גליון 986

העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהו עורכי־משנה: דוב איתן׳,אורי סלע עורך כיתוב: סילבי השת רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .136 .מען למברקיס ,
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 3 | ך * שנהה־ 5716 לבריאת העולם, לפי | 1חישוב היהודים, התקרבה לקצה. בדרכו הארוכה של כדור־הארץ היה זה רק חלק זעיר של צעד אחד. הכדור המסתובב, שאינו אלא אחד הקטנים
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 4 | *** אלת היחסיט בין העם העברי החדש לבין העולם \1/הערבי נולדה כאשר דרכה רגלו של החלוץ הראשון של העליה הראשונה על אדמת הארץ. מאז היתר, קיימת תמיד ברקע המאורעות.
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 5 | אי * ג 5ע י וזקוץ הממריץ *^סונח ההיסטורי של הציונות היה שעשתה את חש־ \ * בו נ ה מלכתחילה בלי בעל־הבית. קבוצה של יהודים, בני מזרח ומרכז אירופה, התכנסה כדי ליזום
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 6 | (ראה שער) ך • ים פאלוג׳ה היה פרשת־הגבורר, היחידה של הצבא המצרי במלחמת תש״ח. מוקף מכל עבר, מנותק מכל אספקה (פרט לכמה גמלים שהסתננו מבעד לקוים בלילה) נאחזו
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 7 | הרגע בו השתלט גמאל עבד אל־נאצר על הקטר ^*/של התנועה הלאומית הערבית, חל שינוי מכריע במעמדה של ישראל במרחב. היה זה שינוי הרה־אסון. האיש ששבר את כבלי־ר,שיעבוד של
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 8 | במדינה העם • 1הכלבהלבן תערוגו! עדנו. א? 3 /חי 0 עגולות ? 1700?//כח!1> / שטוחות ק 17^ 3 / 1?0 0 / 320־י 20 סיג דיו ת 7י 7ז*גריות>י׳לו־ד• ג ענז אל תזניחי את
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 9 | השנה 66 לספירה הנוצרית, היה במלוא עוצמתו. לגיונות רומא ריכזו את כוחם נגד מרכזי המרד בגליל ובירושלים. יפו, הנמל העברי ^מרכז הארץ, שימשה בסים לצי המורדים ושער
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 10 | אנשים במדינה לידידותי־ה רבים ולידי די הארץ בכל שנה טובה ונקיה למשי, ולכל האריגים העדינים רק לצמר טשס טיל תוצרתביח״ ר נקה . המפיצים: חב׳ נורית בע״מ אבן טלאג
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 11 | ניקיטח כרושצוב השנה לא בלטו בעולם אישים חדשים, וגם הוותיקים הצטיינו אך במעט. דוייט אייזנהואר זכה לפירסוס בעיהר הודות למחלותיו, בעוד ששר־החוץ שלו, ג׳ון פוסטר
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 12 | כנסת: מיכ אר חזני במליאת הכנסת שלט גם השנה, כמו בשנה שעברה, מנהיג הסיעה השניה בגודלה. מנחם בגין, שפתח כל ויכוח חשוב, העשיר את הכנסת בשורה של נאומים מזהירים,
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 13 | אשה שמואל תמיר, שני עורכי־הדין הצברים הצעירים, שנפגשו משני עברי המתרס כמעט בכל המשפטים הפוליטיים החשובים׳ זה כמגן המשטר וזה כמתקיסו ללא פשרה. עורו־די ן פוליטי
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 14 | קולנוע ישראל ב ח ינ תהגמר סוף סוף, לאחר צפיה ארוכה, שמועות סותרות ואכזבות תכופות, תתקיים השבוע בירושלים הצגת הבכורה של הסרט הישראלי העלילתי בצבעים, באין מולדת(
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 15 | ה ציי ד ג פיליפ האלסמן עובר, בתמונה מינוין /יעל אלבומי־התצלומים בנזשרד מערכת העולם הזה, מקבל הסברות מעורן העתון, כשאשתו עוקבת אחרי הצייד. בתמונה האמצעית נראות
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 16 | ספרים מקור היו! מגי המגינים הצעירים (מאת מילא אוהל, הוצאת מסדה 382 ,עמודים). ״אפילו אם יכו אותנו, אנחנו צריכים לשתוק ולא להחזיר?* ״נכון *.השיב אידליס בקולו
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 17 | רדיו ייייי 1— 11111111 ווו — י 1ו —וו * .י — )1ז *ויי ויו וו ^נוי1־ו ^ון י יו—11 וו ח ־ *11 מה נשמע התוכניות הבאות, מתוך שידורי השבוע הבא, ראויות לתשומת־לב
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 18 | הווי פרקי הווי אלה הנציחו את לבטיו, נצחונותיו וש- סויותיו של האיש הקטן, ב־ 2ו חודשי תשט״ז. ה חו ר ף 3א? תשרי אדד אג ה! מטבע קשה ךיתל ־ אביב, נלקח עובד בנק
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 19 | ״שמעו חברה ״ .אמר רמי .״או שהמפה טועה, או שאני טועה. ואני חו ש ש שהאפש רו ת ה שגיה יו תר מ ת אי מ ה למציאות...״ ...דמי א חז 01311 לו א די שמאלה ונ סעלאט. הו א
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 20 | בברכת שנה טובה לגברות לגברים לילדים איכות משובחת מבחר גדול שד מ בי ת• ה ח רו שתדצר פן :עז־־ ם התופשים בהגה נושאים ב רכת ם לקברניטי המדינה ו ל כל העם : שנה
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 21 | סעו כדרכים ונסעו בשבילים וראו גבעה מעגמת ונסעו לבקר אותה ורמי עיין תמיד במסמך הבריטי העתיק ולאחר שקידה רבה היה קובע את תחום הגבול עם מצריים והכל היה מענין מאד.
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 22 | ברכות ב א בז 3ורב לי די ד * מזלפל עםיע 1ד * ל מתנהיפהלכלהזדמ נו ת נג לי פסד ו טזנו פ ה פלד ף טיגצנטל מסד בור־שה פשגדעד 9 0ו 1{ 11א £א1* 1 1905ז\זמ 5־ז 1דל1
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 23 | בקבוקי בירה קרה. אפשר לצרוח במצב סביאה נצחי, נפוח וחמוד. מלא, מלא בירה קרה. לא אדע עוד הצמא, לא אדע עוד הצמא, לא אדע עוד עוד ה־צ־מא. זה פח. חתיכת פח באמצע
העולם הזה - גליון 986 - 5 בספטמבר 1956 - עמוד 24 | יהיו דירות־ שוד מ ס כי ד?ו 1מעמד תו ה קו דמת הוויכוח על המצב כענף הבנייה, שהתנהל אתמול בבנסת כנוכחות 118 הכרים, קיבל מפנה דרמאטי, באשר יצא ח״ב צ״ב שמחה בבה
חזרה לתחילת העמוד