גליון 1024

העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 1 | מסי 1024 כ״ח א״ר תע1י׳׳ז 29.5.1957 שנה 20 המחיר 450
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 2 | הוויה היה מכתבים העורך הראשי: אורי אבנרי גנבים בלילה ראש המערכת: שלום כהו עורכי־משנה: רוב איתן, אורי סלע גלים.־ע׳>זא ע בי ם רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 3 | ך* ית״הספר הממלכתי היסודי של מדינת־ישראל. ה־ ^ מקום: מרכז הישוב הוותיק, חיפה. הנפשות: ילדי כיתה א׳ ,בני המעמד הבינוני ובנותיו. הזמן: למחרת יום־העצ־מאות, תשי״ז.
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 4 | תצפית כל הז כויו ת שמורות במדינה • ישראל תעכב לפי שעה את תוכניותיה לשגר אניוד מיבחן כסואץ. היא גם תימנע מכל פעולה אחרת בקשר לפתיחת התעלה בפני דגל ישראלי. כל
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 5 | סיפורו של אודנו מקרין, המואשם בקשו עס המודיעין הסוו׳ האיש שאהב להעוווץ ך אשר נולד לפני 23 שנים בירושלים, ^ למשפחת דיסקין הידועה, נשא אוליבר מקלין שם עברי פשוט:
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 6 | נעם חלמו ילד• הארץ על חלוציות, ו1ל טרקטורים ועל קיבוץ. על מה ך מנחם זילבר ,9 ,יש שכן /שהוא סגן־אלוף בצבא, בעל מדי חאקי יפים. מנחם, יליד גרמניה, רוצה מדים כאלה.
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 7 | חולמים הם כיוסי זאת יצאו כתבי ..העולם הזה״ לברר מפי כמה בתי־ הספר היסודיים, בחלקי העיר השונים. ף צחק לחמן ,11 ,נולד בסיביר. תוא עלה עם הוריו לארץ לפני שמונה
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 8 | במדינה תגליבעצמךש. פלם ־ 1ל יי־ה וא מרהיבעץומסעיר לב ! פילטר מספר 1 20 סיגריזת 560 פרזטה אחים בו־רנו ב ע ־ ם ליופי שערותיך ולבריאות שערך השתמשי במברשת ׳כזב־ י
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 9 | את ביקורו בצ״לון, אוץ התה והויקשות היי הפיל! עוד כמה פרטים על הנחשים הקדושים. זה שייך לכאן, משום שגם הפילים קדושים. בציילון יש המון נחשים מכל הסוגים, הצבעים
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 10 | ההצלחה תאיר לך /5יע במדינה הממשל הצבאי ״אדמה, אדמת!״ בעז רת משנון חסמן פרס 1 .גק דיסקתט לפני שבע שנים אירע האסון הגדול לחג׳ מחמוד. פלוגת צבא הקיפה את ביתו
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 11 | מד היה רציני ומזעזע. צל תות גבוה התנופף וגיל כשאנשי הקבוץ המפא״יי העתיקו את צריפיהם למקום אחר על ;י מצרי. מאחורי חבלים מתוחים, סביב רחבת הדשא, עמדו הגבעה
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 12 | על מה, לדעתכם, חשב העורך הראש /כשביקר לא רזכבר בגרמניה? נכון, אבל חוץ מזה חשב גס מלי. אל המתנה הנאה שהביא לי מם שובו, צירף עוד דורון קטן: עמוד שלם של מודעות
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 13 | אני מתחרט על כל מה שעשיתי ואני רוצה להחזיר את הכסף אחרי שאשתחרר מן הצבא.״ המורים שבלשכה היו נבוכים לא פחות מתלמידיהם. כל אחד מהם חשב על חלקו בפרשה או לפחות על
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 14 | ללא צל קולנוע סרטים מקור הבול שי ט 1 המילני^ ח/£73!6מד|£ נטיגו מילוי דולקס מתאים לכל ע ט אחד פורמימה פורמ יק ה — הגיעו דוגמאות חדישות בכל הצבעים ובכל המידות
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 15 | הרמאי מספר 1של ישראל מסביר את שיטותיו שהנילו עשרות אגשים בנח צריר לדעת לר מות ה אתם חושבים לכם׳ שאנשים הם אידיוטים? אתם חושבים שרק אומרים להם לקחת דולארים
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 16 | כורוצה גרוני וכן גס אני תודות ל פיי לטר עדן מעשנים נהנים מסיגריות עדן ״ מעל לכל האחרות. על שום טעמן המשובח המופק מעלי טבק מעודנים מאיכות מעולה. עשונן של
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 17 | אנשים ההבדל בין אדם לאוטובוס בישיבה סגורה של נשיאות הקונגרס היהודי העולמי התבקש השבוע נשיא ההסתדרות הציונית ד״ר נחום גולדמן להרצות על המצב המדיני, סירב באמרו:
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 18 | אמנות החי להבדיל ך* ת ל ״ א כי ב, כאשר שופט השלום פסק •1לנהג המונית בנימין מזרחי 15 ימי מעצר, עד לסיום החקירה נגדו באשמת הכאת נהג שני, התפרץ מזרחי, קרע את
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 19 | הנידון (המשך מעמוד )3 זזר הרצח האיש שלא.הכירו. *1הו סוף הדיו* .היא מובילה מאון תו שיעור בבית־הספר, דרך שידור־ההסתה ומעשה כסר־קאסם, אל הרחוב האסל בתל־אביב, בו
העולם הזה - גליון 1024 - 29 במאי 1957 - עמוד 20 | שחיתות טעות לעולם צודק ת פזמון 1ה הוקרא במסיבה שנערכה על־ידי שורת המתנדבים לסיוס משפט עמוס בן־גוריון. השחיתות רפ 1תי, , היא ענייו לצייו היא מקור
חזרה לתחילת העמוד