גליון 995

העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 1 | הסכום המלא הראשון של המבצע הצבאי המזהיר בסיני. על כל שלביו. מתואר בידי צוות ״העולם
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 2 | עורכי־משגה: ייג איתי, אידי סלע עורך כיתוב; סילבי?שת כתב בביר.־ אלי תבור רחוב גליקסון * תל־אביב, סלפון ,26785 ת ד . 156 .מען למבדקים :״עומזפרס״. המוציא לאור:
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 3 | ** שטחים איכפדפיים של חול, 3׳ מכוסים בשיחים קטנטנים פזורים, השתרעו לאורך כל הדרך — ממשלטי ניצנה ועד למבואות התעלה. פה ושם היו מוטלות כמה גופות של הרוגים, שנפלו
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 4 | 13!1 הוו מנת מן השמים השמש החלה שוקעת מעל לים התיכון. היום ד,שגי בשבוע 29 ,בנובמבר ,1956 התקרב לקצו. הדמדומים ירדו על המשטחים האדירים של צפון תצי־האי סמי.
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 5 | בדרך ספגה שנה. יותר. העולה לכונתילד״ מצודת צבא זו כבר את מהלומת כוחות צה״ל לפני עתה היה הקרב קצר ותכליתי הרבה תוך דקות הושמד המוצב כולו. קו ההגנה המצרי במורח
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 6 | ה1 •8 פריצה לקסיימה כשזרתה השמש של יום ג׳ ,היה שרוי שקם מוזר מעל לחצי״האי סיני. היה זה שקם מפתיע. רק במקום אחד היתה תנועה מוגברת. מעל לשביל הרעוע המוביל מרם
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 7 | שריון מול שדיון מלזזמת־המדבר היא מטבעה מלחמת תנועה. אי־אפשר כמעס לעמוד בה במקום. הכל שטוח, הכל גלוי לעיני המטוסים. מנצח בה המפקד סיודע לחשוב ולהחלים במהירות,
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 8 | ביניכם נותנת בי תקווה שהבל יחיה בסדר. אני מאחל לכולנו הצלחה.״ זדקודימ בעיניים יתכן כי בתנאים אחרים לא היתד. בכלל נערכת שום התקפה על רצועת־עזד -אחרי כיבוש
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 9 | רגליםושריון. צילום נדיר זה ממחיש את שיטת הלחימה שהופעלה בניבוש המוצבים והכיסים בחצי־האי סיני. צירוף זה מאפשר חיפוי הדדי בין השריון לבין־עצמו ובין השריון זכתה
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 10 | ו! 9 7י ב 1בהו 1 1י המטוה: עזה השעה המדינית דחקה. בנידיורק נרקמה חזית רחבה נגד ישדאל. אי־אפשר היה לסמוך בוודאות על פעולות האנגלים והצרפתים. על ישראל היה להבטיח
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 11 | ! י ישראל החדשים: חלק ממאתיים אלף התושבים הערביים, שנשארו ברצועה, הפנו ישראל החדשים. הם המשנים את היחס המספרי בין העמים במדינה במידה נינרת. בתמונה נראים
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 12 | הרקת הכיסים שעה קלה אחרי שהקרב על עזה הגיע לשיאו, הגיעה שעתם של שני הכיסים המצריים באזור אברעגילה. מצבם של הכיסים היה מיואש. לא היתד. להם שום הגנה אווירית.
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 13 | כובשי המוצב החטיבתי, שעות מתחת לדגל הירוק של הצבא המצרי. מעסות אחרי הכיבוש, הרוג ישראלי: החייל האלמוני של הסיבוב חשני. רבים הדנליס הנטושים. הוא הסתער על
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 14 | הווי זד, מספר פעמים הופיעו במדור חרוזים בכזתרת של ״פייטן״ אך אם תשאלי את מומחי הדוד יאמרו — זה סתם פספסן למותר לציין כי לפת עתה מזקדש סדור זח לחיילים בלבד ונם
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 15 | המשמיצים נעלמו. חם כולם מגויסים. את מלאכת התשבחות השאיוו דאהוים. ף * ודםלק חו את מי שלקחו. לקחו את פחלק החלב ואת נושא המכתבים. את הנהג על מכוניתו. את מחלק
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 16 | לסואץ ולטיואן מאבד צבא בשדה־הקרב, ואשר אנשיו ציודו הכבד יין מיבצע קשה יותר בתורת־הפלחמה מאשר מיבצע של נסיגה. לרוב מוכה את עיקר אבידותיו בנפש וברכוש לא בשעה
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 17 | בחייאת אללה, אני נכנע אומר הקצין לכואץ ללא יריח ך • מקביל לטורים הישראליים שחצו את האי לאורכו במזרחו, הגיעה גם שעתם של הכוחות אשר לחמו במערב האי להגיע אל היעד
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 18 | סרנדה מריו לנצה, השחקן־הטנור, נלחם על נשמתו, השסועה בין אמבותו. הזמיר* לשתי נשים — אשת החברה הגבוהה מסאן־פרנציסקו, ג׳ו־אן פונטיין שתאוותה אינה יודעת גבול ובת
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 19 | ואיך ראו את עזה מהים לפני הכיבוש: המונים, נשים וטף, מתרוצצים על החוף. רצים ימינה, רצים שמאלה, חוזרים על עק- בבג כמו עכברים במלכודת. עתה נפתרו לפחות הספקות הללו
העולם הזה - גליון 995 - 7 בנובמבר 1956 - עמוד 20 | הערות־מזיי״ס כיצד לכנות את הפלגתן המשותפת של צרפת. בריטניה וישראל לעבר תעלת סואץ?... שלושה בסי רהאחת ״ כוחות צה״ל לקחו בשבי במדבר סיני כמה טאנקים מטיפוס ״
חזרה לתחילת העמוד