גליון 960

העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 1 | ח״ם עהן בתי המשנט מול מספר * 960״האדרת שטייז * 8 3.1956 4ה מ חי ר 350פ ר
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 2 | ה עו בהוד לתקנם, ו מ כיוון ש אני מ א מין ש הדי ה היעילה היא הקליעה למט רה על ידי פנייה י שירה ל כ תובת הנ כונ הבכל מקרה. אשמחב אם הו די עוני איזוהי הדר־ הנ כונ
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 3 | ף א להכיר: גיבור כרטיס־פושעי־המל־ ^ חמה של הסוכנות היהודית לארץ־ישראל, מיום ה־ 5ביוני ,1945 ,מס׳ .0/741 ״השם ( :הרמן) קרומיי. הדרגה: אובר- שטורמבאן־פירר
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 4 | תצפית במדינה ,פר מזמיז זי*9דמ; * אל תתכנן תוכניות לזמן ארוך. כל תוכניותיו עלולית להשתבש בשבועות הקרובים, כתוצאת מהתפתחויות מדיניות ובטחוניות חדות, שיחולו במרחב
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 5 | ארבעה שוטרים ׳שדאר״ם יצאו בסיוה קטנה רקואת העוות עד ם־כנות ף* ירח׳ המשטרה התקדמה לאיטה באפילה׳ בין אורות ^ הדייגים הפזורים על פני הים הרוגע. ממול הסתמן פם שחור
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 6 | מכתב* :לו דקודא ״האד׳ו״ שיקר : בשבוע שעבר עשה הארץ מעשה חסר־תקדים בעתונות העברית: לאחר השמצה בלתי־מרוסנת על שורת המתנדבים והעולם הזה, סרב העתון במפורש להדפיס
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 7 | ערך המניות המייסדים השקיעו כל אחד בשעתו 150ל״י ...עמוס בן־גוריון שילם בשנת 1952 עבור חלקו 1400ל״י. חברות בכורים לא נחשבה אף פעם למציאה גדולה. חברים רבים
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )5 אברהם מספר להם כשהיו נפגשים. סירה ריקה. מטה ריאו׳׳ם הוזעק לעזרה. במקום נמצאה סירת גומי ריקה. לאחר שלושה ימי נדודים בהרי אדום הסגיר אברהם
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 9 | ההתקפה הנגדית של היועץ המשפטי לממשלת ׳שואל ער ״השלם הזה גי גנז ה את בית־המשפמי בחוגים רחבים נחשב חיים כהן לדמות קומית. אולם בידי היועץ המשפטי לממשלת ישראל
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 10 | 193 במדינה הטיס מ״ יורד חייכי ״אני הקרב! הראשון של המלחמה הבאה...״ שמואל זנוויל כהנא, מנהל משרד הדתות, ידוע כאוהב טכסים דתיים. כיצרן סיטונאי של יש מאין, הקים
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 11 | |(יא/ע^׳/ו9 !0 $ /יות ת המתנדבים׳ השם תרצה זיילר הגיל 0 ...צ מקצוע ...סטודנטית מקום מגורים ...ירושלים שאיפה לעתיד ...עבוד ה סוציאלית הגשמה אישית הדרכת עולים
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 12 | מי מבזה יי 7 א1יי * ר אקסטרא בשורה 1טובה ! בירה חדשה ומעולה נתזספה לשורת המשקאות המשובחים מתוצרת ״ א בי ר ״ ונתניה). טעמו. תהנו ועוד תבקשו!ז! (סוף מעמוד )9
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 13 | במדינה משפט מ ש לו ח מנו ת משלוח מנות הוא מנהג פורימי יפה, אפילו אם אינו מקובל כיום במדינה, כשם שהיה מקובל לפני שנים בגולה. לב כל אדם היה מתמוגג מנחת, לוא היה
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 14 | ס שרט כד״־גל ה צ הו בוהש חו ר נם ל ה תב טאב עו בדהש הו א איננו ס לוני. או הבסר טי ם. תי א ט רון, מו סי קהוספ רי ם. כל ה ת כונו תהל לו צרי כו ת ל היו ת מ רו כזו
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 15 | ב מרחב מבעד ל מסך החול מנשאר * הידיעה הראשונה על סילוקו של ג׳ון גלאב מן הלגיון (ראה להל!) נמסרה לסלווץ לויד, שר החוץ הבריטי, על־ידי גמאל עבד אל־נא־סר בקהיר.
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 16 | אמנות אנשים תיאטרון על ובי. גי . , ה חיי םמתח ־ ל ־ םמרצח ילד השעשועים של העולם המערבי (זירה) הוא כריסטופר מאהון(נתן פרג), נער שהיה לא־יוצלח כל חייו, אך בכל
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 17 | חד ש גדעון יוצא למלחמה פרשת חייו של א. צ׳ .וינגייט מאת ליאונרד מוזלי הביוגרפיה המלאה הראשונה של גבור עמק־יזרעאל, חבש ובורמה ולא תהי למוות ממשלה מאת אהרן אמיר
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 18 | ך* חירות, התאמנו אנשים בקליעה למט־רה, פצעו בטעות את עבד אל־נאצר מטירה, שעבר בסביבה. כדג מי שלא מאמין ^ נידיורק, ארצות־הברית, היכתה אשה רופא וטרינרי במטרייתה,
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 19 | עמוס קינן בגרמניה האם הבינו הגרמנים את זוועות הנאציזם? מה חושב הנוער? בכתבה זו מגיע עמוס קינן למסקנה כי מאד מאד מאד מאד לא נעים כיום לישראלי לבקר בגרמניה. היא
העולם הזה - גליון 960 - 8 במרץ 1956 - עמוד 20 | סדרת מועמדות שמינית 4 8בנו ת עו ה סו רעיון התחרות על תואר הצברית, חדר והיכה שרשים בקרב הנוער הישראלי הכפרי והעירוני כאחד. זאת הוכיחו 317 ר,צבריות שהשתתפו במבצע
חזרה לתחילת העמוד