גליון 966

העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 2 | סי סמתה שבו ע : לא כ ד אי ל היו תפד אי ! דוד ברגמן, רחובות הפיד איז ו שולחיהם החזירו את המרחב ל תקו פ ת האדם הקד מון. כ א שר אי שהמע רו ת היה נו טל את מ קלו
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 3 | ץ והי תמונה מזעזעת. עטופות בסדינים, מוטלות 1הגופות בתחתית המשאית: שני ילדים נקובי־כדורים ומדריכם הקטול. השלושה, קרינות התקפת־הרצח על מוסד- הילדים של מושב
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 4 | לקח הרואין: דפיהם וווו עשדה מתושבי תגבור ומגיניו מסנמים את וסיוג האישי בהתמודדות הפלח המושבניק הסולד הקיבוצניק השומר ך* ייתי כחצר המשק, עבדתי 1 1בהרכבת קומביין
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 5 | לוחמי הווום ופידאי שבוי סלמן מוחמו, אחד הפידאין שנשבו, מגלה את מערך הלוחמה הזעיחו ^ פי הידיעות שנתגבשו מתוך ש/יחזור פעולות הדמים הראשונות בדרום, היד, הפידאי
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 6 | דל וחוועה בשפוד מחולות, שירה ו שתיה כדת היו אך לפני ז מן קצר מנת חלקם של חסידי חב״ד ב שפריר, בעת שחגגו את יום השנה ל שחרורו של מיסד חב״ד מביוד סו ה ר רוסי. בין
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 7 | גופתו של וסיס עסיס בן ה־ , 13 היתה מעוותת כולה. הוא נפגע בראשו מצרור כדורי תת־מ;/לע, שעה שעמד והתפלל את תפילת ש מ תה-ע שר ה כ שפניו מופנים למזרח, אל מול הדלת מ
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 8 | ת צ פי ת במדינה (כל הז כויו ת ש מו רו ת) • היה מוכן להפיכה הבאה כירדן. סגן רמטכ״ל הלגיון מסיים עתה את הכנו תיו להפיכה צבאית שתסלק את המלך הצעיר, תשליט ב מדינה
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 9 | סופו של פולש. שרידי הוומפייר המצרי, פזורים על שטח חו לי, לרגלי הרי עבדת, לא רחרק משדה בוקר. ממום סילון זה, יחד עם וומפייר שני, חיפה על שני מטוסי ספיטפייר של
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )9 אותו מחזה: קצינים שמנעו מעתונאים מקו מיים וזרים גישה לפדויי־השבי, כדי שלשליחי במחנה תהיה מלאכה קלה. מן הצד השני של הגבול, בו אין קציני
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 11 | 1כדור הפיואי מאותו יום׳ החל נתן מדבר לכל אחד, סיפר כי נולד לו בן זכר. שתקנותו חלפה במקצת. סמל כ׳ מצטיין ^ ת קורס משמר לזגבוד^ע^לן אנצילביץ כסמל ב׳ .תפקידי סמל
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 12 | במדינה עיריות מ מריבה כל ראש־עיר ירושלמי ב־ 20 השנים האח,רונות הכיר את מרדכי לנגר. כשרבדב וותיק׳ היה ללנגר מה לומר על ענייני המים של הבירה — והוא לא היסס לומר
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 13 | היה זה מיצעד של צבא לוחם, הערוך ברגע זה להגנה על הגבול, ואשר ויתר על הפתעות וברק חיצוני כדי להפגין את נשקו העיקרי : הלוחם, המאומן והממושמע, בעל המוראל הגבוה.
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 14 | בעולם גרמניה פר ש ת קסטנר הגרמנית ע״יו אלתתיאעי... ״גם הימלר הציל יהודים !״ מלים אלה לא נאמדו רק במשפט קסטנר הישראלי. הן נפלטו מפי חבר הפרלמנט הגרמני, בשעת
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 15 | אמנות ר.פנ 3נ* בו ב ה היו אלה דברי אבק-האדם ד,פריסאי, ה־קלושר * ,אשר פרים אינה נחשבת בלעדיו ובלעדי חוצותיה והוא בלעדיהם אינו קיים כלל. הוא היה לבוש קרעים. ראשו
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 16 | קולנוע סרטים אחבר. לל א גינון לעם ל מ דינ ה ולצבאי עז ראל ברכה *11X 13X 1171 כן, להתכ תב, ב עב רי ת דוור,א, עם ״נערה נ בונ ה, לא ח שו ב אם היא מה שו מר־הצעיד,
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 17 | אנשים לזכר גיבור ישראל מרדכי טופל העניבה מ ת הד ק ת לפני שהמזכיר הכללי של האו״ם דג האמרשילד הסתגר באחד מחדרי מלון דן לשיחות עם מפקחי האו״ם בישראל, עברו בחדר
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 18 | ספורט ארגונים אולימפיאד ה זעירה האולימפיאדה העולמית נערכת אחת לארבע שנים. בישראל נערכות תוך תקופה זו שתי אולימפיאדות. אמנם לא בממדים כה כבירים כזו העולמית, וגם
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 19 | הנידון (סוף מעמוד )3 צחק מאדולף גבולות המדינה ; פעולת־מחץ לאיגוף והשמדת מיטב הכוח המצרי הלוחם בגזרת עזה וחצי־האי סיני ; הכתבת תנאי־שלום לשלטון מצרי אחרי הוצאת
העולם הזה - גליון 966 - 19 באפריל 1956 - עמוד 20 | כל מי שטוען כי לא כל משוגע הוא גאון -צודק בהחלט. אולם נראה ששגעונות קטנים היו אופייניים לאנשים גדולים בכל השטחים ובכל הדורות. השגעונות השגעוניים ביותר לוקטו
חזרה לתחילת העמוד