גליון 982

העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 1 | X16כ• 0909 ? 3ת׳!•15: .. כיבה שחווה בקאבאדם •£91 ״53 י אוו התערב זיוף הבהירות בירושלים חיפוש בנמל חינה מעילות בטהראן ״ן. נשים ודבידם תעלומת דרכמי השירות מס׳
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 2 | ה עו & ס הוה העורך הראשי: אוריאבנרי ראש המערכת: שלום כהו עורכי־משנה: דוב איתן, אורי סלע עורך תבנית: עורך כיתוב: אהרון צור סילביקשת צלם המערכת: אריה סרו הכתב
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 3 | זהו סיפורו של פוליטיקאי ישראלי, שהסתתר השבוע מאחורי גכו הרחב של דויד בך גוריץ. אין הוא מגלה רק את אופיו של האיש האחד, אשר לו הוא מוקדש. הוא חושן? את כל אופיים
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 4 | רהט מוסו׳ בוננות זיוף הקרבי, חמניות חשוכות, סולק גניחובסקי. יצחק וורפל הפך מנהל המוסד. הרוח נכנסה כאנשי הרוח הדרך לגאולה הובילה לגאולה פישמן. הרומאן היה קצר
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 5 | רע1ת עולמיוו וניצול מופי וומעילוווו באותם הימים לא היו. קיימים עתונים מסוג העולם הזה׳ ואפשר היה בנקל לטשטש ולהשתיק שערוריות ומעשי־שחיתות. כך לא נתפרסם אז ברבים
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 6 | שליחות לאומית בקאבאוטים המהוללים שר פאריס מבנה חסון׳ שמילא עד אז תפקיד מיוחד במינו בעיר־הנמל רבת־ד,פושעים. רבן במנגנון העלית של הסוכנות היהודית. הם שמו לב
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 7 | במדינה העם ווגה ה 1ש*מה בקול מעצמות העולם חשתעלו השבוע שהרעיד את כדור הארץ. הן לא היו עדיין חנוקות. אולם גמאל עבד אל נאצר החזיק את אצבעו על קנה נשימתן. מוכן
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 8 | במדינה חזרה על ״ארבעים הימים של מוסר, דאג״, מעין ״ארבעים הימים של משה שרת״. עמוד שיש. הנציג הפרסי, שהכריז על עצמו כעל יורשו של ״המלך כורש, ראשון הציונים״ ,לא
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 9 | בקופסה. אך תקוות הייצוא הכזיבו — התוצרת היתר. ירודה מדי. השבוע התגבש פתרון שלישי: לרתק אח מגדלי הירקות למשווקים קבועים, שיוכלו לפקח על שטחי הגידול, למנוע
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 10 | זו 2 * 1י 3 0ו פ (<3 כמה צדקי בסד? לת־אביב או לחיפה, דווקא בשעה שלמד את תנאי המקום והופך לכוח יעיל במפעל. שלושה קילומטרים של דיד משובשת, חציה אספלט, מפרידים סץ
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 11 | ({רב. שניים מעובדי מפעל האשדג במשחק שאח בחדרם. הבילוי המקובלת ביותר בלילות הארוכים החמים. בנגב, יצחק עבד כחשמלאי בסדום. הפגישות הבאות נערכו בהפסקות של עשרה
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 12 | קולנוע סרטים כ ר טי סי השדא הו בו ת היו לי שבע בנות (ארמון־דוד, תל• ל &רומ ה סי קזיי סהרביםשלתח ״ ת מזנה ליזה. נז הרי ם מי לי ת • מ בי, רי ק ל ״ לו ב ר•׳ ב פ
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 13 | זעקת־האזהוה המזעזעת של נערה תל־אביבית, שנפלה לידי השלם התחתון ״הכריחו אותי דתיות פרוצה!״ • החיה לפני שנתיים בערן. הייתי בת ( ארבע עשרה. אבחנו שלוש אחיות בבית.
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 14 | הווי ספורט _ימת_ד!תשיו8 תהווה הזיהוי ך * חיפה, סיפר יוסף דהאן לניוז־המשסט ^ כיצד הוציא ממנו אליהו עמאר 350ל״י: ״הוא ניבא שאשתי תמות והזמין אותי לחדרו בשביל
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 15 | חלין נבחרת מטראל מספר בכתבה מי1חדת ל..הט 1לס הזה״ : כיצד פיספסתי את ההזדמנות ההיססזרית מאת. ש״וו״ גדור • י ולם נ?ן שו לי פתאום חכמים אחרי ^ המשחק• לכל אחד יש
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 16 | אנשים ת מונ ת וו״צמן זהה את המקום בו מבקרת השבוע נערת ״ראלי״ וזכה באחד הפרסים הגדולים: פרם ראשוז — זוג אופני ״ראלי״; פרם ׳טני — ׳טעון יד נהדר ו־ 25 פרסים ׳סל
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 17 | ! ׳שואל׳ בסערת סואץ רדין גלים קצרים מן ה 3סדאלה עיד אריה דנציג ( )50 קצין מחוז נתניה, היד, בתעלת סואץ׳ עוד בימים שהעולם לא הכיר עדיין את שמו של גמאל עבד
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 18 | .א חק ף 3א אקטיביזם (המשך מעמיד )6 הגיון ורגש מתומרנים עוד סטודנט ברשימה. ולא זו בלבד, אלא שהוא גם האלף ברשימה. מספרו הוא 982/1000 ובכן׳ נערות, לסטודנט
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 19 | מלון ג לי ל־ ה מ קו צר סבלנות — הירולת הנפשית להאזין בשקט לאדם המתאר את סיבלו ממחלה שאתת עצמ׳ך סובל ממנה. הולך ״ ר כי ל — אדם המקיים קשר ישיר בין אוזניו לפיו.
העולם הזה - גליון 982 - 8 באוגוסט 1956 - עמוד 20 | כוו רו ת סטלמך מקבל נשיקות מחבריו תמונות אדה צולמו כיום המישחק הגדול כאיצטדיון רמת־גן נגד נכחרת הכדור רגל הסוכייטית. כל אחת מהן כולטת כשל פרט פיקנטי או מעשה
חזרה לתחילת העמוד