גליון 978

העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 1 | הזי״־י-יהי
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 2 | הונובס גוה העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהו עורכי־משנה: דוב איתו, אורי סלע עורך תבנית: עורך כיתוב: אהרון צרר סילבי עשת הכתב הראשי : שרנאהר־ניל צלם
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 3 | הווי ה המלא הראשון על ה שעווויח האחרונה השבוע נדהמו אזרחי ישראל משורה של שערוריות, שירדו על ראשיהם במהלומות פטיש. בזה אחר זה נודעו גילויים שהוכיחו כי הרקבון
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 4 | ת צ פי ת במדינה (כ? חו כויו ת שמורות) • המאכל, כין דויד כן־גוריון לבין משה שרת יתחדש כקרוב. הזירה: ועידת נזפא׳׳י הקרובה, שלקראתה חחל שרת מארגן סביבו סיעה חזקה,
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 5 | לילה את הגבול בכיוון ההפוך, כמעט באותו מקום, עוסמן אל־הווארי, אזרח ישראל בן , 17 ברח ללבנון. בין שני המאורעות הליליים משתרעת אחת הטרגדיות המעציבות ואחת התבוסות
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 6 | מחש־הדיכח אהוד אבריאל השהיהוח היא האמצעי, הטרור-מטרה: התבדה לפשח הטחד המתנותהראשונות שניתנו ליוסף פרץ, בעלותו לארץ בשנת ,1948 \*ר,יר, פנקס אדום, בעל פס
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 7 | נ ו נועדת המכוש הגדולה בקרית=שמונה בל תעיז עוד פעם לנתק את אספקת המיס לתושב שאינו מוצא חן בעיניה, אפילו אם יש לה יסוד חוקי לתביעת מסים. פסק־דין בלתי־רגיל זה,
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 8 | ז דז דז ״ ^ את שוי הממשלה שחיובו בחוקו רהיות שותנים וו 4שוויתרו ער ויוות הסיפור הבא הוא סיפורם של ארבעה שלא רצו לעשות משגים אסתיטיים, סיפורם של ארבעה משרי
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 9 | במדינה למישגים האסתיט״ם =הפאר ארן׳ ( 33200ל׳׳י) — נמסרה לשר־העבודד, החדש מרדכי נמיר, המחזיק גם בדירתו התל־אביבית המרווחת, ברחוב מוריה מס׳ .3 ״ עניין של טעם ״ ך
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 10 | במדינה המצלצלים: דניאל קראום, פקיד מחסן כלי קודש של משרד הדתות בירושלים. כשרון רב מדי. כבר בצעירותי, הר ביח דניאל קראום, בן הרב הראשי בראנו־שהלמה שבהונגריה,
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 11 | •ובאו על־ידי המ שסרה, תורג מו למענו על־ידי שני מתורגמני ם והוא הגיב עליהם בדכ און, ־־ק מדי פעם היה מניד ברא שו ו או מ ר :״לא, לא!״ העונ ש המקסימלי הצפוי: עשר
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 12 | הרקבון במשטרה 8 0 די פון ן (המשך מ ע מוד )3 ספורטד, סולק בצורה יעילה. לפתע נפוצו שמועות על חייו הפרסיים, שהיו כוזבות לחלוטין, אך הספיקו לעורר נגדו את זעם
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 13 | זירתהלולב. ז הו איצטדיון דינאמו במוסקבה, בו תינורן ההת מודדו ת בין נבחרת ישראל וברית־המועצות בכדורגל. כל 80 אלף ה מ קו מו ת שבאיצטדיון הנמצא בקצה העיר, מוקף
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 14 | 191 מסמר אכזרי. איום ומזעזע -הדו״ ח על הגיהינום זהב ...היו משחררים בלילה את היהודים ששילמו את כופר נפשם. כדי לעקוף את המשמרות האוקראינים, היו מבריחים את אחיהם
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 15 | אמנות ציור ונין אחת חשובה שלמה זיגפריד אלווים, שחבריו כינוהו בחיבה אלווא, ואשר תערוכתו נפתחה השבוע בביתן הציירים בתל־אביב, היה נער חולני שאהב מאד לשמוע את
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 16 | קולמע ישראל ורע הבורוונות זהה את המקום בו מבקרת השבוע נערת ״ר אלי״ וזכר! באחר הפרסים הנדולי ם: פרם ראשוז — זוג או פני ״ראלי״; פרס שני — שעוז י ד נהדר ר 25
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 17 | אנשים 3ם וק• השבוע • ראש הממשלה דויד כף גוריון, בישיבת הממשלה השבועית, בה בני אבלו בוסר סגן המפקח הכללי במשטרת ישראל — עמוס כן־גוריון׳ הוזמן השבוע לבלות שלושה
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 18 | קריח־שמונהן (המשך מעמוד )7 עבודות הציבוריות, הגובה ממנו בכל חודש חלק ממשכורתו לצורך מקרים מסוג זה שקרה לו. אולם הפקיד בקרן־הביטוח היה מעוניין משום־מה בבעיות
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 19 | ספרים מק 1ר עפרי פ׳ שחו! כיי ונמול אנחנו (חנן אילת׳, שפיר, ספרי גדיש 219 ,ענזוד), תרנם מתאר משפחה יהודית בפאריס, שיצאה מן ה־פלאצל לשכונה מהודרת יותר, ואשר בניה
העולם הזה - גליון 978 - 12 ביולי 1956 - עמוד 20 | במדינת מאסאצ׳וזטם אסור לאדם להתגלח כשעה שהוא נוהג במכונית. במדינת איווה נשיקות הנמשכות יותר מחמש דקות רצופות הן בלתי תוקעת הליכה על חבל מתוח מעל לרחוב ציבורי
חזרה לתחילת העמוד