גליון 990

העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 2 | יון. הרי שאני מתחנן בפני האל שיתו לו עוד 70 שנה בשלטון: העורך הראשי: אורי אבנדי אליהו פישר, חדרה על הדם ועל האדמה ראש המערבת: שלום כהו עורכי־משנה: רוב איתן,
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 3 | ראו ן• שנם אנשים העושים תג בלבם מדי שומעם כי עשרות חיילים ערביים נד-, רגו. הם מרגישים הרגשת סיסוק עמוקה, מק שמחה של נקמה׳ מק אושר של נצחק. המוות, הבא לאויב,
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 4 | לפגי הקרב. אחת היחידות יושבת בחצי־גורן, בנקודת הכינוס, ומקשיבה לדברי המפקד המסביר לאנשיו את מהות הפעולה, מטרתה וחלקם הם בה. החיילים הוזעקו עוד בשעות הצהרים
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 5 | יפנה את הנפגעים ויהיר. מוכן להחשת עזרה לכל נקודה שתדרוש אותה( .״זה ג׳וב!״ חשבו החברה). המסע?משטרה ץ* מעט מיד עם החשיכה, נע כוח א׳. לפניו היתה דרך קשה מאד
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 6 | ־ ליל חוסאן לרבים מהם. הוא זכר את טבילת האש שלו, לפני קצת למעלה משנה. נדמה היה לו כי עברו דורות, מאז אותו יום בגבול הרצועה. מישהו ניגש אליו באפילה. בנץ, המקלען
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 7 | בריצה על הרכס, בדרך אל המדרון האחורי .״מי עסי* הדמויות נעצרות לשניה. השניה עולה להם בחייהם. עוזים מטרטרים מכמה כיוונים• הדמויות נופלות על האדמה, מתבוססות בדמן.
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 8 | במדינה הקץ לשומן! העם ללא תרגילים, ללא מאמץ מכונות פלא האריה והצדצד חשמליות מעתה * ם ד \ ברי כהנהלת רפאלהלפרין ״טרקלין ונוס״ תל־אכים רחוב ריינס 5׳ טלפון 23104
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 9 | צפה להם, אם יפתחו גם הם את מקלטיהם בשבת. המשטרה ערכה מעצרים. י • שוטר שבא להעיד בפני וועדת מני, החוקרת את פרשת מותו של פנחס סגלוב בהפגנת השבת הגדולה, לפני
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 10 | .1המשטרה באה לאסור את בעלי, באשמת אונס דזלמנית, שהפכה תודות לזה לגיבורת היום. .2מפקח המשטרה סודיע לי בנוה חענין. אנשיו עורכים חיפוש מדוקדק בדירתנו, בבית פועלים
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 11 | עחפרידח אני מסתכלת בבעלי ולאות דמעות, מחליטה לנסות להצילו. . 6כרחובחגשום אני סוצרח את מפקד המשטרה, מנסה לשכנעו כי הנערה מטורפת. .5בזמןעבודתי במכבסה חשיתופיוב
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 12 | קן למע סרטים מסדשמידט מור ספיטס״ר הגיכורים עייפים (ירון, תל-אביב; צרפת) הוא סרט אנטי מילטריסטי מובהק. עם זאת אין בו לא חיילים ולא קרבות גדושי־חללים. מפיקיו לא
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 13 | ״גם עבו היא אוץ״׳שואר שה אסירי ההגנה ביטים הטובים ההם 4כו? ייא״ (1מ\ס סיג כ* היא העיר בד. אפשר לא לסגוש ^ את איניק. אם פגשת את איניק ב״כסית״ ,וברחת לאשקלון
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 14 | ספורט הוף ה או קו פג ט חז ד לירושלים, הותקן סלפון צינו ת ב־ • 4שכונת מאד,־שערים, חובל מיד על־ידי התושבים, שראו בו סמל החדירה הציונית, תוקן מחדש על־ידי הנהלת
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 15 | חמש כצל אהל אחד. חניכות גדנ״ע, בנות פרברי תל־אביב, בצל אהל סייריס, מיסדר נעליים. רגלי הגדנעיס בולטות מתוך אהלי הסיירים בשעת מנוחת הצהריים. בננס חטיבות גדנ׳׳ע
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 16 | עלי לבקש קוראים רבים להתאזר בסבלנות עד אשר יראו את עצמם בנזזור זה. לאחרונה, ייתכן בגלל סוג האוויר הנעים יותר, אני מוצפת לגמרי מכתבים. ועל בן, כפי שאמר בווי!
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 17 | בד״ ,אירחה בהצגותיו־ .בקייפטאון מאות צופים בני־תערובת, אף שהצגותיה ביוהנסבורג נועדו לקהל *לבן״ בלבד. דברי המבקרים (הלבנים) בעתונות (הלבנה) של דרום־אפריקה היו
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 18 | לאן מחוסאול ( המסך נזענד ג) רכבת זו מובילה למקום בו תאמר ישראל לסגן־אלוף בקאהיד: או — או. או מלחמה מיידית׳ או שלום מיידי. או פריצה אל חסואץ תוך יומיים, או
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 19 | העחת־עזזל״ס שלטונות ירדן טענו כי החייל שפתח ביריות ברמת־רחל היה מטורף ...על זאת אמר כבד שיספיד :״יש שימה כשגעון זה.״ ההתקפה על משטרת חוסאן עירערה את מעמדו של
העולם הזה - גליון 990 - 3 באוקטובר 1956 - עמוד 20 | • הדמות ההיסטורית הענקית • אלכסנדר ה\ד • ?1משחקים מבל העולם, המונים, צבאות, רקויניטים • • הפו לאגדה בימיו -ועד היום • אלכסנדר הגדני • חשב את עצמו ליותר מבן
חזרה לתחילת העמוד