גליון 1022

העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 1 | קריאתההגגז עז גו ת של האסא שו ששה את נתה: התינוקת שחותקרה ברחוב הנוטים המלאים, המתנוסמים לראשונה, ער שעווו״ת משחקי ליגה א׳ בארץ שחיתות וקנוניות ער מ\ו ש
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 2 | האם באמת חושב מישהו כי במאה ה־,20 באומה כל כד מפותחת כמו מדינת ישראל, יתכן שלטו; המבוסם על אידיאולוגיה של גז ילדים׳ושיטות פוליטיות של כיתה א׳? אסתר רוזנצוייג,
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 3 | ־.נויליוורי *•ישחק חכרתי חדש התפשט לאחרונה **/כישראל: מישחק המיליונים. כדי לשחק בו אין צורך במכשירים מסובכים ויקרים. די בנאומים בעלי־דמיון ובקהל של באי־אסיפה
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 4 | במדינה העם אום אהד הגיש את התביעה -ועשוות חו ר בן בית שרי ש׳ למד לרכב קטנוע ואופנוע ב ב ״ י ס הדי יי1יי בהדרכת מורים מוסמכים תל־אביב, רח׳ מנדלי 6 הקראתם כבר את
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 5 | וגידידיו וחבריו ביו ראשי השלטון הסתבכו בגילויים המרעישים משבט עמוס מפורשות, הופסקו החקירות בתיק אירס״ו. סהר טען כי הוא שאמר לו ש־ ״שייקר, בסדר,״ אך הנתבע חנן
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 6 | במדינה מדיניות ד אגו ת ד אג ״אין כל אמת בהשערות כאילו דחה מר האמרשילד את ביקורו בישראל משאת חשש מפני התנקשות טרוריסטית,״ הודיע דובר או״ם. עורכי־הלילה בתל־אביב,
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 7 | וים על ברלין, עיר־ פוזות במלחמה הקרה רי המסך שינוי. שום ביקורת לא היתה. שום שוטר לא נכנס לקרון. אבל בינתיים עברת את ״מסך הברזל״ המפורסם, ואתה נמצא בממלכה
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 8 | במדינה מפלגות ה די םחזקים העמודים המעטים, מודפסים במכונת־ד,כפלה, עוררו ענין כללי בין חברי־המשקים המובחרים שזכו לקבלם. הם ידעו כי הם מכילים חומר־נפץ, כי היה בהם
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 9 | את השביתה ב״אתא חאקי אותו ולהביא פועל צעיר במקומו. אבל פנסיה הוא לא יקבל.״ ״מולר רוצה לשבור את האיגוד המקצועי של הפועלים,״ הוסיפו דוברי בית הפועלים, ״שנתים
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 10 | מה קווה באשו גבו מוצא תינוקה שהופקדה על־־יד הו מצאתי ילדה בחדר שקיעות עמוק בחוריהן. היה לה מבט מיואש. היא לבשה בגדים בלויים ומזוהמים. לידה נראתה הילדה כמו מלאך
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 11 | יה, ומנסח למצוא לה בית ומזון? דרגות יכולה לגווע ברחוב, אולם מכיחין הורים — איש לא ידאג לה. ו שלושת הימים. אחרי שפניתי ורות האפשריים, הייתי יכול להי־ץ את ידי
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 12 | סיפורה של האם, שנעזבה על־יד׳ בעלה לחסדי הרחוב מדזע ־ סאת הפקרתי רינה ל>1ן אס ־ ך* כרתי את תומאס בנשף רקויים | 1לפני שנתיים. הלכתי עם החברה שלי לאיזה נשף ברחוב
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 13 | במדינה גחסשך סענזוד )8 גויסגו לבל החיים /משורה ישחרר רק המוות לא תיאר לעצמו כי דבריו ישא־רו אקטואליים גם לאחר הקמתה של מדינת ישראל. השבוע ישב גבר נמוך קומה
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 14 | מ עוני !/ר׳ המסר (המשן מעמוד )7 שונים בהם הצטיינו, בהיותם שיכורים, במסבאות השונות. הצלקות שלהם, בכל חלקי־הגוף, הן אותות־הכבוד, אותם הם מראים ברצון לגבירות.
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 15 | נוער זה בדורות האחרונים. הוא הוסרט על פי ספרו של היינריך מן, הנתין. בכשרון יחיד־במידו העלה המפיק את אורח־חייו של אחד הנתינים הטיפוסים של הקיסר וילהלם — אדם
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 16 | אנשים עלה־זי תתחתת רנגו ל מובן בואליר: נלסוך הוא גיעעזף י לדתו מיוחד לשיכונים: מגרשים ברחובות תל־אביב, טלפון 24749 אי־נעימות רצינית נגרמה השבוע למזכיר הכללי של
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 17 | שמרנות סוציאליסטית * 1ירושלים, סיפר שר התחבורה על 1הקושי לפטר פועלים, הביא כדוגמה את העובדה כי בכל רכבת נוסע גם מסיק, למרות שתפקיד זה נעשה מיותר לחלוטין מאז
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 18 | י י י | ייי £י 1י גל חתונות בל״ג בעומר. ספורט (ינזוזדו הגוהוווהך) שערוריות הכסף ענה אתה גו ל כזילזי רול קסמת אי ם לבל ע ט אחר בצילצולי מטבעות, בקנוניות חצופות,
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 19 | אמנות מוסיקה שיו־• ל סי מ פוני ת בן ציון מושקין, כתבו הממושקף של קול ישראל, מחה את זיעתו והציץ בעצבנות בדף הניר שבידו. מאחוריו, על בימת עץ גדולה, באולם קרן
העולם הזה - גליון 1022 - 15 במאי 1957 - עמוד 20 | הערות־שול״ס ביקורו של האמרשילד, מוסרת העיתונות, הסתיים ללא תוצאותמע ׳ שיות... מה הפלא? הרי איננו מחלק מענקים . ״סולל בונה,״ המקווה להפעיל בקרוב את מפעל הפלדה
חזרה לתחילת העמוד