גליון 963

העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 1 | חסוד הגדור!(אחורי השיט׳ בבוית־המוושת ר צו מספד 9 6 3 ״ז ניסן תשט״ז 29 . 3 . 19 5 6 המחיר :
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 2 | ה11 וב הו ה לא הקטע הראשון. בו יש רמז כי לעמום בן נוריון יש כל שייכות שהיא ליזמה בכתיבת המאמרים של ש. טבת. ובפרט המרמז כי המאמר הוא מוזמן ומוכתב. ולא הקטע השני
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 3 | ^ ברלין עד ב ! וולאדיכום־ טוק, ממורמאנסק ועד האנוי, התחולל החודש זעזוע נורא. היה זה מחזה נדיר :היסטוריה: כאילו בלעה רעידת־אדמר, עצומה את הר אב־רסט, השאירה
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 4 | תצפית במדינה • אל תחבה לתוצאות מרחיקות־לכת מכינוס מועצת הבטחץ, המתקיים עתה והדן במצב המתוח במרחב. כינוס זה לא יביא עמו נל התקדמות ממשית לחיסול הסיכסוך
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 5 | המשפם׳ .1שונט׳ ׳שואל 1סם חי חדשים בתיק בה לשאילתות אחרות ש7־ ימך אזניה יצא בהתקפת־מחץ על וכלל. העולם הזה, שלא היתה רגילה * * אזהנחית השופט בנימין תלוי
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 6 | פסק־וי] 1המחר שר שופט־השרום משה פוץ במשפט שבועת־שקו נגד קסטנר הא שקר קס טנרי שום פסק-דין לא עורר אי־פעם פליאה רבה כזאת בחוגי המשפטנים בישראל כמו פסק־דינו של
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 7 | השופט משה פרץ (כאמצע) כשעת המשפט. מימין מתכופף מיכאל כספי. משמאל מעיד שמואל תמיר. ליד השופט, המתמחה וורהפטיג. מדוע נמצאה הצהרת קסטנר תיק התכיעה בנירנכרג? השופט
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 8 | במדינה לקבלת תעודת עתונאי ממשלתית, הטעונה אישור מטעם מטה המשטרה. (המשך מעמוד )4 המשמר, לא היה אהוד ביותר על גורמים מסויימים. הסיבה: שמואלי גילה שערוריות רבות,
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 9 | קראנו לו וחיפשנוהו למעלה משעה — ללא תוצאות. אנדרה נעלנו. הכל הצלה *ץ אן ואנוכי תיקנו את סירתי. לאחר מ( כן, נכנם ז׳אן בין השיחים ואני ישבתי וגרשתי בזעף זבובי
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 10 | 7 6500 ן ילומם ךים של חופתקות, נגישות עם חיות טוו, וקריאות חיות הפריעו את השקט האינסופי. ארבעה ימים ארך המסע עד נמל מסינרי. בדרך, נתקענו משך 27 שעות רצופות
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 11 | שבטים פראיים, שודדי־שו והמון1סעו שנשבע למשפט לינץ, אותנו בטונגא, בד, הם מחזיקים מיסיון ובית ספר לבני השילוק. בני השילוק יפי התואר הינם בעלי הבנה חברתית גדולה
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 12 | ן!ן ן/ מנהל הלובדדה במפעלנו קולנוע 1ווי סרטים וידורי טקס• ספישל צ.בר צעיר שכלל לאחרנסיון 1 ^. ד כז חקרלב 1ן 1 א ת לזנגנוו- הלחימה הכפולה ר 1ל1ן סל סופרא: מעשה
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 13 | אמנות תיאטרון התקפת ע־יעול תיאטרוני ישראל, בהם נערכו השבוע ד.צ־גות־הבכורה של שתי הצגות חשובות (ראה להלן) ,דמו יותר לבתי־תולים לחולי שחפת מאשר להיכלי־תרבות. אם
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 14 | גונב מגנב פטור ^ תל״אכיב, טען להצדקתו ערבי ^ שגנב מחברו 20ל״י :״הוא גנב ידוע.״ תחום המוש ב ף* סנגר, ארצות־הברית, מחו ארבעה ^ בעלי בתי־מרזח בפני המועצה המקומית,
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 15 | ייל^8£י אל אחד חסיד!ת הגדולים של החיים י^ת ה נו ל ד בוססים על עבודה מפרכת ואינסופית כמעט. לפני שאפשר להצביע על תוצאה כלשהי עוברים אלפי נסיונות ואלפי כשלונות
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 16 | זזו מסןפ: ת ד ( בנק אייי לדמזקוננו בעיינו [ מיוחד לפסח * מיוחד לפסח הקניות חסופות פתל ביב עדייש ומתכות מתאימות, ציוד מושלם לטיולים מתר־מילים עד אוהלי סיירים. •
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 17 | תמונת סטאדין בשגרירות הסובייטית ברמת־גן* בינתיים, כן. המראה מעל לגשר בהבינזה, בא אל שחקניו בתביעות קיצוניות ; לקראת הצגת הבכורה שתיערך בראשית החודש הבא, הוא
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 18 | סירות במורד הנילוס אומר הנוסע! יייייי יי (המשך מעמוד ) 11 איו צורך בהרשמה. מוקדמת בכדי לנסוע ב״אגד״ ישיר ל״חיפה״ מקומות ישיבה שמורים לכל נוסע בכל שעות היום ־*י
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 19 | פועלים מקומיים בנו את הסכר בהשגחת הבריטים בין 1898ו־ . 1902 הם השתמשו במיליון טון גרנית, מאותו חומר מהם נבנו המקדשים העתיקים. עירנו גם את המפל הראשון ונכנסנו
העולם הזה - גליון 963 - 29 במרץ 1956 - עמוד 20 | * > העב רי ת חדשה המציא איתי, כאשר עבר אתי / 89 ליד פחי אשפה. .מה עושים פר, האשפחים האלה?״ שאל. אביו, הדרי, תל־אביב גורדון מאבינועס ( )4פרץ בצווחה תוך כדי
חזרה לתחילת העמוד