גליון 1005

העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 1 | גריו! כפול תוספת־ענק!(יוחד נתבו! מצולמת נ ח 15 עמודם על מבצעו שד הפויגאטות שתשלימו את האנוס שר טיראן מסי 1005 •״ד שבט תשיי׳ז 16.1.1957 שנה 20 המחיר 500
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום נהו עורכי־משגה: רוב איתן, אורי סלד רזזוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .136 .מען לסברקיס . :עולמפרס״. המוציא
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 3 | ך•• תקופה קודמת טענו הליצנים כי * ה ס יט׳ם עו!.ו את הארץ כוי /התנקם ב״.״!י אצ׳׳ /ו/ח״י. המחתרת עשתה /הם כל כך הרבר, צרות, עד שטקעה סבלנותם. הם ידעו כי בעוזבם
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 4 | 010 במדינה העם ראש מול קיר באחד הימים קם האזרח הישראלי משנתו השלווה, מזג לעצמו ספל קפה ונטל לידו את עתון־הבוקר. בעל כורחו הפליט קריאה של תדהמה. הכותרת סיפרה לו
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 5 | שיחה עם שליטי יגצרים שר מחר וו שונ סנכלא ב בי ת־ ה סו הו ־ סאת שליס כהן - תמונת מזכרת לאבא. תמונה זו צולמה במיוחד, לבקשתה של פאוקיה סירי, עם בתה זינב, בת ה־
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 6 | תצפי ת׳ במדינה וכל הזכויות ׳#טירות) _ -היכון לכניעתה המוחלטת של ישראל, בעניין שארם אר־שייך ורצועת עזה, עם נבור הלחץ הבינלאומי. לנניעח מפלגות זו, יקדמו השלבים
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 7 | מכך הנם מטעים ביותר, על־ידי צד מעוד הזמנת הפרקליט. סמי דובינר לא השפיל את עצמו לענות לטענות אלה. כעבור יומיים שוב הופתעו קוראי העתונים, הפעם למראה מודעה ענקית,
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 8 | לא היה ווז וזכע נונווכן בוויוזזד. וזוא לא וזיוז כרוך מונובו בנוכות נפשות. פריגאטווז ווכוגן של אוו״י ״וזוו\2״ ו״וובבווו״ ובנו כרי לוזצווז אוקיינוסי. אוניות הנהג
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 9 | נ1י מחוללי העלילה: שלושה מאנשי הצוות ליו בוכטה שד הבל ההתקשרות על אנית ענק שעומדים להביאה מחוץ לארץ. שמועות אלו נראו לאנשי הצי של אז כחלום פנטסטי. בחדרי האוכל,
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 10 | >ר 7>1ר ו 4 בפתיחת־הערב — כוסית וורמוט זכרון ובמשך ממין הנשף משקה אחד בלבד ברנדי אקסטרה פיץ עם סודה או לפי הקוקטייל כנ״ל ! 2מנות ברנדי 1מנה מיץ לימון סוכר לפי
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 11 | דיי * ?י די ו *ידדג*. :יי 2י־זו ע ג -י? ז׳ 4״ גזמדוד .,.ז ז , <1״ מ 4גימנימ -גזג .יייי. •׳•בד ג י **ו ד״ןידיד יי -יעידו ־ ז י . *.ך מ> 0ייל ״ /י ז*יע.י >יייוי
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 12 | חג הגז נראית האפשרות של ירידת בחוף פלרמו לכל אנשי חצוות — זאת נודס היום לקרש. האניה תיכנס לנמל פלרמו ביום הששי בשטה ,08.00 למטרת חצטיידות בדלק -ובמזון. כתום
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 13 | ה׳תה קצרה -ננקטו כל אמצעי הזהירות להגנת האניה מפני חבלה לאניה כשהוא עמוס מתנות ומזכרות. אלא שבאחד מכיסי מכנסיו הסתתרה לה בחשאי תמונתה של סיציליאנית בעלת תעודת
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 14 | כניסה ף) ילה כים. הלילה מביא עמו את הרוח, את המיית הגלים המתחזקת, ואת הגעגועים. /אם אנשי ים אינם נראים כל כך סנטימנטליים, הרי זאת רק מפני שאין רואים אותם
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 15 | לאיזורים הטרופיים שו הבו מאם טאם לידי אביר הים בן־גוריון שם מרקד עלינו גס, את הים טעם בלס וחייך, טאם טאם הן — עד שארם אל־שייך. מנגינה אין צורך לחבר. מישהו כבר
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 16 | ך י אקאר היא שער היבשת השחורה. עיר גדולה, רועשת ומשונה. בצד רחובה הראשי, 1המכיל בניני פאר ענקיים וחנויות עשירות מלאות כל־טוב, נמצאת שכונת הילידים העתיקה:
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 17 | ש?{רהיבשתהש חו ר ה. זאת היא דאקאר, בירת סנגל, מצולמת ממטוס. העיר, תערובת של עיר מודרנית וישוב פרימסיבי, בנויה סל גבי לשון המזדקרת ליס. הנמל נמצא מימין, בחלק
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 18 | היר זבח בפרס תחחת 5ס1ת ל חברת מצתי! בע״ס.־ השיר למעיל יש בריות החושבים על עסקי המדינה או מחפשים בעתון רכילות וגנבות, כרנ שי םוחתיכות. בירכתי מבטח, הקשורה לרציף
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 19 | הרציף וסיכה צ׳יזבאסים בשן־ המקהה עם כהורה בקאדילק כול! רנכנסה מבטח לנמל קיפטאון ונקשרה לרציף ~.הרציפים היו שוממים וריקים, ורק פועלים כושים התהלכו עליהם. אולם
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 20 | גייבוטי פזמונים בשפות מוזרות מפי זמרים מוזרים שמעולם לא חלמו להיות כה פופולריים. רק בסוף קונצרט ארוך, היו מחליטים אם ומה לקנות. אלה שלא התעסקו במיוחד בעסקי
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 21 | הלוא• ש ת מו ת: מביירה, הפליגה מבטח לאורך תעלת מוזמביק, בין מדגסקר וחופי אפריקה:! ,שיעדה הבא הוא העיר ג׳יבוטי, שבסומלי הצרפתית. באוקיינוס ההודי הוזלו ההכנות
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 22 | *** לום אמא: מד שלומך? שלומי טוב. האניה שלנו (אסור לספר איך קוראים לה — 14/האויב מאזין) נמצאת בים סוף, איסוא שמשה קרע אותו. אבל אני חושב שנגיע הביתה עוד לפני
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 23 | הטנקיסט ה ח קל אי יעקוב הייטנר ,28 ,היה טנקיסט. הוא אהב את הטנק, אהב לדבר עליו גם כשהיה משוחרר משירות המילואים, ורחוק ממנו. תמיד היה מספר על הטנקים ״שלו,״ על
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 24 | בדרך כלל הוא בחור שקט, משכיל ובודד, ואפילו קצת עצוב. ואתן יודעות בדיוק מה יוכל להצהיל אותו. מכתב. ממי? מנערה חמודה, כבת , 18 תמירה, המתגוררת בסביבות רמת־גן. על
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 25 | אמנות ספרים תיאטרון תרגום מ׳ שס לב? משורר בא העירה ה פו נדק (תיאטרון אהל; מאת פ. הוכוול־דר; עברית אשר נתור; בנזוי הרשקוביץ) — הוא בלשון התוכנית :״מחזה מאד
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 26 | החי תאוות הבשרים ן* תליאכיב, נכנס מאיר שרפי לאטליזו <4של רפאל אלישביץ, ביקש ממנו קילוגרם בשר, התרגז כאשר לא זכה לשרות מידי, שלף סכין וניסה לדקור את הקצב.
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 27 | 10 שנים אחדי רצח דובוביץ י, צץ הרוצח בעיירה קנדית הי פאראן ניצל תמיד ״הטאנק החל לבעור. קפצנו החוצה ופתחנו בריצה — שלוש דמויות שמנמנות מתרוצצות על פני המדבר —
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 28 | רדיו הנ הל ה האכזבה הגדולה לא היו ימים טובים לקול ישראל, כימי מבצע סיני. התמונה של עשרות אנשים, הנצמדים לכל מקלט רדיו כדי להאזין לשידורי החדשות, הניעה את ראשי
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 29 | ייייי 1״ ,י -ע י, ו י י י < י ו 9י מזזונון מתוך ההצגה ״זה האיש״ שהצגת־־הבכווה שרה תתקיים נשמעהנאב ״ תיאטוון זיוה״ א: עוד כמה שעות( .הפסקה) שמעתי שגם אחיו נמצא
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 30 | קולמע בת* האופנה הראויים לאמו!!־ * לבניגברותוגבר ים *הלבשת, גבר ים * מעילי-גשם לגברות וגברים מחלקה מיוחדת * לשמלות וחליפות ג׳רסי דברי סריגה אופנתיים * זיוני ־
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 31 | אנשים אוזניו שד 1הג בין האנשים שקיבלו השבוע הודעות מנציבות מס״ההכנסד״ כי במקרה שלא יכניסו סוף סוף את התשלומים המגיעים מהם, יינקטו נגדם אמצעים חמורים, היה גם
העולם הזה - גליון 1005 - 16 בינואר 1957 - עמוד 32 | מוז מ ני םמשתתפים. אחד הקוראים המשתתפים בעמוד זה שבוע בפרס של 10ל״י. הזוכה השבוע, איתן גורביץ /ת״א, רח ׳ לו מלחמת השחרור על אחד האטליזים בתל־אביב הודבק לא מזמן
חזרה לתחילת העמוד