וברן 30 שהיה מורה לערבית בנצרת, ידע מכבר את אימרת־הכנף : ״אין חוקים וגבולות באהבה,׳* אולם רק באחד מימי הקיץ החמים
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 11 | קרהדרל ענ בקה בחג הגאולה המשים ושלושה יום ישב דכי שניאור זלמן, מנהיג חב״ה בבית־הסוהר פטר־פבולסק ב־פסרבורג. אותו זמן התארגנה כת חסידי חב״ד (״חכמה־בינה־דעת״)
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 12 | קוראים וכותבים יקרים, יש לי מתנת- חנוכה בשבילכם : אחרי וויכוחים עם העורכים למיניהם במערכת זו, הצלחתי, אני׳ אמתכם, לשכנעם לוותר על הסכום של 500 פרוטה בבולים,
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 13 | ספורט קזלמע כדורגל סרטים כל נקודה •קרה בשבת האחרונה כמעט והתגשם׳ בדומה לאחדות רינזדעיס, תהליך אחדות הספורט. כי כאשר עלו עשרות היוד־אלפים על מגרשיהם והחלו
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 14 | ספרים תרגום סופר מבקר מבקרי 10 רומגים ומחבריהם הוא ספר ש 3עיסו פוס עשו לירות יוגרל כין פותרי תשבץ ״העולם הזה׳׳ 948 מאוזן . 1 :האיש הגדול ממוק־דון ; .6מלאך .9 1
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 15 | ודאטחן הבימה פנדר• אנד בס פנדריי הניכור היא הצגה הבאה ללמד את הצופה, כי בין הווי השטח הגדול של יפו, המתואר במחזהו של יגאל מוסינזון אלדוראדו, ובין הווי העיירה
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 16 | ^3וזזז 111ז11ז11111 וזו^=04 זץ^זזז 100.000 לכבמזת • צמר • משי • ניילון ולשטיפת כלים ״אד קנה״ הוצאת הופיע הספר רוב דוי התקוממות גדורה ותהפוכות החיים משמשים רקע
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 17 | 1X3 1^11111 וס 1 10י 1.ן 01:1 110*0 110.1, *• 1 1,1.11.01 <11 * 1811111״ קוז * £ז 1ה .סו[ !!0־ 01ז 1. >.יזו־י1,1יז *>1<> 6 *01 דו>ן ה סיג רי ההחדשהעם פי הםס
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 18 | ~ --ביבשת המלחמה הקרה ידידים באסיה סיגריה מ שובחת, פיה מסננת 2 0סודיו ת 4 5 0פרוטה ״אשת פוטיפר״ ...כן, היא היתד, יפה.״ ויחידה במצודה האפריקאית הנידחת. הקצינים
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 19 | אוננה צבוית הצברית אוהבת מלבוש פשוטי אבל ססגוני -כר בורה ל״טרסדורף, שחוללה מהפכה באופנה הישראלית (ראה שער) יש אופנאית הנו סע ת פעמיים ב שנה לפאריס, להביא ללקו
העולם הזה - גליון 948 - 15 בדצמבר 1955 - עמוד 20 | איש גדול וצנוע י4 £ 0 0 | 1 914 מלבד תווים ותקליטים, כולל עולם המוסיקה גם כמה מעשים מוזרים ומימרות שנונות של גדולי המנצחים, המנגנים והזמרים. לקט של צלילים אלה
חזרה לתחילת העמוד