גליון 980

העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 1 | המסתורין כיוג ד קבר ד יו ס ף
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 2 | ה עו ב ס הו ה העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום נוזן עורכי־משנה: דוב איתן, אורי סלע עורך כיתוב: עורך תבנית: סילבי עשת אוזרוז צור הכתב הראשי: שרנא חר־ניל
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 3 | שערורייה חסרת־תקדים אופפת את מפעל האשלג בסדום. ממדיה מגיעים לשואה כלכלית. רבים ניסו בשבועות האחרונים לבחוש בה -ולא כולם בכוונות טהורות. פוליטיקאים ועתונים,
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 4 | בנוףהמרהיב שוכן ממעל האשלג, הנראה כאן כולו. הצלם צילם את המקום כשגבו אל בריכות־הקארנאליט העצומות, שאינן נראות בתמונה. בקצה הימני נראים הרי־מואב, שהם מעבר
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 5 | למפעל החדש ( )5שחלקו השמאלי משותק לחלוטין, ניצב ליד המפעל הישן ()6 העובד כעת. משט עובר האשלג המזוקק למיתקן־היבוש׳ אשר רק חלק ממנו בולט בתמונה 7ומשם למחסן
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 6 | תצפית במדינה (כל הזכויות ׳עטורות)} • היחסים כין ישראל ומזכיר או״ם דאג האמרשילד יודעו בצורה חריפה בחודשים הקרובים. כל השמועות על הבנה הדדית העם הידדה הקטנה
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 7 | היפר, תיגשו. אוודורה. שימשו כשם חוגי האוצר התפרסמו בשבוע שעבר שמועות ששר־האוצר לוי אשכול חושב להטיל מס חדש של 50 מיליון, מפני שהמסים הקודמים ויהב מגן לא
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 8 | בם די]ה הוא עצמו — לדעתו, על כל פנים — נזקק להקלות מתושבי הבתים המשוחררים. כמתמחה במשפטים, מיהר רט לפנות למשרד האוצר, בבקשת שיחרור. הבקשה נדחתה. אך משולם לא
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 9 | דוגמניות בית־ספר ״אורט״ רחל קולט (מרכז) ורחל פואנו(שמאל) כתצוגת הגמר של ביודהספר, אחדות כמקצוע לחיים, אחרות כתחביב את הכתבים לשים לב לפרט זה. שמואל תמיר,
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 10 | במדינה התפריט המערכתי היד, מורכב ממנה אחת עיקרית: שערוריות אישיות. את האינפורמציה סיפקו לזאובר שוטרים וקציני־משסרה. לא עבר זמן והעתון המיוחד היה ידוע בארץ בשל
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 11 | ה 0כ 1רה״ בסהד 1ר ח תל־אביבית ות 1התחמ>ן ש ת החזפה מ קו רי של השנה אירע לנאווה גרסנר. היא חיכתה שעתיים ליד החופה. ז של אולמי גיל התל־אבי־ ) 15 המוזמנים בעצבנות
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 12 | מ * ר? כי כ! במדינה ספורט מ שטרה כדורגל שיטות וו 3ודה אי! ויו תל־אבי,1רח1ב אלנבי 31 הסחורות על הרגילות כאיכות הידועה טל נו ד ג הצעותמיוחדות כמהירים עו ד מוזלים
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 13 | כדורגלן ישראלי מוסר דוישת שלום מססאריו ך * ן, כ ן, שמענו כבר בחוץ לארץ מד, שאתם חושבים עלינו ועל המשחק במוסקבה. קראתי גם שממני לא מרוצים במיוחד. מה יכולתי
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 14 | רדין שדרני מי בצע •חיד היאמד בי רוז ממדרגהרא עזו ב ה. ז רי ז ה רבדהיבדבה. מ־ ער לס־ אין חרעז ה מכזיב. בגתירתו. >20 זי ג 600 יגי מרב! מאליו: נלסוך היא נועעזנח י
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 15 | נסות ולהיווכח. לא מרוויחים ולא מפסידים יותר מאכזבה סטנדרטית.״ לא במו הכלב זמרת דמארי מחלקת אוטוגראפים בשור, האמנים כפארים אחרי מחלת ים, נשיקה פילוסופית אממת
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 16 | אנשים נערת ״ דינ ה ״ בחוף מלון השרון ת צ דו ר א שון מסרטההחדששד חי תהררית היס ה א רו סוהש חו ר 1ת ח רו ת 1יהו דירה בדיחת השבוע, שנפוצה מאליה, מספרת כי בשעה
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 17 | ק1לנ 1ע ה קופה משבר? 811)3 קופות בתי הקולנוע במדינה עדות בזמן האחרון לתופעה שלא היתה ידועה זה שנים רבות: עודף כרסיסים. אפילו בשבתות אפשר עתה להשיג כרטיסים כמעט
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 18 | סדום החי (המשך מעמוד )5 זאת זהה את המקום בו מבקרת השבוע נערת ״ראלי״ וזכה באחד הפרסים הגדולים: פרם ראשון — זוג אופני ״ראלי״; פרס שני — שעוז יד נהדר ו־ 25 פרסים
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 19 | סינורו סור הרקדן קונן ה חנונ ה ׳ארקוד שו על ס ד תותבת! פני שכוע הביאו לבית־החולים, ל/מחלקה בה אני שוכב כעת, ילד בן ארבע• הוא נמחץ על־ידי אוטובוס, שכמעט והוריד
העולם הזה - גליון 980 - 28 ביולי 1956 - עמוד 20 | בשר וכאלה הם גם נשיאים, מצביאים, מדינאים וראשי־ממשלות. כולם מניעים במרץ את גלגלי- ההיסטוריה וחורצים את גורלם של רבבות אנשים, הרודן והחכם ץ• רודן היווני
חזרה לתחילת העמוד