גליון 1014

העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 1 | בוצח1 מ׳ היה מעוניין כיצד נבחר זמן־הפשלה* מה חהיה התוצאה * מה המצב
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 2 | העורך הראשי: •וגי •כנרי ראש המערכת: שיום נחו ן ורכי־משנה: דיג •יתו• .וגי ם י9 וזוב נליקפון 4תל־אביב • ,ל פון ,2* 7*4 זו. ד . 136 .ספן לסברקיס :״עולמפרפ־המוציא
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 3 | (ראה שער) ך א היה דבר, בשנותיו הראשונות /של ישראל רודולף קססנר, שיעיד כי הילד היהודי, יליד העיר קלוז׳ שבהונגריה, יגמור את חייו כקרבן רצח פוליטי בתל־אביב. אלה
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 4 | הסוד האיש שהדרין ו או 1היורה, התנקש ביסודות המדינה ה 171ר הדרך האחרונה קרוביו של ד׳׳ר קסטנר,׳ בשורה הראשונה של הצועדים אחרי ורורריר ווזרדחרררז ייוו-יוז רוריו ״
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 5 | ו במדינה העם הבו אוד אזרחי ישראל עקבו השבוע אחרי שלל ההודעות המשטרתיות על גילוי מחתרת פעילה. הודעות המטה הארצי מסרו על גילוי נשק, על הוכחות המעידות כי לפחות
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 6 | אירופה $57ו זאת לא בדיחה. בדיוק האנגלים נראים בדיוק כמו בסרט - הם מדבדים ובדיוק כך הם לבושים... ומנומסים, ב״טיוב״ (הוא ר,״צינור״ ,הרכבת התחתית. אין נוסעים
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 7 | תותח עתיק זה שומו על הנדסה לנירה מעל גדת התימזה, מול ג שו לונדון מחוננות בצחוק מלבב. המעילים הצבעוניים מדגישים את קומתן הזקופה, העקבים הגבוהים את נשיותן.
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 8 | ודנויגוז וזרהיבויגז \זנז\־.מזרגוז ג1ר-אביב ם רהיט• ארקן רהיטים לפי תרשימים אדריכליים ומודלים סטנדרטיים רחנברג את איכלד רחוב בף יהודה 43 במדינה טלפון 22136 החלה
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 9 | של ביג׳י ושל קבוצת הו. לצורך זה אף הכין בשקדנות מה של חוקי חירום, אשר אם קו, עלולים הם ליטול מהאזרח כמה ויותיו העתונאיות והמשפטיות האלמג־ריות ביותר. אולם חיים
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 10 | אהבהמדברית מוצאת את ביטויה בנשיקה מזרחית לוהטת, שמעניק איבן־סעוד ללחיה של הדסה קלצ׳קין, אשתו של שחקו הבימה רפאל קלציקין, המתעטפת בפרווה לתוספת של ;וימינו.
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 11 | המקסיקאי העצוב הוא לא אחר מאשר הצייר הישראלי ראובן, אשר בלכתו אי האשה, אינו שוכח לקחת אתו את השום. ויוצא לשכוח ורשגוח כתום שבוע השפחה .,אספו אזרחי 1את בקבוקי
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 12 | קולנו יריחד. ניי לבז יוריחגי. דיר לכן ודק נוהדדקית כאריזי• נאד• סינריד. ״כק^שיכח וריחני ניי׳י לכן מריודקות נאריזר. נ״י לגן נאד. יייחני נייי #3ריזי• לשינת
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 13 | אנשים גב רחב נמאו־ן פסוון י השבוע נמו • • שר האוצר לוי אשכול, על תקציב הסוכנות היהודית :״הוא 5 גבינה הולאנדית — יפה מבחוץ ומלא חורים מבפנים• • ח״כ מק״י ד״ר משח
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 14 | ־061 מספיק ל־ 4חודשים -עולה רק 4500ל״י נזזזוי \2יפה את התנזרות 48 טועות 8הנר כו\יר 1 (המשך מעמוד )7 כמד, אתה משתכר לחודש, או כמה עלתה החליפה, או מדוע אתר, מגדל
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 15 | ספורט סינורו האישי שר הנדווגדו הגדול, שהוכיח שהוא גם גאמן במסלול ההצלחה הכספית הצלחה כלתי משוערת היתד, לקבוצת מכבי חיפה, מביקורו, של הקבוצה האורחת מהונגריה
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 16 | וכ שתופיע ...אזי נכתוב מעט לשמח לב שר הדואר להגדיל הכנסות משרדו, העובר עלינו, הסובב אותנו, השקפותינו ורצונותינו, כל אלד, חומר לא רע לכתוב עליו. עד אשר תימאס
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 17 | סימה המזעזע של צעיר שתסחבו בין שיני העול התחתון והמזסה לחזור למוטב מדוע שוב אהיה פושע? פני כמה הודשים, יצאתי מבית־החולים לחולי /עצבים בפרדס חנה. שכבתי שם במשך
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 18 | | הכר מ־גיר 1 תשבץ הו 0£11ומה 1014 מאוזן.2 ,כלי נשק חדיש! .8 ארצו של גזמול־קה; . 10 מכתב שכל כוונתו להז כיר; . 13 מדינה; . 14 אות עברית; . 15 חמש אצבעו־תי; .
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 19 | ספרים אמנות קרקס תיאטרה אני דהסרג׳נט (חתיאסרון הקאמרי; מאת איירה לדן; ביום פיטר פי״; המאורה ארנון אדר) — הוא הצגה משעשעת הגורמת בסופה קשיים מרובים לצופה
העולם הזה - גליון 1014 - 20 במרץ 1957 - עמוד 20 | העחת=שול״נז מדוע טסה גולדה מאיר לפתע פתאום לארצות־הברית ...חי א רצתח להוכיח כי לפחות נותר כידינו ח ושש- חטייס. מנהל משרד־החוץ ודאלטר איתן הכריז כי לנוכח כניסת
חזרה לתחילת העמוד