גליון 959

העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 2 | 05111:1הוד מכתבים העורך הראשי : במבוי הסתום אורי •נמרי ראש המערכת 1 • י ו כוזז סיגי בז• 1ג 7י י עורכי־פשנה1 הדרך ה ר בי עי ת ע לי ה כו תבה עו רךבמאמ רו ע ל ה מ
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 3 | * * לח אחת מרחפת בשבועות אלה על כל שיחה בין אנשים אשר מצב המדינה נוגע ללבם. היא הופיעה שוב ושוב במכתבים שהגיעו למערכת וו. היא הוזכרה — בהיסוס, באי״ רצון, אבל
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 4 | ת צ פי ת .מבחן חמור ביותר צפוי ל״שורת המתנדבים״ .בימים האחרונים הופעל לחץ כביר על השורה, כדי להכריחה לסגת מעמדתה ולאפשר לעמוס בן־גוריון לחסל בשקט את המשפט
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 5 | עמוס בן־גוריון או ״העוד הזה״ -רדיו הזמנה בעוד שמשפטו שד הקצין כן־גוריץ נגד ,,שורת המתנדבים״ רק החל, עשה התובע עצמו מעשה כלתי״רגיל, אשר כמוהו כבזיון בית המשפט
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 6 | במדינה האמריקאי, ארגונו האנטי־ציוני של מליונר חנויות הכל־בו לסינג רוזנוולד. היא הצטיינה בגלוי־לב מפתיע. עמוד־השדרה: יהודי אמריקה חוששים מפני גל אנטישמי חדש,
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 7 | האם תקבר הכנסת נהיסח־הועת הצעה ששתה הנכון צוין היה להיות ״החוק להתות עדות עוקר איש אינו אוהב לקרוא סעיפים משעממים של הצעות-חוק מסובכות. אולם כאשר משמש השיעמום
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 8 | במדינה הממ שלה מרפאל עד רפאל אם אי־פעם ייכתב פרק על פעולותיה הפוליטיות המפוארות של ממשלת ישראל, אפשר יהיה להכתירו :״מרפאל עד רפאל״. שני הרפאלים, שאינם
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 9 | משחקים אסורים. המלח השיכור הוא אליהו, מנהל החשבונות של תעל, מיפעל העצים הגדול של הקבוצה .״פיפי הבלונדית״ היא אילן אקנזלרנד, בן 15 ^ פילו חדר האוכל הוד \ | חפש
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 10 | ? 3רית במדינה ה תי שכו ת לחם צר ״לא על הלחם לבדו יחיה האדם,״ הוא פתגם יפה כלשעצמו. אף על פי כן נשארה כיכר הבצק האפויה מצרך חיוני ראשון־במעלה. ביחוד יודעים
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 11 | ת, נוכתה כי חייה משעממים וחסרי־תכ־החליטה להקדיש את עצמה למקצוע שאת תשומת לבה עת ראתה אחיות מסו״ מטפלות באמה בבית־ד,חולים, מקילות בלותיה. ע ם ״ שחי ״ ,סוסה
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 12 | קזלנוע הסמן פרס בנק א״י לדיסקונע בעיינו סי ג רי ת ה ני ל טו ענבבנסה את הוו 11ק הזליבזד ק לי קלעהלמטרה •זד. שנים,״ אמר קרוסבי לעתונאי־ידיד, ״שאני מבקש תסריט שבו
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 13 | הבלש תוהו ממשץ־ לבלוש גבוו סנוות הבלשים של הווו הקודם חזו והתחקות אחו׳ פרשיות ננבני העבר מזנזיכר עד אילת סוף המאה הקודמת היה הדוקטור . 1יצחק ד׳ארבלה, מנהל
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 14 | במרחב סעודיה ל אן הו לכיםהטנ קי ם * מה טיבו של הצבא הסעודי, שזכה ל־18 טנקים אמריקאים ז כך תיאר אותו השבועון האמריקאי ריפורטר, לאחר ביקור בממלכת הנפט : הייתי
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 15 | סינורו האישי שר צעיו שהרך למסוו את עצמו לידי המשטרה והודה נ׳ ״ הכיתי כפנים שותתי־דם, כשכולו לוהט מחימה, התייצב יעקב לוי 59 נכר צנום ושחום העובד במחלקת המים של
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 16 | ספן ן־ט כדו רגל ה מ שי חבא מו טבש אנ הג ל פי הכל ל: בשעתהס כנ ה דו א ג אי שלעצ מו, ו ר צוני ל ס תו ראתב עיי תי על י די מיז וגשל בי דו רבמחשבה בי חדעם נע רהשש
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 17 | אנשים הו אולאתחפושת חידוש מהפכני בחיי התנועה הקיבוצית: חבר משק מסויים החליט להביא למקום, הנמצא בנגב הרחוק, עוזרת־בית שבירה שתנקה את חדרו ותגיש לו את האוכל
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 18 | החי מה שבטוח, בטוח ^ תל אביב, לאחר שנעצר כחשוד בניהול משחקי מזל, טען משה סבאח באוזני המשטח לא היו אלה משחקי מזל. הקלפים היו מסומנים ו־הקוביות ממולאות עופרת.״
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 19 | עמוס קינן בגרמניה ״אכול, שתה ורקוד -כי מחר נחיה זוהי סיסמתה פחד מפני הקומוניזם. כי במזרח גרמניה קיימת תנועה עממית אמיתית של קומוניזם, של נוער משכיל ופועלים
העולם הזה - גליון 959 - 1 במרץ 1956 - עמוד 20 | סדרת מעמדות עואדון מועמדות *ה משאי,ין הזה זנאית י מי* המועמדת יזצמוז, וגז רי ידם *דיר חמעוניין יוזמייץ עי מועמדת יתמרות. כמו כן רייייס ימי* יו תי מוסדות
חזרה לתחילת העמוד