גליון 997

העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי: ה ו 1ו 0 5 הוו? או רי א בנ רי אוי חבל ראש המערכת: שלום כוזז עורכי־משנה; : רוב אי תז, או רי ס לז עורך כיתוב: ם ולב י עשת כתב בכיר-. אלי תבור
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 3 | יכולים לומר: עתה הזמן להפוך את הפליטים מנשק סודי בידי שליטי ערב לנשק סודי נגד שליטי ערב. ך קרב הראשון על עזה היד. קצר ותכליתי. הוא } | נסתיים בסכס כניעה רשמי,
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 4 | במדינה פש 1י־ד העם מי שרצה השבוע לעמוד על מצב־רוחם של אזרחי ישראל, די היה לו לטייל ברחובות הראשיים של עריה, הוא יכול היה למצוא את התשובה בחלונות־הראווה. עם
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 5 | שסזזי חצי־האי, מסר שמעין פרס לעורכי העתונים היומיים תיאורים לוהטים של עוצמת השלל שנתפס. כל הכוחות גויסו. דבר פירסם רשימה אנושית גדולה, בה תואר שבוע־העבודה של
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 6 | במדיח־ו המלחמה ראתו: אבא מה הבאת לנו? הרופא הציג בפניהם את סיניה המחייכת ,״זה מה שהבאתי.״ קומאנדקאר צבאי עמום חיילים דהר על דרך העפר, המובילה מנוה המדבר תמד
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 7 | הפעולה היתה הבי חשובה, מפני שהעולם מלא בעיות שרק ילדים משגלים לפתור אותן: מדוע לא נותנים ליהודים לבוא ארצה י ומדוע לעשירים יש כסף* ^ יינו נערים בשומר הצעיר. לא
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 8 | במדינה >ח 0שן פנגסוד )6 ר-ריסים. מותם של שני צלמים בעלי שם עולמי, שנהרגו ליד קנטארה בידי לוחמים מצריים, עורר, בלבם את התקווה שהפיקיד הבריטי, בניגוד לשלטון
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 9 | ** סיפוריה של הצעירה ומספוריהם }/של אנשים אחרים, שהצליחו להימלט מגיא הצלמות בהונגריה, משתחזרת תמונת אימים זוועתית על אשר התרחש בבירה ההונגרית בשבועות האחרונים.
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 10 | ״רק מהירות הכניעה של ישראל הצילה את המדינה מהם־ צצה סובייטית. קול שידור- הכניעה של בן־גוריון היה יותר מהיר מאשר המטוסים העל- קוליים של ברית־המועצות!״ במשפטים
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 11 | <!?10031ח ז 16ז ו5 1 —— 1360 וו 11 רז>דטה 80 0 0 0 * 8£יין. שמרני מאשר למרשל סובייטי — תואר שניתן לו עבור אירגון העורף במוסקבה הנצורה. המרשל בולגאנין, שהצטרף
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 12 | הכיצד? שאל לפרטים בסניף הקרוב אלפמון (ימין) וקרוואלו (מרכז) מנמנמים בהרצאת דיין לא ינום ולא יישן שומר ישראל נ ק 1ייבשמעולה פשעי וקשיים 1הו מר דו ד נכון הכנסתו
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 13 | שלמה כר־שביט (נם הוא חבר הצ׳יז־באסרון לשעבר) :״מה זה, בכל מלחמה נקים צ׳יזבאסרון המשורר אברהם שדדנסקי, שקיבל השבוע, כרגיל, את השבועון ידידות י
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 14 | ק1לנ 1ע מפעל ״י די עו ת אוזוונו ת ״ סרטים רובוט מ קו לקל המחר תמיד יכוא ספר מ פ 1א ר שכל אחד ירצה לרכוש ספר שיי שאר למזכרת למאבק הגבורה של צה״ל ספר שיפאר כל
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 15 | ״סרר הנעזרימ״ של ג־״סס דין הביא לישראל את הפ1רחן שלהמת־הח• * ה איר?ן לפני כשנה, בתאריך הזכור למלוני צעירים בהוליבוד היד. דין מתפרץ לא פעם. :אמי מתה עלי | ברחבי
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 16 | ספ 1רט האולימפיאדה פ תי ח ה קו דרת גשם ירד בימים האחרונים במלבורן, אוסטרליה. האיצטדיון האולימפי הפך אגם בוץ טובעני, מזג האויר החורפי והגשם, שמנעו מספורטאי
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 17 | החי ספרים מקורות יודעי־דבד ^ ב ץ, גרמניה, הזדרז עתו ן לפרסם כי־ ^ דיעה מוסמכת את הכזב הישראלי כי ד׳׳ר יגאל ידין יצא בראש משלחת אריכאולוגית לחפש את שרידי לוחות
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 18 | נתבק שתי להדפיס שורות שונן. מיד תבינו מדוע: אלה .שורות אלו מיועדות למוצא תמונתי (העולם הזה ; 995״חיל־הימניקית״), רב״ט רפי יצחק, אי־שם. בתחילה רצוני להודות לך,
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 19 | !במרחב מצריים קול קור אבמרח מספיק לשמוע שניים־שלושה משפטים מפי קרייני רדיו, קאהיר כדי להבין כי אין לתחנה זו דומה בעולם האתר של היום. כי מאז נדם קולו של יוזף
העולם הזה - גליון 997 - 21 בנובמבר 1956 - עמוד 20 | חערות=>*0יייס בולגאנין דורש שישראל תשלם פיצויים ...בהמתמן־ על כך, שהצכא המצרי נחפף לנכה * מלחמה. כיצד לקרוא לאינפורמציה הלקוייה שניתנה לעיתונות העולמית על
חזרה לתחילת העמוד