גליון 1013

העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 2 | השגס גוה העורך הראשי: אורי *יו ר י ראש המערכת: שיזם בוזז עורכי־משנד:. דוב איוזז, אורי סי ז פ בי ם • ב לי עורך כיתוב: עורך תבנית: סיי בי השת אוזדוו צור כתב
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 3 | הלהבות שאכלו את שארית הציוד שמו קץ ל־ 126 ימי שלטון ׳שואל׳ ו גו ש ק ־ לפני שלושת חידדנגזיבד וזגשוזי לשאתו אל• שייך ולבויראן, ננס ראשוני תכובשיש. בוושך זוגזשוז
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 4 | בחזרהמטיוא[ התרמילים והצרורות, והרב צועד בראש התהלוכה המעמיסה את הערימה לתוך מסוס הובלה8 .ך משום מה, חסרה לרגע זה ההרגשה הכנה כי מסתיים פרק היסטורי. מוחשיים
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 5 | מכם אחרון: כך נראתה המיסה אל מיפרץ שלמה, ביום האחרון לפני הפינוי. התמונה צולמה מעל סיפון סירת סורפדו של חיל חים, כשבמרכז מתנופף דגל חיל הים ומימין ניצב תותח
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 6 | במדינה העם חג שמח * היא עזחקבית בדחונבת. טעם לה ללא דו פי... ע ל הבבלה ופלחו צהלה. פתגם יהודי עתיק אומר כי קדחת אינה מחלה ופורים אינו חג. אולם מאז קבע המדע
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 7 | צרפת נשארה ידידתה היחידה של ישראל. מה תפקיד ישראל על הבמה הצרפתית? ״אל תיכגגת.י״ מ־את העתותת הצרפתית לישראל. במת- ח ת בלתמת. ה\ שי \ 2מ את האהדה הפצתוה שהציפה
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 8 | לגיון הזדים או לגיון הכבוד שותפות עם צדפת מתקדמת-או בדית צבאית אנשי תנועת־החרות. הוא נאם על במה אחת עם מנחם בגין. בעזרתו נרכשו חתימותיהם של למעלה מ־ססז צירי
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 9 | עם צונח עד העוד העובי!עד אסיה י לכך. שנית, היא יכולה לסבר את ישראל בויכוחים פנימיים בין הגורמים המפלגתיים השונים בצרפת. אם ישנו שיתוף פעולה מעשי, והצרפתים
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 10 | במדינה (הנושן מעמוד )6 הפוליטית הישראלית. כמו כל יתר המס־לגות הנהנות ממשטר החלוקה, היה ברור כי חרות תנהל את מאבקה לא נגד המשטר שהיא שותפה להכנסותיו — אלא נגד
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 11 | זו לרצועת עזה עזבו אותה חיילי צה״ל מני הקולנוע. מכונית פרטית צבאית נעצרה :יכר. המוני העתונאים זנחו את האורחים סקנדינביים והצטופפו סביב הרמס״כל ובני 1יתו, אשר
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 12 | ת צ פי ת׳ במדינה וב? הזכויות עטורות) • צפה לנסיון חמור מצד המשטר לחסל את קני המתנגדים לצורך זה ארגונים סכינים עתה שורה ש? ני תזי ם ופרובוקציות, אשר יוכיחו,
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 13 | 2נ1רג<: שג מ ס מפכןעז׳\ עצורים חרותי ואקשטיין שוב ישנה מחתרת — מי הראש? הזה על המשטרה. תוכן הסדרה הראה בעליל כי לטבת ניתנה גישה חופשית לתיקי המשטח״ אותם סירב
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 14 | רדין תדריך מישדרי השבוע הבא יעמדו בחלקם הגדול בסימן פורים. מתוך אלה, ממליץ העולם הזה על התוכניות אשר לפי האינפורמציה המוקדמת האפשרית, יהיו מבדרות וחדורות רוח
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 15 | __קולנוע סרטים שמחת החיים אוקלהומה (אופיר, תל־אביב; ארצות־הברית) — נמנה על סוג הסרטים שמטרתם אינה להעלות בפני הצופה אמת חיים כלשהי, או לעורר בו מחשבות בכיוון
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 16 | אנשים במסכה מוצלחת ובמשקה מובחר. ברנד• אקססר א פ ״ן 1רם ום זכרו! ליקרים 1141־ אבוש ואבקת־ חרב החלק המעניין ביותר בנאום־הנסיגה של ראש הממש; ה דוד בן־גוריון
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 17 | ספורט שערוריות עוד פעם -וד• כבר לפני חמשה שבועות הגיעה לארץ הידיעה כי קבוצת הכדורגל ההונגרית זוז־א (אויפשם) ,העורכת סיור במרחב נענתה, להזמנת מכבי חיפה והסכימה
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 18 | ספרים אמנות תרגום תיאטרון ינדכורים עד אגש׳ תינוק כא לעולם (מאת ד-ר מילטו; לוי! וג׳ין זניג מן, ו,וג א ת הדר 48 ,עט.דים). ר / 0 7כ ג77 תשבץ הו!1ב 0רוד 1013
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 19 | פלפל חריף לקט קטעים משו החובות ההומוויסטית ״פלפל לפווים־־ ,שיצאה לאוו השבוע ה צג ת פ רי ד ה מאת אור• סלוו רה שהמבקרים התיאסרוניים עושים, זא־לא חוכמה. הם מקבלים
העולם הזה - גליון 1013 - 13 במרץ 1957 - עמוד 20 | הערות=ש 1ל״ס צועד״ אם ד״* #סב״ר שר־הכשפטים כען השבוע, כ־ הציכי׳ התיקים היא דעשה שאמי כשדדר כקיצור: תיק ומדיה שיל מעדידת. ישראל פ״ריד״ כי על־ידי קשירה?שריש עם
חזרה לתחילת העמוד