גליון 1021

העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 1 | ד אייד תש׳״ו 8.5.1957 שגה 20 ה מחיר 450
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 2 | ה עו כ 0ה 1ה העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום סזו עורכי־משנה: דוב איתן, אורי ם לוו ב, לי ג ל/׳ חז -ן גי בי בן ־ רחוב גליקסון ,8תל־אביב, סיפון ,26785 ת.
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 3 | מאחורי ה ך יוט נורא מהלך אימים מאחורי ה־ל קלעים במדינה: הסיוט של ירידת דויד בן־גוריון מן הבמה המדינית. ביג׳י הוא כיום בן .70 תקופות־מחלותיו הולכות ורבות. אף כי
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 4 | במדינה העם פי־דה ורוח כל הדרכים הובילו לתל־אביב. בשעה ארבע בבוקר יצאה הרכבת מחיפה. המונים, שרבצו על רציף התחנה מזה שעות כדי לתפוס מקום, התנפלו על הקרונות.
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 5 | ממוסקבה, דרו קאהיו, לתל־אביב -משמיר טאנק־ס 100־ע ,$משלל מיבצע
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 6 | ״ ח סנון פרס ״ (המשך מעמוד )3 הרוחי ־ ס לשם מוזמנים חלק מהסוכנים העושים את העבודה השחורה. מי שנכנס לגוב־אריות זה, יכול לשמוע בלי הרף ש״אנחנו נגמור״ את פלוני,
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 7 | חבסא של הרבי רהיטים רבים, ממיטתה של מאדאם דר.־ פומפאדור ועד לשולחן עבודתו של ד״ר בנימין זאב הרצל, אוצרים בחובם פרשיות היסטוריות מרתקות. אך רק הכיסא הגדול של רב
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 8 | (ראה שער) ךאחד הלילות, בשנת ,1949 הזרו כמה ממנהיגי תנועת־החירות ואורחיהם מחוץ־ לארץ מאסיפת אזכרה לזאב ז׳בוטינסקי, שהתקיימה בחיפה. בסביבות רעננה, הבחינו במכינית
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 9 | קסטנר יצאה באמת מחמום־מוח חסר־מעצורים, ונידעה לש. ב .בעוד מועד, מבלי שמנגנוך החושך ינקוט פעולות־מניעה מתאימות, אחרי שיקול בעניין זה. יכול גם להיות כי תוכנית
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 10 | במרינה (המשך מעמוד )7 הכל ־ש כר׳ מיני הטבק ריחניים וחשובחים. הנייד לבן ודק ואינו מורגש בוחן העשון.חפיסות מהודקות באריזה אוטומטית נוחה. עד לפני מאה שנה היתר.
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 11 | 11 הסיסמה בגרמניה, בה יש זמן למותרות, אך לילדים כל אשר ביקשה הגברת האומללה לעשות הוא׳ לעדכן את הנימוסים מימי הקיסר. כך העירה את תשומת־לב קוראיה לעובדה כי
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 12 | אנשים יהוד ע זקן הכל ת ל 1י בטיב ה מלזי בקנותךהקפדעל אריזתגו המקורית הטילו • 3 9 0פ ר, העט 1 . 4 9 0ל >01£3£1 למד לרכב קטנוע ואופנוע ב בי ״ ם י( ה ח? בהדרכת
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 13 | (הנזשן מעמוד )9 אוייבי המדינה ...שבדו האשמה אחרי האשמה לצורך השחרת השם הטוב של הש.ב. ועירעור אימון הציבור כלפיו ...אותם המבקשים לחתור תחת אושיות המדינה, ממהרים
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 14 | ספורט עוזתחז צדי״ל נסוג שנידו עתונאי הספורט בישראל אינם ידועים כעדה לוחמת כמיוחד. לרוב הם מעדיפים להתעלם לחלוטין מפרשית שחיתות וקיפוח בחיי הספורט בארץ, לעבור
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 15 | קולנוע סרטים דוחה שד אמונה כופר ג3ש (אסתר, תל־אביב; ארצות• הברית) — היא דרמה רגשנית אך טובה, הקוראת לכל הורי הילדים הנחטפים בידי פושעים תאבי־בצע לא לשלם כופר
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 16 | ףלאחד היה בטוח שצה״ל יפסיד. ככל שהתקרב ובא יום המשחק הגדול, כן גברו החששות. הם הובעו בלחישות ובקול רם, על־ידי כל מי שהיה לו מגע וקשר עם נבחרת צד,״ל בכדורגל.
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 17 | נגד ברזילאים ונגד סינים. ודוקא נגד צרפתים׳ שהם די קרובים אלינו ושאני די אוהב אותם, לא יצא לי לשחק נגדם בחוץ. בכלל לא היה לי מיגע עם צרפתים. למה ת שהייתי בצרבת
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 18 | אין?מן לילדי ם ספרים (המשן מעמוד )11 ״הממשלה מחשיבה את קול האמריקאים יותר מאשר את קול האופוזיציה!״ צעק ציר דמוקראטי־חופשי שמן, לקול תשואות חבריו לדעה. ״רע מאד
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 19 | אמנות החי חילופי גכרא תיאטרון ה ת שו קההחדשה תשוקת השנה הרביעית (נזאת ג׳ודג׳ אקסלרוד; מוצג בתיאטרון זירה; במוי: מיכאל אלמז; הצייר: אליעזר סיני), היא תשוקתו של
העולם הזה - גליון 1021 - 8 במאי 1957 - עמוד 20 | העחת=שולי את המתרחש במזרח התיכון סיכם השבוע הבי בי. סי :.סוריה הזהירה את חוסיין, תורכיה הזהירה את סוריה, ברית־המועצות הזהירה את תורכיה, ארצות־הברית הזהירה את
חזרה לתחילת העמוד