גליון 962

העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 1 | מספר 962 •י ניסן תשט ״ז מ חי ר 350פ
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 2 | מכתבים במבוי סתום ראש המערכת : ש לו ם כ הן עורכי־משנה : דוב אי תן. או רי סלע עורך כיתוב : סי ל בי עורך תבנית : כשת אחרה הכתב הראשי : ש רג א צו ד צלם המערכת: ה
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 3 | ס לוו ס ח •195 לפני שלושה חדשים היתה השאלה בפי כל ישראלי : ״האם לפתוח מיד כמלחמה מונעת?״ השבוע, בהתקרב פסח תשט״ז, היתה השאלה בפתיחת כל שיחה פשוטה עוד יותר
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 4 | באויר כשתפול המכה הגדולה. למה מחכים המצרים י קוקו העיף מבט חטוף בשעוני הדלק שלפניו. עוד שלוש־עשרה דקות. זה נמאס. ד.,היא״ כבר החלה מתלבשת, מן הסתם. שתכענן הקול
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 5 | לאחד השיעורים. התלמידים התגלגלו מצחוק בראותם את החיות הזריזות מחקות את התלמידים שישבו סביבן על ספסלי העץ. לזההשתנה לפת? ,$למחרת היום בו שודרו החדשות על נצחון
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 6 | תכשיטיה של בת השגריר שגריר ישב במקומו, קפוא פנים. מזוויות עיניו ליכסן מבט לעבר עבד אל־קאדר איברהים, שהקשיב לנאום באושר קורן. היה לו קל, לנציג מצרי זה. הערבים
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 7 | כמעט שלא הגיעה אונייה בדרך הים הנצורה. גם ממגורת הדגן הענקית נראתה כאילו נוספו בה כמה פרצות שלא היו קודם לכן. אבל היא היתד. ריקה ממילא כבר מזה שבוע ימים. פוקס
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 8 | ת צ פי ת במדינה .המאבק המדיני הגדול יגיע לשיא חדש בשבוע הבא, כאשר תתכנס הממשלה להחליט סופית אם לחדש את עבודות הטיית הירדן. חידוש החפירה עשוי להפגין את מורת
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 9 | דו־קוב השאלונים הקובע אתקווי־החזית בוגשפם הגדולשר שוות־המתנדביס השארות לעמוס בן־גוויון בשבוע שעבר נולדה צורה חדשה שד מק־קארתיזם במדינת ישראל. עמום בן־גוריון,
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 10 | ה עו ב הו ה גווטוסו ראשו ש אוזוזוווין וייס שתי אמהות כבקתת אכן, באחת מסימטאו־תיו הצרות של כפר שלם, האיר אור חשמל קלוש חדר צר ונקי, שכל ריהוטו שולחן, כסאות
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 11 | האישיים שר הקורבנות במשפט־שלמה הסוגוי, לוחמות על יש משהו אופטימי ביהודים הרוסיים ודב־ריהן הרגיעו אותי. ״לא יכולתי לשכוח׳ יכינו עוד ארבעים ושמונה שעות. קווינו,
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 12 | כנגד אדג ע גע במדינה 5 עושה נודאש קניותיה לחג כו פרת בעיקר היין לארוחה ...מקוה שהאורחים יביאו את המשקאות (המשך מעמוד )8 ליזם. הסקירה ההיסטורית המקיפה של דויד
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 13 | קן למע ישראל דרך העינוי , שוב אין הלחץ על בתי הקולנוע גדול כשהיה. כרטיסים יש להשיג בקופות. השערוריות של ימי הצנע חלפו. אבל עדין קיימים לצופה הישראלי עינויים
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 14 | ש תי א מ הו תדוחמותעד בן 1 (המשך מעמוד )11 כל כולה של הנאה שטבק עשר לגרום- מנת חלקך אם תעשן פי ל ט רון -עלטהרת טבק וירג׳עיה נבחר פי לטרהפל אי ם מיטב 650 פר־
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 15 | עבודה. בלשכת העבודה אמרו לי כי ישנו תור גדול של מחוסרי עבודה בלתי מקצועיים ועלי לחכות. הלכתי לחפש עבודה באופן פרטי,שי. הלכתי לבנינים ושאלתי אם צריכים מישהו,
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 16 | החי מחול השעות הככפ ^ מלכלה עו ל ם ^ ת ל ־ א כי ב, הגיעה פקידה ל־ • 2עבודה במוסד הסתדרותי שונא הידור, זכתה להערה מפי מנהלה : ״באת לעבוד, או לרקוד?״ הכנסת של כל
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 17 | פ סו קי ה ש בו ע • ראש הממשלה דוד בן־גוריון, חסכון פרס בנאומו בפתיחת וועידת ההסתדרות : ״העולים אינם ציונים, והציונים אינם עולים.״ • יצחק טכנקין, מנהיג המפלגה
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 18 | ידיה?צרכן בי שו ל טוב, נוח. נקי. זול. מ הי ר 1ב ט 1ח: אמישראג! 1111 בטחו! הבישול והאפיה בכירי וכתנורי ״אמישראגז״ בטוחים לחלוטין. בל גליל גאז של ״אמישדאגז״
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 19 | מבחר נוסו מתור.׳רקום הסבים״ המנציח את ההומור שר דור האחרים ויטמינים *58 קורם ימי קצר שהמחלקה הערבית ^ 6-עברה בקיסריה, היו החברה מתאספים בערב לדבר על כל דוברים
העולם הזה - גליון 962 - 22 במרץ 1956 - עמוד 20 | הולנד פיא קרון: לזזיות תוך אחוות־עסים, זהו סווג. להפיץ אזחזת־עמים, זהו תפקיד. יפאן מסאקו איזודה: יש כלל אחד זדוני בחיים — .אל תשכח לחייך, יקרה אשר יקרה !-
חזרה לתחילת העמוד