גליון 949

העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 2 | העו&ס הוה העורך הראשי : אורי אבנר, ראש המערכת 1 שיום כהז עורכי־משנה : דוב אית .1אורי סלע עורך תבנית : עורך כיתוב : איתן נבירוי אהרון צור הכתב הראשי ; צלם
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 3 | ן* נימול! הגדול למען המלחמה המונעת הוא שהזמן | ) פועל נגדנו. הפוטנציאל הזעום של מדינת ישראל כבר מנוצל כולו. העם מאורגן בצבא־העתודות. המשק הוא חדיש, וקל להעבירו
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 4 | במדינה ׳זי סוגד•?• 89 יי־ז<0 • ישראל לא תנצל את האנדרלמוסיה שהשתררה כממלכת הירדן. אל תצפה לשום פעולה ישירה 8ו עקיפה בכיוון זה. .גיוס כללי של אנשי-רוח וסופרים
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 5 | |!לפהם ,״דבר שעורר את העם הגואטמלי לפעולה נגדית.״ מפלגות שת• גדות לימין תנועת החרות רוצה להרחיב את גבו לות המדינה ולכוננה על שתי גדות הירדן. על כן טוענים
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 6 | במדי]ו. עשרה אחוז מימה שכתוב בעתון זה אמת, מגיע לחשודים מעצר.״ רק זאב נאואי () 15 שוחרר בערבות, למרות האימה הנוראה שהוא מטיל על שייך־מונים. כשנשאל כבוד השופט
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 7 | דו״ח ע סוריה דו״ח על סוריה דו״ח על סוריה דו״ח על סוריה דו״ח על ההרה השניה במקרה של מלחמה בררום : (ראה שער{ ו ^ שכועשעבר באו נציגיה של מדינת ישראל במגע הדוק מאד
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 8 | ההיסטוריה: רב התנועה הלאומית הערבית סוריה היתה קרגנם הראשון של שבטי ערם המוסלמיים. מיד לאחר מות הנביא מוחמר, בשנת ,836 הוביל מצביאו הגדול האלד איבן אל ואליד את
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 9 | 1ל סור מבקר כיום בסוריה ימצא בה את | ן אותה תערובת המקובלת בשאר אר- צות־ערב על חוף הים־התיכון. מצד אחד — ערים הניבנות בקצב אמריקאי־כמעס, רועש ת, דחוסות קבצנים
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 10 | טוריה דו״ח על סוריה דו״ח על סוריה דו״ח על סוריה דו״ח על סו| ז על הצבא 35 :אדו )1יש שאינם שמיס לקוב האיכות: חיל מסדר וצילומים הצילום מימין מראה כיתה של חיל
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 11 | ז דו״ח על סוריה דו״ח על סוריה + 7,ג77777/777/77/ שראל. שמאלו רושם. ע על ^77777777/77 ^77777/7 תותח זה לא הופעל עדיין :יחידת הפרשים, המשמשת קיצוני משמאל: תותח
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 12 | 7ג״הות צרה ער ישראלמבחוץ -והגייסהשמיני חוא השבוע נודע מספר מזעזע: מתוך למעלה מ 1500 חברים של ״התאחדות בעלי התעשיה,״ תרמו עד בה לקרן המגן 345 חברים. היה זה רק
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 13 | אסטרונומיים אלה לא השתקפו כלל בהכנסתו של מר לחו־בי׳ף. הוא הרוויח מדי חודש, כך קובע ברצינות עמוקה ספר הנישומים 234 ,ל״י ו־ 333 פרוטות. ושוב, ניתן היה לחשוב
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 14 | בעולם נשק מתל־אביב לגיבראלטאו־לפני חודש ראה מטוס אמריקאי באזור הקוטב ״אור בהיר בביתן מערבי״ .זמן קצר לפני כן הוזמנו הנספחים הצבאיים של ארצות הגוש הסובייטי
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 15 | * אנשים סגן תקליט המדינה בפגישה עם פעילי פיתוח הנגב, נכשל לפתע ראש הממשלה דו דכן ־ גורמןב- פליטת־פה מליצית למדי, אבל לא מתאימה ביותר להוגה חזון־קיבוץ־הגלויות :
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 16 | הנידון ספורט * (חמשו: ועמוד )- לא יקום ולא יהיה. כל האינטרסים שלהן -הפוליטיים, המעמדיים - מנוגדים לכך לחלוטין. לשוא כיקרה גולדה מאירסון כימי מרחמת- תש׳-ח אצל
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 17 | סרטים ודים בלב הבירה דרכון לפימליקו (אילינג, בריטניה) היא הקומדיה האנגלית השנונה ביותר שנראתה מאז נ׳נבייב. המקרה רצה כי את שני הסרטים יביים אותו הבמאי: הנרי
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 18 | ספרים מקור אלף •רושלי וירושלים הכנסת המפורסמת ביותר בעולם הוא הפרלמנט הבריטי ששמו מקורו במלה הצרפתית 4מ16מ 16ז3ת מלשון דיבור. מגילת ״המגנה כרטה״ המפורסמת משנת
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 19 | הווי פעולת תגמול ^ תל-אביב, קיבל משרד העירייה מכתב ^ חסר־בול, שילם את הקנס המקובל של תשעים פרוטה׳ מצא בתוך המעטפה מכתב שני, הסר־בול אף הוא, אותו שלח משרד
העולם הזה - גליון 949 - 22 בדצמבר 1955 - עמוד 20 | קולומבוס נסע לאמריקה ארבע פעמים. בפעם השלישית הוא מת. אנגינה היתה אשתו של אנגלס, חברו של מארקס, אחד משלושת האחים מארקס שהופיעו בסרטים. המהפכה האמריקאית החלה,
חזרה לתחילת העמוד