גליון 1000

העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 2 | נער ושמו דני פנייתו של העורר לחייל דמיוני דני (חעולם חוח ,)900 אשר באילו לא ירע לשסור על שוחר חנשק העברי, חיתח חריפח סאר. כחייל שהשתתף לא פעם בפעולות, נוכחתי
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 3 | באי המזהיר לא רק את העולם, אלא גם את העם הישראלי עצמו. עם זה לא היה בטוח בכוחו. הוא חשש כי הנשק המצרי יתן לעם היריב עליונות צבאית, וכי מאיימת סכנת כדייר, על
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 4 | במדינה העם המע׳ין המתגבר גודל הפרסי ם 0־ 500ל״׳ ^ 5 0.0 0 0 והקרן צמודה לדול ר רכוש אגרות נושאות פרס• של. מלוה הבסחון׳ בכל אחד ם <6סניפיגו. מבצע להפצת ספרי
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 5 | כלאם (ימין) ובקר (שמאל) לא פועלי ביוב, לא עובדי נוחם פסוקים כמו ״אז שואל אני.״״ ו״אז אומר במועצת ההסתדרות, שהתקיימה השבוע, בלט סוג חדש של נואמים: הפרופסורים
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 6 | במדינה רדיו־פטיפוז למכירה במצב כמעט חדש _ לפנות : בית־מסחר ספרים ״מסרח* חיפה, רחוב. הרצל .61 לסובדיס גוו מחלקתנו. לחטוב הגזרה, המצויירת במכונות משוכללות
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 7 | איחוד מרחבי. הסיסמה העיקרית: המלחמה בין שני העמים השמיים פותחת את המרחב בפני האימפריאליזם הזר מכל הכי־ורניבה שבוע הצטרפה באופן מפתיע אישיות נכבדה לדרישה זו.
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 8 | מפעל ״ידיעות אזזחשד שכל אחד ירצה לרכוש ספר שישאר כנדוכרת למאבק הגבורה של צה״ל ספר שיפאר כל ספריה בכל בי תבישראל במרינה פה, משם קפץ רסולי את קפיצחו האוד רונה,
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 9 | אדם זזכם תאר יצר את האיוזרה הגרורה הזאת. הוא ירמ את האוזת: ארם נפגמ בנז2ן רה בשדה־הם רב, בגדר צמד ם בון או תתמה נוכרית. אבר שום ארם איוו נזגימ בוזם רה, רוז2ן
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 10 | טכליב מדזלכיס ראשזכד. ל ה בו ת ב די ר ה פרטית ב ע ״ השל 1ווית דאייה הלל פיכטנבוים האלוף של דמת־\ן באחד מימיו הראשונים בצבא שכב הלל על מיטתו וקרא בספר, כאשר
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 11 | טפציב הזזוצפפ דאשוכד, הנוגוקש האחרון צו הגיוס מצא את אורי מוכן. מזה כמה ימים כבר גויסו כל השכנים. כשבא סוף־ סוף הצו שלו, יצא מיד ללא ציוד אישי. ״שמור על עצמך,״
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 12 | בעק בו ת הפדאיון אורי ויצברג שני חלומות עלהע תי ד חוק המדינה קובע כי כל אדם במדינה, בהגיעו לגיל , 18 שהוא גיל הבגרות, חייב להתייצב לשיחת צבאי. אין החוק מפלה
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 13 | כזקליב החזצבים ראשוגה הדב קר א תהילים .חובש• חובש! מהר! בוא הנה!״ האנשים הגיעו אל נקודת איסוף הפצועים חסרי נשימה, הסבירו בקטעי מלים דבר פשוט: בשדה מוטל פצוע.
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 14 | שלושה ב ט אנ קאחד באחת הנקודות המבוצרות ביותר בחציר,אי סיני, נערכו המצרים להגנה עיקשת, מול כוחות צה״ל שהתקדמו לקראתם. הם ישבו בחפירותיהם, ליד תותחיהם׳ מאחורי
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 15 | גזפציב ההוצפב ד#שוכה תצדומים מן הטרקטור שדמות שיזף, היא היאחזות נח״ל בלב השממה, בסביבות ניצנה. חלק מחברי הקיבוץ הם יוצאי השומר־הצעיר בחורה, חניכיו של מדריך בן
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 16 | מפליס ההזלכיב ראשזכה נער ביש־מץ ל ישנם אנשים מילדים במזל רע. לאיוש נוילנדר, בן יחיד שהוריו קראו לו ״לילו״, היה אחד מהם. כשהיה בן 17 חדרו הנאצים לטראנסילבניה,
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 17 | או של־ הדב־סדן בכל מוסד ישנו אדם הנחשב למשוגע- לעבודה, ואשר עליו בנוי ד,מ סד כולו. רב־סרן שמעון ליבר. היה אחד האנשים האלה. עם ש ור יצא מביתו לעבודה.
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 18 | נזפציב ההזצכיפ ראשונה הגו רל היכה עמי׳ בשנת 1942 אירע אסון כבד לאריה ורבקה פומרנץ, עולים מפולין, תושבי תל־אביב. בן האם הבכור, שנתקע בפולין ערב המלחמה, בדיוק
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 19 | גופציב ההזצביב ראשובה ״א דא נצא יהיה מאוחד״ לימד א ת אחיו לשיר סגן־משנה גדליה שניאור נכנם לבית הוריו, ברחוב ארלוזורוב בחיפה .״גידי בא! גידי בא!״ צעקו שני אחיו
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 20 | דו״ח ל קו ר א המקצוע: עיתונות היה ברור למדי כי דוד טופל, בן משפחת רבנים ונין חש״ך (חרב בעל הספר התורני ״שפתי כהן״) ,לא יתמיד במקצוע הבנאות בו בחר בעלותו ארצה
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 21 | אמנות ציוד שירים ב ש הוד־לבן שלושה מתוך חמשת אולמות התערוכה של העיר תל־אביב• תפושים השבוע ב־תערוכות־יחיד של שלושה ציירים צעירים. המשותף ביניהם: הצבת קשר הסמלי!
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 22 | החי אל תנסי להכריח את ילדך בכו ח ילדך אינו רוצה לשתות שמן־דגים? פסיכולוגים ידועים מדברים על הנזק הנג רם על ידי שימוש בכוח ב זמן האוכל. אבל, הרי הוא זקוק לוי״
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 23 | קולנוע סרטים נאמנות למקוו־מ וכי רי ק (אדיסון, ירושלים; ארצות הברית) הוא הלויתן הלבן, העגק שבלוי־תנים והנורא שבהם׳ אשר גדלו כאי וסילון המים מנחיריו כמוהו כהר
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 24 | מ׳ רא היה שם? עתח באו הדמויות בים של גברים לבושי החאקי, מכוסי השיזפון והאבק, עטורי הזקנים ורמי הקו> ,אשר ביקרו לפני שבוע במנזר קטרינה הקדושה שלרגלי הד־סיני,
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 25 | חמוזוות מנר חיתו: מדענים בחתימותיהם. לא נראה גם כי הם נהנו משלל התענוגות הפתוחים בפני כל תייר במנזר קטרינה הקדושה. להיפך: הם התעלמו לחלוטין מן המתרחש סביבם,
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 26 | בי עזבתי על הפסגה את העוזי שלי. וכך זכיתי, למרות הכל, לעלות להר לבדי. כבר כתבו לפני על העליד, להר האלהים. אני לא אכתוב עליה. מי שעלה לשם — הרגיש את אשר הרגיש!
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 27 | על פי סגתהרמשה. אהוד ודוד טיפסו שעה וחצי בשביל צר, עלו 734 מדרגות אל ראש ההר, כדי להגיע לפסגה הקדושה. הם באו מחיפה עם שני חברים בג׳יפ ירוק מרופט, אחרי ארבעה
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 28 | רשות הדיבור, הפעם׳ ניתנת כמעט כולה לכותבים. הרשוני להביא בפניכם את דבריו ־ של אברהם שרון, ממושב שזור: ״ראשית, הנני מודה לך על פרסום מכתבי (פנסו של דיוגנס
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 29 | ספורט אולי מפיאדה שכר לימוד גבוה האולימפיאדה ה־ 16 הסתיימה. דגלה הרשמי של האולימפיאדה הופקד למשך ארבע שנים בידיה של עירית מלבורן, העיר שהוכיחה את טעותם של כל
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 30 | אנשים השר שלא הוכר רו קדת? כן.אבל... לפני הריקוד נש תהעוד כוסית של אקסטרה פי ץ כרמל מזרחי ר א טווורזנ מן חנריזיעסג כהזדמנות : למכירה כרחובות מגרשים לפנות :
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 31 | הדלת נסגרת, המונית נסעה, עוד מוננו יבואו נו 11ד הנקיון לנקות מת שאפשר לנקות • ש ם על התל׳ על הים, בין הסימטאות. ף* התל הוא גג אחד גדול, מתחתיו קבורים בתים בני
העולם הזה - גליון 1000 - 12 בדצמבר 1956 - עמוד 32 | הערות־עזול״ס כניסתם של היוגוסלאבים לסיגי מעוררת תמיהה... מה עגיין שטיטיטו אצל הר־סיני? האנגלים והצרפתים החליטו לכנות את סיג ו י פורט־סעיו בשם ״ מבצע זונהבלה
חזרה לתחילת העמוד