גליון 1018

העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 2 | הו1וב ו.וג העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהן עורכי־משנה: רובאיתג, אורי סלע עורך כיתוב: סילבי קשת רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון , 26785 ת. ד .136
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 3 | (ראה שער) ן*ינועת ״ ההרות קיבלה לא מכבר הקן *צבר, של רבע טילי! ן דולאר לשנה מידי המגבית היהודית המאוחדת. כאשר העולם הזה הודיע על כך, העיר שהתנועה נכנעה למשטר
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 4 | תצפית במדינה כ 5הזכויות עטורות • קבלת דוקטרינת אייזנהאור על־־ידי ישראל לא תהיה מיבצע הלק. לאחר שעד כה היתה צ 8יה התנגדות מצד מפלגות השמאל ונסייג ביג׳יסטי לאשר
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 5 | אם תתקיף ישראל שנית את מצויים -יגיע צה״ל בנקל לגדות הנילוס לקראת הסיב ״מה כא אחרי הנסינה ללא־תנאי של ישראל ממצריים? הישראליים, המבודדים כעולם והמופרחים לסמוך
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 6 | קטועי הרגליים שכבו על הכביש לפני בנין הכנסת, הלמו באבריהם התותבים בשוטרים שהסתערו עליהם בחימה שפוכה. כך הגיעה לשיאה פרשה אפלה שהיא חסרת־תקדים במדינה. במוסר
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 7 | החו? זח מול זה ניצבים החוק והקרבן. מאח.ר׳ גבו הרחב של השונור עומד חוק הקיפוח ושלילת הזכויות של הנכה, שהבעת פניו מבטאת את הרגשתו. נכות גבוה, שאינו מאפשר להם
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )4 מחולשה כללית, סבר כי האוויר הרענן של ארץ־ישראל יחזיר אותו לאיתנו. היו אלה אז דויד בן־גוריון, ואחר־כך גולדה מא ר, שהתנגדו לשיבת אבן.
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 9 | שו מפעם לפעם להשלים אותן בהצהרות חדשות ומפורטות. כל נסיון של סניגוריהם לסטות במהלך המשפט מהודעותיהם של הנאשמים ייתקל כמובן בהתנגדותה החריפה והמוצדקת של הת בעת
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 10 | הווי אירופה 1957 גם כמשפחה הגונה במשך ך*רמת־גן, אירח אר ה זבדי את קרובו > 1במשך כמה ימים בביתו, דאג לכל מבוקשו, נפגע על־ידי מעשת בלתי־ידידותי של אורחו, שנעלם
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 11 | 11 בעה יונים ושבווה לילות טבלה העיר הזומנית ובסי קולה — חייליו של פרידריך :רבי־ריקוד ובנות טירול, זה מה צורתם המדוייקת ת נוכריות וקסדות־זהב לה ומן הצדדים בקעה
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 12 | ספ 1רט כדורגל סערתפ רו פו־אליעזר פרופר, המגן הימני של קבוצת מכבי תל־אביב, נמנה על הכדורגלנים הצעירים והמבטיחים של המדינה. כספורטאי שהתבלט מילדות באתלטיקה,
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 13 | קולנוע ה ענ ק סרטים מלחמה ושלום (אופיר, תל-אביב; ציון, ירושלים; איטליה—ארצות־הברית) — הוא מאמץ כן לעשות את הבלתי אפשרי. ככל נסיון להפוך את יצירתו האלמותית של
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 14 | ביין ובמי קולן! | לעולם לא אשכח את מבטה האחרון, רווי הדמעות והתודה, שסאבינה הקטנה שלחה לעברי כאשר נעלמה בתוך ההמון. בירה ורצועת?}זה (המשך מעמוד ) 11 רקדה עם
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 15 | י*יי מ| בשדה והמון אנשים מתרוצצים בשטח. ״להפסיק את השירה פקד רב־סמל יעקובה .״המחלקה תכתיף את נשקה, הכת—ף שק !״ מישהו נתן את הקצב ושלושים רובים שהיו במצב מאוזן
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 16 | ויו* ״באסיפה האחרונה של הבנזה שאני משתייך אליה,״ כותב לי בחור אחד, ״ה,חלם לערוך י טיול לנגב — סדום־ עין גדי — בשבועות הקרובים, ובה הועלתה הצעה להזמין את רותי
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 17 | הוא כחוש משאר הבחורים. החגור מתוח עליו. המימיה אינה מקפצת, הוא קשר אותה בשרוף לחגורה. סוף סוף אין הוא טירון. כבר שנה וחצי בצבא. שנה וחצי הספיקו לבסס אצל גדי
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 18 | ד,ופ הופה ואחרי זה מתחילים לשיר: ״ומלפני כולם מתים׳ — שיר טוב להעלאת המוראל. מוראל לא חסר 12 .הבנות, מקפלות מצנחים ופקידות מטה, שחלק מהן אף עבר ;:ת קורס
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 19 | ספרים אמנות תרמם תיאטרון נ עו ת ן ינדזור ה מזד ק 1ו ת נשי וינדזור העליזות (מאת ויליאס שקספיר; ביים: משה הלוי; ריקודים: אי״ רנה גיטרי) — הן מרת פורד (חיה שרון)
העולם הזה - גליון 1018 - 17 באפריל 1957 - עמוד 20 | סשרתס של שגי אדוגיס ד,ח׳ פטישי ניגש אל הדלת שעליה היה כתוב באותיות גדולות ״אהרן פטישי, מנהל* ודפק עליה בזהירות. אחר כך מיהר להיכנס לחדר פנימה, התיישב בכורסה
חזרה לתחילת העמוד