גליון 996

העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 2 | העורך הראשי: אוריאבנרי ראש המערכת: שלום נהג עורכי־משגה: רוב איתן, אורי סלע עורך כיתוב: סילגי קשת כתב בכיר: אלי חבור רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 המוציא
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 3 | ףיצ חנו נצחון מזהיר בסערכד. ה- ^ צבא ת. נחלנו כשלון חרוץ במערכה המדינית הוכחנו שיש לנו מכונה לוחמת נהדרת, שהיא אולי הטובה כיותר כעולם כולו. הוכחנו שיש לנו
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 4 | במדינה העם * 2השעות הגורליות קפה? אני רגילה לשתות הקפה בסוף הסעודה גם כוסיתשל ב רנ די אקסטרה פיץ כרמל מזרחי ר א סווז ל עיון תבר מי עקב בי ת ספר לנ ה גו ת ״החץ״
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 5 | אבל לאכול צריו, בדי לגדל דור מחר, גברים צעירים שיהיו לוחמי הפידא״ו, או אורחי ׳שואל, או אהה מבעיות הארס, או כל מה שהמאה שלם מסוגלת ל״צד ־ סאת עס 1ס סינן - זח,
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 6 | זוהי תמונת מחנה־הפליטים רימאל אל־באחר (״חולות הים״) .השוכן על חוף ימה של עזה. מאופק עד אופק משתרעים הבלוקונים העלובים - במקום שמסתיים המחנה, מתחיל שני זוהי
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 7 | ״מתי יתחדשו הלימודים?״ שואל פאדל מטר (,)21 אשר שימש פד לפני נ־בוש עזה מורה בבית־הספר של אונר״א נמזזנה־הפליסים. פאדל הוא יליד הכפר דיר־סניד. ב־ 948ו, עם תחילת
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 8 | במדיוה ]ב 1צ 1ן ^י־ 1פ < (המשך מעמוד *) רזז־מינשדן ר 2ת׳ל-אביב 22128 אסף שמחיני, נספה במטוסו ביום שהושלם המיבצע. הוא לא הספיק לראות את הת־מוסטות הישגיו
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 9 | ,את ש לוס כחן שלוש מאות קילומטרים נודרום לאילו /הקים הצבא המצרי מיבצר אדיה אשר כל מטרתו היתה לחסום את מיצרי ים־סוף בפני אוניות המיועדות לאי-לת. זהו הסיפור כיצד
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 10 | והאבוס סל ט־י־אן פצצח מצחת בח1שך ..השיירה יצאה למסעה עם שחר ולעת ערב חנתה לרגלי מנחילה. מטוס של האר יב הטי; עליה פצצות. לאנשינו לא היו נפגעים... ץ* אן,
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 11 | אבקהדרך. כך נראו הלוחמים, נאשר חנו אחרי יום הנסיעה. הראשון, במבואות כונתילה. האבק !הלבן הדקיק של ערבות הנגב דבק לכל פינה מבגדיהם וגופם. שעה שמכונאי מטפל ״לא
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 12 | י האפזום שיי ג11״ דאן ד>ן ירה ראע<ונה ריס הבוקר, בשעה 0930 יצא המשמר הקדמימוואדי ווטיר, תקף וכבש את עמדות האויב ברהב, על חוף ים סוף- פני 48 שעות, ראם אל־נאקב
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 13 | חדרו חיחידח לעכור את החולות הטובעניים היא לרדת מהמכוניות ולדחוף סוף סוף כי הצליח לאתר סיים אחד, וכי הטייס מנופף לו בידים. לפתע נצבט הלב: הירש מודיע כי מכונית
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 14 | ל 1ו, ד ו 1ן מארב בחרי>ן*ד ...יחידת חי; ההנדסה נקראה לפלס דרך ;חטיבה בין סלעי הה! ו;אחר תשעה פיצוצים היה המעבר פתוח לשיירה... בית האופנה ה חדי ש ביותר של
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 15 | הסיבה 9מתחיל בסידרה של פיצוצים, המי הדהדים בקאגיונים העמוקים. פיצוצים בלילה שיירה עומדת במרחק מה ממקומות | ן הפיצוץ וממתינה לפינוי דרך עבורה. מדי פעם נראה ברק
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 16 | ׳העולם הזח. מגי ש את מפ ת הדרך. בה התקדם הטור הממוכן של צה״ל, עד למיצרי טיראן. כמעט כל הדרך בת ארבע מאו ת הק״מ נע שתה כין הרי גרניט, שטרם עברה בם מכונית. מראם
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 17 | הנתיב 1מבט<י1 בפעולה זו השתתת כוח רב ומגוץ. אילו יכל, היה ״העולם הזה״ מציין בל אחד מאנשיו לחוד. שמונה הלוחמים המופיעים כעמודים אלה הם נציגיו של המחנה הלוחם
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 18 | גספח חופשי. .אורי יפה, אחיו של מפקד החטיבה. קצין קרבי וותיק, פצוע. הצטרף למסע מרצונו. איש התרפות. יודקה פוליטרוק, קצין הזזינון של החטיבה למרות גילו, התנדב
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 19 | הפלאחהלוחם. אוריאל, החייל הותיק, שמילא תפקיד קצין המיבצעים החטיבתי ולוחם בעת צורך, מדריך הציפורים. יהושע נחמן, חייל קרבי לשעבר, כעת טייס קרבי. הדריך את מטוסי
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 20 | !** 019191 וידאן ״המיצריס בידיי״ .״לאחר פעולת־השהייה לילית, נסוג האויב בפני כוחותינו, תוך כדי פינוי מוצביו גור למבואות שארם אל ־שייך.״ ף פי התוכנית המקורית,
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 21 | בזהלמו, הנוסע בסך הכל שניים־שלושה קילומטרים אחרינו, מופיע רכוב על ג׳יפ. מכאן ואילך, הוא יסע בזחלם שלנו, בשורה הראשונה של ההתקדמות. אפשר להבחין בשלוש מיכליות
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 22 | והאפס׳ ט & י ט ״ ודאן 0בוע< שרק אסש״ך ...מפקד החטיבה שלח את המיברק הבא לפיקוד :״שארם אל־שייך בידי. תם ונשלם, שבח לאל בורא עולם״-. צבא אחר, יתכן והיה מחכה עד
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 23 | המטוסים מצטדפיס יייזחלמים מתקדמים ב מ^זלל אגפ^ל מי ת??! | !זוהרים הג׳יפים. הם מגיעים למשלטים הראשונים של המצרים, אשר לפני שעה קלה שימשו מטרה לפשיטת חיל הרגלים
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 24 | * ׳0 1 9 xנויץר * ! כמעס פאטגיה שניה .״לאחר קרב של שבע שעות, נכנסו כוחותינו אל תוך שארם אל־שייך וקיבלו את כניעת האויב מידי מפקד האזור המצרי.״ ** שה, ל,צין
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 25 | הנמלהדרומיכיותר בחצי האי סיני הוא נמל שארם אול־שייך. זהו נמל טבעי עמוק־סיס, שנבנה לאורך חוף המיפרץ הרוגע. אניות גדולות יכולות להגיע למזח הבטון ולפרוק אזז מטענן
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 26 | רות בנות ה* ,)996/1091( 16—17ה־הכותבות כאן לפניכם, רק . :אנו מעוניינות להתכתב עם שלושה חיילים בגיל ,18—20 רצוי צנחנים״. * חברמן לתינוקת .רותי, זוכרת את הססודנם
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 27 | במרינה (המשך מעמוד )8 של מצריים במחנות ובעריה ללא הכרות מלחמה וללא כל הצדקה פורמלית הגיונית. יתר על כן, הם עשו זאת בניגוד מפורש להזילסות החגיגיות של עצרת
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 28 | ק1לנ 1ע סרטים פילושופיה ע 1ל נעל״ אחושד 129 דקות מזעזעות עיברות על סופה של רודה לא בא לה * הצופה המבוגר (לצופים למטה ממאמא, ננסי קלי (המתחבקת למעלה אגיל 16
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 29 | שחקו מכבי תל־אביב מסכם רשמי מסע קבוצתו באמריקה עוב הבחירות ש ייע לייק ך* אלסקה הייתם ז גם אגי לא, אף על סי ששהיתי שס כרד• שעות. אך להיות באלסקה ולא לראות
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 30 | ספרים מקור מלאכי חבלה חחכלן חטוכ אלכם (מאת שרגא גפני, הוצאת זליקוביץ 334 ,עמוד) הנו יצוד יוצא־דופן בעיצומה שלמלחמת העצמאות — תקופה בה היתה הרדיפה אחרי הדובים
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 31 | המצרית, צפתה ס1ל העמדה היעזראלית קילומטר, אם כי במרחק של 10 קילומטר, באיסמעיליה, יש מים בשפע. ליד השלט שעליו כחוב 10.קילומטרים עד איסמעיליה״ ,זוהי חובת־כבוד
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 32 | אי• ל״ק ש״ע (המשך נזפנווד )27 טובוס. ארגון דיוני זה יפיץ את הכרטיסים בין חבריו. ברור שברחוב לא ידעו בכלל על בואנו. טוב שקוראים קצת בניו־יורק עתונים ישראליים•
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 33 | אנשים נוער חלוג לוחם רב־אלוף משה דיין תואר השבוע על- ידי העיתונות הצרפתית בכינוי הציורי, העין השחורה של המדבר לפני בואו לביק ר בשארם־אל־שייך הכבושה, מצא דיין
העולם הזה - גליון 996 - 14 בנובמבר 1956 - עמוד 34 | הנרות־עזור״ס אומנם בן־גוריון הכריז פעם כי. לא חשוב מה שיאמרו הגויים, אלא מה שיעשו היהודים *,אבל... בכל זאת הפריעו את הבן? דכריהכיכזשין של המעצמות, ולא
חזרה לתחילת העמוד