גליון 964

העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 2 | העורך הראשי : אורי א כנ ר׳ כהז שלום הכיפות ח כחולות דוב איתן, או רי סלע עורך כיתוב : עורך תבנית : א הר מ ק שת שרגא צלם המערכת : יזזודח הרניל זזן יר א חברי
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 3 | י* אם תפרוץ המלחמה בחודש הבא? | | האם יתקיף גמאל עבד אל־נאצר? האם יפתח במלחמה במקרה שישראל תחדש את העבודה בערוץ הירדן? אלה הן שאלות גורליות, והתשובה עליהן
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) • התקריות בגבורות ירדן־ישראד יתגברו, יחד עמן תתגבר המתיחות בין שתי המדינות, עד שירדן תתפוס את מקומה של מצריים כיריבה מספר 1של
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 5 | סינווה של האשה שהפילה אחו׳ שוהיטיה עוקלו על ידי משוד מס־התעסת ״ה לא קברו את בני!״ תחילה היתר, זאת ידיעה קטנה: אשתו של פועל מובטל בירושלים הפילה, אחרי שמשרד
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 6 | במדינה להתנשק אז נ״גשיק־ר.ע 1פ ת11 החדש אופדהו״לונע סופר סו פ ר ״ לו כ ס קבועה, העדיפה להעבירם לתענך, שם נמצאים, בין השאר שלושה ישובים חדשים שאליהם הועברו
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 7 | זכרונותיו האיש׳ עוד ג והן באגום גלאב ורוממת תמלחמתה עו לםהרא שו נ ה ביליתי בחזיתות צרפת ובלגיה, עם הפסקות בבתי־חולים צבאיים. לכן, אין להתפלא שחיי הקסרקטין של
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 8 | ממשרת עבר־הידדן שמעה ער ]0 בין הגעתי למחנה המלכותי בבוקר והוכנסתי מיד לאוהל קטן, בו ישבו הנסיכים עלי ועבדאללה, בנו הבכור והשני של המלך חוסיין. לאחר המתנה קצרה,
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 9 | השבטים ומסרה ר׳ תפקיד מיוחד בלגיון...״ כעבור זמן מה הצטרף אלינו חייל נוסף: בדואי משבט שמאר העיראקי. עתה היו לי כבר ארבעה חיילים — אולם אף לא חווייטי אחד. לבסוף
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 10 | המטה הבריטי רא האמין בכוח הלגיון לעשות נסיון אחרון ללבות מרד בעבר־הירדן. הם חשבו כי הלגיון הערבי קטן וחלש מכדי לסכל את נסיונם. אם יצליח המרה חשבו, ייאלצו
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 11 | עד א שו ואה אותו נכנס לפעולה !׳׳ הדבר, בשלב זה של הפעולות, למנוע את טורנו מלהגיע לחבאנייה. גצחון מלא ומוחלט ך* כר ידוע הוא כי ברגע שהצבא הגרמני כובש מקום, 1הוא
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 12 | במדינה דת משהו ב פני ם המכונית השחורה נעצרה בהצטלבות בית־דגון בחריקת בלמים* .הרשיונות פקד שו־מר־תנועה שרעד מקור הליל. צעיר חובש כובע הושיט ביד בטוחה את רשיון
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 13 | תנוער הצונח׳ ישראל וזרז נימוז היא נערה צרפתיה אופיינית. כה אופיינית, שנבחרה על־ידי השבועון ״אד״ לייצג את כנות ארצה בישראל. כתחרות, שכה השתתפו 15 אלף נערות,
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 14 | מדינת ישראל משרד הבטחון ביה״ס הריאלי העברי בחיפה פנימית צבאית ע״ש אהרן בידם ה רשמ ת תלמידי לשנת הלמוד׳ תשי״ז עם פתיחת בתי־הספר לשנת תשי״ז יתחילו הלימודים
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 15 | סיפורם שר מדענים שהדה להיק הטבע השומם - חנשס אוצרות ה עזבה את באו״שבע, עלתה תמכוניותארוכ *ייר 11/על הכביש המוביל דרומה. מטרתה: ג׳בל עריף, באזור המדברי המשתרע
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 16 | סיפור לידתה של צברה ^ יום מייצרים מנפט גולמי וממוצרי הלוואי שלו יותר מ־ 3000 חומרים שונים 250 .חברות בעולם עוסקות בייצור התמרים הללו ולפי התפתחות העניינים אפשר
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 17 | קולנוע מה נשתנה ישראל מ׳ המ שוגע? אחד האנשים החשובים ביותר במדינה הוא זאב מליון. לולא שמר בעין פקוחה על מוסר הסרטים היה הציבור כולו הופך לחבורה של סאדיסטים
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 18 | החי מזוכיזס ף* ירושלים, פנה עולה ממעברת הקסטל ^ לרבנות, ביקש שילקוהו 40 מלקות בגלל עוונותיו, הושב ריקם, הסכים לחזור לעבודתו רק אחרי שהובטח לו שיקבל את המלקות
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 19 | הדומו המלכותי שנגע ללב כל אשה אינו אלא שידוך מתוכנן ומחושב היטב הוד מעלתה, גריים ! תוכנית האושר, גבירות׳ .נפסקה באמצע, בשעה 5 אחר־הצהרים של ה־ 5בינואר. השתרר
העולם הזה - גליון 964 - 5 באפריל 1956 - עמוד 20 | €7ל|5ל_ _~רז 1>11ס גם אנחנו אימי מבינים ! האריסטוקרטיה הסלאפלית הקיבוץ הוא עולם ש ^ $ב פני עצמו דרוש תורגמן טוב כדי לתרגם הוד זה לשפת העיר. אחד התורגמנים
חזרה לתחילת העמוד