גליון 981

העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 2 | ה עו ג ס הו ה העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהן עורכי־משנה: דוב איתן, אורי סלע עזרך תבנית: עורך כיתוב: אהרון צור סילבי קשת הכתב הראשי: שרנאהר־ניל
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 3 | ך י* עין המתכוננת בך מעל גבי עמוד | 1זה היא עינו של שר־הפנים ישראל בר־יהודה. עין זו גרמה החודש לידיעה חשובה, שהתגלגלה בשבוע שעבר עד לאולם הכנסת. הענין התחיל
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 4 | ת צ פי ת בם דינה (כ? הזכויות שמורות)| • ישראל לא תנצל את תסבוכת הסואץ לנקיטת צעדים דרסטיים נגד מצריים. למרות שפעולת אנטי־מצרית קיצונית מצד ישראל היתה יכולה
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 5 | אלכסנדריה, בהנהגת עוראבי באשא, פלשו הבריטים לארץ, נשארו בה כמעט תשעים שנה. עוד לפני כן הצליח היהודי בנימין׳ דיזרעאלי, ראש הממשלה הבריטית הנועז, לקנות מידי כדיב
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 6 | א*6־ )2(0110 במדינה בקולנוע ל־,־ 107 מכלל ד,אוכלוסין זהו הזעקת שוטרי דביר׳ שעצרו את מבקש השכר באשמת ״הפרת הסדר הטוב״ של אהודיסטאן. חנוך עיני לכו תל זמן רב לפני
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 7 | לא היה לו שום ספק שאסור להחליף את הסוסים על מדרון ההר. מקלף נראה כאיש הנכון, מאחר שלא ייצג שום אינטרס צדדי. אישיותו השקטה והבלתי־ביורוקרטית עשתה את שלה. למקלף
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 8 | לקראת הנצחון! — הנצחון הלא מובטח לנו... — האם אתה חושב שהנבחרת — איזו נבחרת? מדובר על השרשרת שלנו בהתחרות ״שרשרת החוסכים״ של בנק לדיסקונט (חסכון פרס). המאורע
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 9 | בחוים וחת־סת /וסקבה ^*ינני זוכר בדיוק את היום׳ אבל זה \ 1היד, עוד לפני המשחק. החברה יצאו קצת לשוטט בעיר. ג׳רי חלדי ואני יצאנו מהמלון, לבושים בחליפות הייצוג
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 10 | -בתורים וחתיכות במוסקבה ובחיוך הודיע לנו שהגיעה עת לישון. כשחזרתי למלון׳ לא יכולתי להסביר לעצמי מדוע קל כל כך להתידד במוסקבה. נפגשתי עם ריסה עוד שלוש פעמים.
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 11 | ביום הראשון, ניסו לתת לנו גם אבל אחרי שראו שאף אחד לא מתי, לא ניסו פעם שניה. פעם עשו זעה ונתנו תפוחי זהב המלצרים ;תעלפו כשאף אחד לא אכל את זד היבשים. בשבילם זה
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 12 | מי סיפסר בכרטיסים? ש ^ שו עי ס צ נו ^י ס. שלושה משחקני הנבחרת הרוסית, טאשנקו, מימוניאן ונאמו בחברה זהבה ורינה פרנסים, על מרפסת מלון אכדיה. השלושה ישבו מהצד,
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 13 | צאטושין נו ג ח. את תשומת הלב הגדולה ביותר משך השחקן הבלונדי נמוך חקומה, טאטושין. סאטושין, שהשיג מקום ראשון בריצת מאה מטר בתחרויות הנוער הדימוקרטי בורשה כאשר
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד )8 לא ניתן לחיקוי למרות הניסוי טמפו מוכר בטיבו המעולה ובסגולותיו המיוחדות שאינם ניתנים לחיקוי; אולם. ישנם מוכרי משקאות קלים המנצלים את
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 15 | רדין תוכניות יחי ר.ח 9ש! מי הם ערביי אלג׳יריה׳ המתקוממים נגד השלטון הצרפתי בארצם? האם הם טרוריסטים מנוולים, המחבלים ללא כל הצדקה בשלטון החוקי בארצם, או שהם
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 16 | *רפי סיגריה קדהד עז ״י מז חשפנית קרבץ ״אם לסלי ובריג׳יט, למה לא אני?״ סרטים ה צ עו ת הגונו ת אחותי איילין (אורה חיפה, ארצות־ •׳ ט -טז הי ח ״ -ע גו ליז ^ 2 0ס ^
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 17 | אנשים רי חהשד הנ פ רו ר ת בין מאות האזרחים שנהרו במשך כל יום השבת למלון אכדיה כדי לחזות בזיו־פניהם של שחקני הכדורגל הרוסיים בלט גם ח״כ חרות מנחם כנין. כשנשאל
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 18 | ספרים הווי החיים או הציון: זהה את המקום בו מבקרת השבוע נערת ״ראלי״ וזכה באחד הפרסים הגדולים: פרם ראשון — זוג אופני ״ראלי״; פרם שני — שעון יד נהדר ו־ 25 פרסים
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 19 | סימדו שר עורה חדש המטונר בילדים, שהתריס רמכוו את נשמתו |1 ^ 1יייי ! יייייויויי י ן* תמונה משמאל, למטה, מראה עמוד מתוך הן | שבועון המצרי אחר־סעאה. נושא המאמר
העולם הזה - גליון 981 - 1 באוגוסט 1956 - עמוד 20 | 60 ני דורון, בן חמש, הקורא לעצמו נוני, הסתבך ! יו ם אחד בשל צעצוע, בריב קשה עם בן השכנה שלנו. הדבר הפריע לאשתי בעבודתה והיא אמרה לו: ״נוני, אם לא תפסיק ותלך
חזרה לתחילת העמוד