גליון 1009

העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 2 | הוווג ס ה 1מ העורך הראשי: אורי אבנרי מה אתם אומרים עכשיו? אליהו ברגר, תל־אביב אוי־אוי. ראש המערכת: שלום כהן כ:י הארץ הזאת עורכי־משנה: רוב איתן, אורי סלע רחוב
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 3 | לאו ניסוג (ראה שער) כי נסיגה נוספת, אחרי הכרזה *-א ניכנע -בוז לממשלה!״ בזאת, יכולה לנטוע בלב העולם מי אינו זוכר את הסיסמה הזאת מן והערבים את האמונה שאפשר הימים
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 4 | ת צ פי ז ע במדינה וכ 5הזכויות שפורות) • ארצות־הברית עשויה להחזיר את שגרירה מישראל. דבר זה הוא אחד האיומים של וושינגטון על ממשלת ישראל, נדי לאלצה לחחזיר את
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 5 | • 1שראל היא ארץ קטנה. קטנה מדי לגבי כמה מהגאונים הפינאנסיים היושבים בה, שאינם מוצאים פורקן מספיק לכשרונותיהם הכלכליים האדירים. גם השחיתות בישראל קטנה מדי
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 6 | תאוות הבצע הכוסית שר חברן בין חבריו למקצוע יותר כהרפתקן מאשר כאדם אחראי ומסודר מבחינה כספית. החברות החדשות־לבקרים שהשתתף בהקמתן, לא היו אלא ביטוי לעיסקות
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 7 | י שו א ל׳ גו מ ה למ שבר חמור ביותר בין תורכיה לי ש ר אל ותנועות הכספים בו לא הצדיקו ערבות בנקאית כה נרחבת. פרישמן הסכים ברצון לתת את הערבות: הוא הבטיח למשכן
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 8 | במדינה מפעל ״ידיעות אחרונות״ (המשך מעמוד )4 יבוא על חשבון משרדי שריה שלה, מבקשת מפא״י להשיג בועדת־הכספים של המסת הוראה מחייבת שתכריח את השרים להיענות לדרישה
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 9 | הדין שמואל תמיר שעה שהאחרון ניהל עמו שיחה בשעת ביקורו האחרון בארצות־הברית בשנה שעברה. אולם הסיבה האמיתית היתד׳ עמוקה יותר׳ והיא נגעה לקצין הס. ס .ששוחרר
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 10 | החי שאלה פוערת ך* גפת, כאשר נערכה אסיפת חברים, שהחליטה לקצץ במנות הסיגריות השבועיות, התחממה ר,אוירה במידה כזו שהמשתתפים בדיון עישנו כפליים מתצרוכתם הרגילה. שתי
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 11 | ויי ! 3 $61י 3 /מן ן^: :ן ומוראו ת שבוע לתפגין את נתזאתגו נגר תוזלגתת שראל ננויגת ללא תנא: נוילאו את רוזובות לנואנוינו, נ שאג את כרתת הנווזאת בתתלוכות. ה מ עי
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 12 | ולנוע סרטים סערה במכ רו ת האבץ מלח האדמה (חן, תל־אביב; ארצות־הברית) — הופק לפני ארבע שנים בידי צוזת הפרסה, שהיד, כולו מורכב מקרבנות ועד ת החקירה של מק־קארתי
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 13 | זאת נערה ירושלמית הידועה ברבים בכינויה. עדה השמנה ההקלטה הכאה של שלושה בסירה אחת, תיערך בשבוע הבא באולם ימק״א ביר. שלים, תעלה בפעם הראשונה לקהל הצופים במחיר
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 14 | שגויר השחיתות בתורכיה (המשך מעמוד )7 תשבץה עוב ט הו ה 1009 מאוזן .2 :פרח סתוי; .8נסיכותה של גרייס קלי; . 10 קצין קדמו ני; . 13 בו עוס קים יבואנים וי צואנים; .
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 15 | ספרים תרגום ג דין בנבי אי האי הנעלם (מאת לין יוטאנג, הוצאת הדה 281 עמודים) — הוא נסיונו של סופר מעמיק לסגל את עצמו לטעם הקהל האמריקאי, חובב המדע הדמיוני
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 16 | ספ 1רט בי1נן ראש 11 הדסיט עסקנים חיים נבאמריקה! בי ד הרעיון לג׳ורג׳ פלש, גבר שמנמן בשנות הארבעים, המעשן סיגר נצחי, היו בחייו תקופות רב ת של הצלחה ופירסומת
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 17 | ;!תנו, ביוה שני עש 1לנו ממאג ,־ ובל• אימיניס אמרו לנו ישוזון נגר איססריח בחרת לאומית או שניצר!וינאי? שהייתי די סוב על המגרש, תקראו את כל העתונים! כולם כתבו
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 18 | ״רותי. אם יש לך דם, אז תעני על זה בגלוי!״ מתגרה בי צנחן צעיר. ברור שהדם שלי הוא מים לעומת זה של צנחן. אני נורא פוחדת מפני צנחנים, וזו הסיבה מדוע אני מפרסמת את
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 19 | 956/499 נגד חברת י. פרישמן ושות׳ בע״נז. מונה אפוטרופוס ומפרק־חברות רשמי, המנסה עד היום לצאת איך שהוא מן הסבך הנורא של ההתחייבויות הבלתי־משולמות שהשאיר אחריו
העולם הזה - גליון 1009 - 13 בפברואר 1957 - עמוד 20 | הערות=ע1ולייגז מה ההבדל בין האיגרת ששלח בשעתו בולגאנין לבן־גוריון לבין האיגרת 0 ששלח השבוע אייזנהאור ...בולגאנין איים במשלוחמת: דבים, ואילו אייזנהואר איים כאי
חזרה לתחילת העמוד