גליון 961

העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 1 | מספר * 961ג׳ ניסן חשטי׳י * * 15. 3.1956ה מ חיר 350
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 2 | אני מ ס כי םעםמכת בו ע 1ל -היים ד מ $ז י (זזעולים #ז ה ) 960ה מ צי ע לה קי םארמןשל קו ר אי ה עו ל ם הז ה, כ די ל הנן על ה ע תון מ פ ני התקסת־מזו ץשל כו חו ת־ ה
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 3 | ך* כל התחיל באי־הבנה. מנהיגי ישר! ן אל לא הבינו את עצמם. בהתרגשות הראשונה של משלוח הנשק למצריים, כאשר רעש הסילונים הסובייטיים מילא את חלל הכנסת, היה נדמה
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 4 | תצפית • המשכר ביחסי־החוץ ילד ויחמיר. בימים הקרובים ינסה שר החוץ משה שרת להעלות את המתח המדיני בנאום גדו 7שישא בכנסת. הנאום יכלול רמזי־התפ״סות כלפי
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 5 | העולם והארץ, קם נרגש ממקומו .״כאשר נלחמתי למען עמי — היית מלשין בישראל צעק. על אף המהומה הכללית, נשמעו הדברים בבירור. אך בי. ג׳י. הוסיף לחייך למראה ח״כי שתי
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 6 | במדינה מנגנון שלטון הגיסים נוסף על כשרונותיו, עמלו למשה שרת בדרך חייו קשריו המשפחתיים הענפים. היו לו שלושה גיסים לדוגמה, ששלטו בהסתדרות ובארגון ההגנה, גרמו
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 7 | הפצצהמרוכזת על מטרה בעלת חשיבות מיוחדת עשויה להסתיים כפי שהסתיימה הפצצת־הפתע של היפאנים על נמל פרל הארבור (למעלה) .גורם ההפתעה במקרה זה, והזילזול המוחלט
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 8 | במדינה חתן פינקלשטיין וכלתו הר־הבית במקום שלוס (המשך מעמוד )6 ליק במיוחד את האור כדי להתבונן בה. ובעברו, ברחוב הוא מסתכל ברגליה. זאת לא יכלה צפורה לסבול. היא
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 9 | רם, גם סטירות לחי כאשר תבעו כמה מהם לראות שלושה מחבריהם שהתעלפו. כשהעיר השובת יוסף מוצבי לסמל שזרק את המתעלפים אחרי הסיפול לרחוב, שכף אין נוהגים, השיב הלה
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 10 | בחינה חינוכית בוחן ד״ר שאול לוין. סקירה מקצועית. אמרגן משה וזלין בוחן את המועמדות לתואר. רכוז מחשבתי. פסנתרנית פנינה זלצמו מחשבת את משקפיים כהות עזרו לסרסאי
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 11 | הנוער יצחק נימצוביץ נשאר אדיש לתשובה משעשעת של מועמדת ברכה ל תמיר ורקדנית יהודית אורנשטיין אינם מסתירים כלל את הנאתם. מסטצרפתי מעיף רוברם• פינסון מנהלה הקפדני
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 12 | ק1לנ1ננ סרטים פדננדר־שנים ועוד אחד מדמואזל ניטוש (ריסוס ,,צרפטליוז) הוא הכינוי בו ידועה בסרט פיר אנג׳לי, חניכת־מנזר הנשלחת פאריסה כדי לפגוש בה את בעלה לעתיד —
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 13 | ך— ? 3רית 56׳ — (י 9.1חרו / ממתחת חיל׳ החוו כי אופירה רואה את עתידה כמחנכת. היא סיימה את הסמינר למורות על שם לוינסקי בתל־אביב, הוסמכה כמורה. את נסיונה הקצר
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 14 | מי אחראי לבך שמצב התחבורה ״אחת הבעיות המסובכות ביותר הקיימות כיום בשטח התחבורה היא בעיית הסעת נוסעים במוניות הנקראות ׳שירות׳ -המתבטאת בהסעת נוסעים במונית
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 15 | הגיע עד ומהי התוצאה של חוק-תעכורה זה ץ הפחתת מספר הנוסעים, הנחטפים על־ידי מוניות השירות, חייבת להביא לידי צמצום שירות האוטובוסים, לפגיע ביעילותו ועלולה אף לסכן
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 16 | אנשים חבר, לא אוהד וזאת הסיסמה: וכתתו חרג! הנ!? 6 8 ו 08ח ]/תהכן /^/כ ו 0י תט ג ל 1ב 1ס המ ילו וה הוא עממי באמת העממי -זאת הוכיחו הזוכים, שהנם חיילים פועלים
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 17 | זזוסס 1פ: ת ד ( בנק א״י לדיסקוננו בעיימ1 מתאבק הלפרין בגוב־האריות ; 0ז לטובתו מובהק, שהצטרף למשלחת חפירות שיצאה למצדה במקום ישיבת המליאה, אפשר יהיה לכנות זאת
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 18 | עמום קינן בברלין וא3 ך• רפכת הנוסעת מקלן להנובר היה קר. באירופה לא מסיקים את קרונות המחלקה השלישית, אפילו בלילה קר של 20 מעלות מתחת לאפס. צריך לעשות עוד פעם
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 19 | הווי ספורט גרעין של אמת כפר סבא, פורסמה מודעה לתושבים ^ על הרצאה בבית־התרבות המקומי על הנושא :״פצצות האטום, בליווי הדגמות.״ בלשים וגנבים ך! צפת, הורשה האסיר
העולם הזה - גליון 961 - 15 במרץ 1956 - עמוד 20 | 3זיו 0צברית 5יגיעו לפאריס 20 צעירות נוספות, נצך גנת הנוער של 20 ארצות. לקר&ת הביקור, שיארך שלושה שבועות, הכין שבועון אל תוכנית גדושה, שתאפשר לנערות הארצות
חזרה לתחילת העמוד